Hannie Hazeborg-Nooijens lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op 3 juli heeft mevr. Hannie Hazenborg de koninklijke onderscheiding ontvangen in de Michaelkerk.

De burgmeester reikte het aan haar uit met een woord van dank.

Hannie heeft de onderscheiding ontvangen voor haar goede werken in de zorg en muziek en haar bijdrage aan een betere samenleving.

Ze is dirigent van het zangkoor Inspiration.

Namens de Augustinusparochie feliciteren wij haar en wensen wij haar Gods rijke zegen.

Pastoor Richard Lobo

Kees Veelenturf, vice-voorzitter parochiebestuur

 

Gezinspastoraat

Langs deze weg willen we u informeren over een aantal activiteiten van het gezinspastoraat. De gezinnen uit uw parochie zijn van harte welkom. We hopen dat u de informatie wilt verspreiden.

Op 4 juli is het Geloofsfeest voor kinderen ‘Jezus & de Storm’. Dat doen we om allerlei redenen online, maar de kinderen zitten zeker geen uren achter een laptop! Ze gaan allerlei opdrachten buiten doen. In de bijlage een tekstje en de flyer. Zie ook www.gezinengeloof.nl/feest.

Op 11 juli is de Gezinsdag aan zee die we echt fysiek gaan doen, maar enkel in de ochtend van 10 tot 13 uur en met de nodige maatregelen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. De leiding gaat met de kinderen lekker naar het strand! Zie de bijlage, de flyer en www.gezinengeloof.nl.

Daarnaast ‘ontmoeten’ we kinderen en gezinnen elke woensdag en zondag om 19.00 op Facebook. Kapelaan Jochem leest live voor uit het Evangelie of een andere lezing van de kerkelijke agenda. De kinderen kunnen hun voorbeden insturen waar hij gelijk voor bidt en hij zegent ze. We zingen ook samen! Adres: www.facebook.com/gezinspastoraat.

Mochten jullie teksten of flyers in ander formaat aangeleverd willen krijgen voor publicatie op de website of in het parochieblad, stuur dan een bericht naar secretariaat@sintfranciscuscentrum.nl.

Met hartelijke groet,

Kapelaan Jochem van Velthoven en Brechje Loenen

 

Secretariaat Sint Franciscuscentrum
Bisdom Breda

Uit het pastoraal team 2020-27

“De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze tijd”.

Deze uitspraak van de patroon van onze parochie de H.Augustinus las ik in de brief die Bisschop Liesen aan ons geschreven heeft in deze coronatijd. Een uitspraak waarover niet valt te twisten, want wij maken de samenleving zoals die op dit moment is met zijn goede en minder goede kanten.Dat de afgelopen maanden bijzondere maanden zijn geweest, daar zal iedereen het over eens zijn. Waar we het soms niet over eens zijn, zijn de maatregelen die genomen zijn om deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Jammer is dat, want de mensen die verantwoordelijk zijn voor de genomen maatregelen hebben hun uiterste best gedaan om zorgvuldig te kijken naar de manier waarop het voor iedereen het beste zou zijn.

We krijgen steeds meer ruimte om ons ‘gewone’ leven weer op te pakken, maar ons wordt ook gevraagd om bepaalde maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, nog in acht te nemen. Als ik om me heen kijk, zie ik dat iedereen inderdaad van lieverlee steeds meer dingen gaat doen. We gaan weer makkelijker bij mensen op bezoek, als je op zaterdagmiddag in Breda de winkelstraat inloopt, is het weer even druk als voorheen en ook de terrassen lopen weer vol. Gelukkig zie je bij de laatste wel dat men probeert de nodige afstand in acht te nemen en worden de maatregelen zoveel mogelijk gehandhaafd (controle vragen stellen en alles ontsmetten).

Wat mij ook steeds duidelijker wordt, is dat het voor mensen moeilijk is om afstand te houden. Op straat en in de winkel proberen we het wel, maar mijn eigen ervaring is dat het in sommige situaties heel moeilijk is.

Op bezoek bij iemand die net een zwaar verlies geleden heeft, met iemand naar het ziekenhuis die net slecht nieuws gekregen heeft en een aantal onderzoeken moet ondergaan….het zijn situaties waarin het heel lastig is om afstand te houden. Die arm om de schouder of die knuffel zonder woorden, het zijn de kleine dingen die het doen, maar die even niet mogen. Op zo’n moment heb ik het gevoel tekort te schieten, maar ik weet ook dat de ander het begrijpt en het niet zo ervaart, maar toch… Gelukkig heb ik ervaren dat bidden in deze tijd dat stukje extra steun geeft dat we missen. Veel gebeden, kaarsjes en kaarten zijn in deze tijd gezegd, gebrand en verstuurd, om mensen te helpen en nabij te zijn.

Het feit dat we ondanks de fysieke afstand toch heel deze tijd ons geloof hebben kunnen vieren, zeker mede door de online-vieringen, heeft mij weer eens te meer laten zien hoe waardevol het is om samen parochie en geloofsgemeenschap te zijn.

Dankbaar ben ik dan ook dat onze pastores gesteund door een aantal trouwe vrijwilligers dit mogelijk gemaakt hebben. Er is achter de schermen heel, heel veel werk verzet. Ik denk dat ik dan ook namens ons allemaal spreek als ik bij hierbij deze groep mensen Heel Hartelijk bedank voor alle inzet tot nu toe, maar ook voor de komende tijd. Ook zij zijn Kanjers in deze tijd, onze tijd.

 

Namens het pastoraal team

Anja Wauben.

 

Welkom in de kerken van de Augustinusparochie 

Vanaf aanstaande zondag bent u weer van harte welkom tijdens de eucharistieviering in de kerken van de Augustinusparochie.

U hoeft zich niet meer aan te melden.

Natuurlijk vragen we u om de regels van het RIVM in acht te nemen, dus

 

  • Houden we 1.5 mtr. afstand bij het binnenkomen en ook in de kerk.
  • Waar u kunt zitten staat aangegeven..
  • Als u zich niet goed voelt, of een van uw huisgenoten heeft klachten, dan blijft u thuis.
  • Bij binnenkomst wordt u gevraagd uw naam en telefoonnummer op een lijst in te vullen en uw handen te ontsmetten.

 

Tijdens de viering mag er nog niet worden meegezongen, maar er is wel muziek. De collecte is na afloop van de viering achter in de kerk.                        Komende zondag 5 juli is het ook Caritascollecte. De collecte is voor de Caritas van de Augustinusparochie.

Tijdens de viering bewaart u voldoende afstand, ook bij binnenkomst, tijdens het te communie gaan en na afloop.

Jammer, maar er is nog geen gelegenheid om na de viering samen koffie te drinken.

 

We hopen u weer allemaal te ontmoeten, tot zondag en vergeet niet, de viering in de Willibrorduskerk begint om 09.30uur

en de viering in de Michaelkerk om 11.00uur

Zomerprogramma 2020 Augustinusparochie

Ook dit jaar willen we, ondanks de beperkingen als gevolg van het Coronavirus,  gedurende de zomervakantie toch enkele activiteiten aanbieden

Geen parochie uitstapje dit jaar, maar wel een fietstocht langs de kapellen binnen de Augustinusparochie, een filmmiddag in de ontmoetingsruimte van de Michael  en natuurlijk ook dit jaar een bingo met soep in de Franciscus.

Het programma is als volgt.

15 juli   Woensdagmiddag  14.30 uur tot 16.30 uur Kapellekestocht met onderweg een ijsje.

17 juli   Start Annanoveen , iedere dag om 19.00 uur een viering in de Michaelkerk

26 juli   Afsluiting Annanoveen 19.00 uur in de tuin van de Annakapel of Michaelkerk

29 juli   Woensdagmiddag 14.30 uur tot 16.30 uur Film met cola en popcorn in de Michaelkern

12 aug. Woensdagmiddag 14.30 uur tot 16.30 uur Bingo met soep in de Franciscuskern

15 aug  Maria ten hemel opneming 19.00 uur viering in de Franciscuskerk

30 aug  Startviering 10.30 uur gezamenlijke viering in de Franciscus en Willibrorduskerk

Elke vrijdagmiddag  13.30 tot 15.30 uur   “Over de Heg” bij de Maria Dimphynakapel in de Haagse Beemden koffie met een praatje

 

Klik hier voor de flyer met het Zomerprogramma.

Vieringen per 1 juli

Met ingang van 1 juli a.s. zijn de vieringen in onze 4 kerken toegankelijk voor maximaal 100 personen in de Willibrorduskerk en de Franciscuskerk.  In de Lucaskerk kunnen maximaal 50 mensen aan de vieringen deelnemen en in de Michaelkerk 70.

De regels voor de veiligheid zijn niet veranderd maar het is niet meer nodig om je tevoren aan te melden.

Wel wordt gevraagd om bij binnenkomst in de kerk je naam en telefoonnummer te noteren zodat contact kan worden opgenomen als er sprake blijkt van een coronabesmetting.

De vieringen in de kerken zijn op de volgende tijden:

Willibrorduskerk   : zondag  9.30 u

Willibroduskerk    : donderdag 9.00 u

Lucaskerk               : zondag     9.00 u

Michaelkerk           : zondag   11.00 u

Michaelkerk           : zondag   13.00 u Engelstalige viering

Franciscuskerk      : zaterdag 19.00 u

Franciscuskerk      : zondag   10.30 u

Franciscuskerk      : woensdag 9.30 u

Vanaf 1 juli zijn er vanuit de Franciscuskerk geen on-line vieringen meer.

Je bent van harte welkom.

Contact

Noodnummer
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
Tel: 076 – 571 15 67
Ma-Vrij: 09:00 – 12:00
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Ma / Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl