Uit het pastoraal team 2020-40

Dierendag

Aanstaande zondag is 4 oktober en dat doet ons denken aan dierendag. In vele plaatsen worden de dieren in de zonnetje gezet. Aantal kerken houden een speciale zegening van de dieren.

 

Wat is Werelddierendag?

De internationale dierendag is in het leven geroepen om de levensomstandigheden van dieren te verbeteren. Het is een dag waarop we ons goede hart laten zien voor elke diersoort. Het gaat erom te strijden voor de rechten van dieren om een wereld te creëren waarin dieren in alle omstandigheden worden beschouwd als levende wezens met gevoelens, een wereld die rekening houdt met hun welzijn.

 

De herkomst van de Internationale Dag voor Dieren

Het idee van een Werelddierendag werd bedacht door Heinrich Zimmermann, een Duitse activist die opkwam voor de dieren, tevens schrijver en uitgever van het tijdschrift Mensch und Hund (Mens en hond). De eerste Werelddierendag vond plaats in 1925 in Berlijn, maar op 8 mei 1931 werd zijn voorstel om 4 oktober uit te roepen als universele dierendag unaniem aanvaard tijdens een internationaal dierenbeschermingscongres in Florence. Die datum gaat terug naar de feestdag van Franciscus van Assisi, de beschermheilige van het leefmilieu en de dieren.

Praten met dieren

Franciscus van Assisi (1181-1226) stichtte in zijn tijd de kloosterorde van de Franciscanen of Minderbroeders. Volgens de legendes predikte Van Assisi niet alleen onder mensen maar ook onder dieren en voerde hij vele gesprekken met de leden van het dierenrijk. In verschillende landen in de wereld kunnen gelovigen op 4 oktober met hun dieren in de kerk terecht om hen te laten zegenen. Tegenwoordig is Dierendag al lang niet meer alleen een christelijk feest.

 

God heeft de wereld geschapen en iedere schepsel moet hun waardering krijgen. De dierendag is een goede moment om onze houding te veranderen tegenover de natuur en nu in het bijzonder voor de Werelddierendag.

 

Ik wens jullie allemaal een fijne tijd met de dieren.

Richard Lobo

 

Een fleurige bloem voor de overburen!

Met een fleurige bloem ontvingen 190 senioren, overburen van de Lucaskerk,  op 23 september een beetje kleur in deze bijzondere tijd. Met aan de bloem een hartelijk welkomstkaartje om eens binnen te lopen tijdens de Open Inloopochtenden op maandag, woensdag en vrijdag.

Zeven vrijwilligers van PKN/Lucaskerk en de Bethlehemkern Augustinusparochie bezorgden de bloemen bij de bewoners van Heksenwiel Zorgcentrum, Thebe Hille, Heksenrij en Heksenakker. Het idee voor de actie kwam voort uit een gesprek met een lid van de Bezoekgroep.

Extra dimensie

Op initiatief van de parochie boden drie jong volwassenen welkome extra hulp vanuit de dagbesteding van SpelendeReis op De Grote Hoeve. Het was hun wens iets voor ouderen in de wijk te betekenen.

 

Rozenkrans en Eucharistie

In de maand oktober is er net als in de meimaand   bijzondere aandacht voor Maria.

Vanouds wordt oktober ook wel rozenkransmaand genoemd.

Deze maand wordt er voorafgaand aan de weekvieringen in de Franciscus- en Willibrorduskerk de rozenkrans gebeden.

In oktober is er elke vrijdagmorgen in de Michaelkerk om 09:30 uur een eucharistieviering. Wij bidden om 9:15 uur de rozenkrans gebeden. De eerste viering is op 2 oktober.

Taizévieringen in de Michaelkerk

Op zaterdag 3 oktober, 19.00 uur is er in de Michaelkerk, hooghout 65 te Breda weer een Taizéviering. We zijn met een kleine groep. De anderhalve meter is geen probleem in de Michaelkerk. We kunnen zachtjes meezingen op grote afstand onder begeleiding van de pianomuziek van Rinie van Haperen.

In de vieringen overwegen we de woorden van Jezus. Daardoor vinden we alle ruimte om met elkaar ons geloof te vieren. Zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk mee te zingen liederen. Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.

Van harte welkom.

Creativiteit in de kerk

Een tijdje geleden werd ik benaderd door iemand van de Protestante Kerk, met de vraag of wij mee wilden doen met hun initiatief ‘Creativiteit in de Kerk’. Het idee was ontstaan in corona tijd, een Inspiratiekanaal van de PKN Breda.  Alles wat we normaal zouden doen aan creatieve dingen, kon niet doorgaan of was maar voor een kleine groep.

Doormiddel van dit initiatief probeert men iedereen de gelegenheid te geven hun creatieve activiteiten online met elkaar te delen. Na een leuk gesprek met iemand van de initiatiefnemers, heb ik een stukje over onze breiclub geschreven en heb ik dat ingestuurd. Niet lang daarna, kreeg ik een link naar de youtube site, waar het stukje op zou komen te staan. Tot mijn verbazing en groot plezier, was er een leuke powerpoint gemaakt van het stukje. (Breiclub Michael)

Naast onze eigen inbreng, zijn er heel veel leuke initiatieven te zien op deze site.

 

De hoop is dat we over een tijd, als het weer mogelijk is, we ook aan de slag kunnen gaan met tentoonstelling waarbij we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten en elkaars werk kunnen bekijken en bewonderen. Maar dat is toekomstmuziek.

Voor dit moment is het zeker de moeite waard om onderstaande site te bezoeken.

 

https://www.youtube.com/channel/UCxIMgzd-maBm2UpWJg-t8wA

Anja Wouben

Uitnodiging dag zuster Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?,

Voor de dag met zuster Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’ in de OLV-abdij in Oosterhout aanvang 9.30 uur op zaterdag 19 september zijn nog plaatsen vrij.
De dag hebben wij een eerste keer gehouden op zondag 26 januari 2020. Wij hebben nu gekozen voor een zaterdag om ook beroepskrachten in de gelegenheid te stellen om deel te nemen.

U kunt u hiervoor nog aanmelden via:
website van het Sint Franciscuscentrum.

Graag ontvangen wij u op zaterdag 19 september in Oosterhout.

Met vriendelijke groet,

Nicole Weinberg-Schyns

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl