Informatiemiddag over Lourdes reizen.

 

In 2020 zullen weer veel mensen uit de hele wereld naar Lourdes trekken met treinen, bussen en vliegtuigen.

Ook de Lourdes groep Breda hoopt weer met een groot aantal pelgrims op bedevaart te gaan en wel met de vliegtuigbedevaart van 30 April tot en met 5 mei 2020..

Onze bedevaart wordt deze keer pastoraal begeleid door pastor Paul Heye. samen met

Pastoor Richard Lobo.

Op Woensdag 19 februari 2020, willen wij van 14.00 tot ca 16.00 uur een informatiemiddag organiseren in de ontmoetingsruimte van de St.Franciscus kerk ,

België plein 4, 4826 KT te Breda .

Mocht U niet in de gelegenheid zijn om met onze bedevaartsreis van 30 april tot en met 5 mei mee te gaan, maar wel geïnteresseerd zijn in een van de andere Lourdes reizen per TGV, bus of vliegtuig in 2020, of in een reis naar andere bedevaartsplaatsen, zoals Rome, Israel, Fátima, Santiago de Compostella, dan bent U natuurlijk ook van harte welkom.

Op deze middag zal ook informatie worden gegeven over de VNB –Lance.

De VNB-lances zijn autobussen, die geheel voorzien zijn van alle gemakken voor het vervoer van ernstig gehandicapten, die bijvoorbeeld geheel afhankelijk zijn van rolstoelen of zelfs liggend vervoerd moeten worden.

De contactpersonen van het Lourdeswerk zullen U graag te woord staan. Ook is er een medewerker van het bureau van de VNB Nationale Bedevaarten aanwezig.

Los van deze informatiemiddag kunt U altijd voor nadere informatie terecht bij onderstaande contactpersonen.

Wij hopen U dan op Woensdag 19 februari 2020 te mogen ontmoeten.

Met vriendelijke groeten

 

Els Zeegers

Schaarbeekstraat 17,

4826 PV Breda

Tel, 076-5875579

 

Peter van Engelen

Roosbergseweg 7

4854 PL Bavel

Tel. 0161-431732

Verslag van de vergadering van het parochiebestuur van 3 februari 2020

We hebben uitvoerig gesproken over de relatie tussen de parochie en de katholieke basisscholen.

In april praten we met alle Bredase parochiebesturen over een betere samenwerking met de katholieke basisscholen. De nieuwe projectmedewerkerster van het Bisdom voor het katholiek onderwijs heeft hiervoor al contact gelegd met het INOS-bestuur en wordt voor ons overleg uitgenodigd.

De komende weken gaan we een inventarisatie maken van de contacten die er bestaan met de katholieke basisscholen en onderzoeken we welk aanbod onze parochie aan de scholen wil doen.

De kascommissie heeft met de penningmeester de jaarcijfers van 2019 gecontroleerd en de jaarrekening goedgekeurd. Die wordt met de begroting naar het Bisdom gestuurd voor definitieve goedkeuring. De jaarcijfers worden op korte termijn geplaatst op de parochiewebsite : augustinusparochiebreda.nl onder financiën.

Enkele beleidsaspecten werden met de kascommissie besproken :

  • Een aparte financiële administratie op parochiekern niveau blijft nog gehandhaafd.
  • De registratie van de bijdragen voor de Eerste Communie en het Vormsel wordt nu volgens de richtlijnen van het Bisdom geregistreerd.
  • De omvang van het pastoresteam vraagt aandacht voor de werkbelasting van de pastores.

De aandachtgebieden van de leden van het parochiebestuur werden vastgesteld en zijn te vinden op de website : augustinusparochiebreda.nl onder parochiebestuur.

De aanvangstijden van de vieringen in de Willibrorduskerk en de Michaelkerk zijn m.i.v. de eerste zondag NA Pasen gewijzigd in resp 9.30 u en 11 u.

De nieuwe website is nog steeds in ontwikkeling en de bestaande emailaccounts zullen worden

gevalideerd.

Het aanmelden en betalen van misintenties via de website wordt verbeterd.

Pastoor Richard zal eind mei voor 3 maanden met verlof gaan naar zijn familie in India.

 

Kees Veelenturf, vice-voorzitter

Uit het pastoraal team 2020-6

Het Project van de Eerste Communie 2020

Op zaterdag 25 januari was de startmiddag voor het project van de eerste communie in onze parochie.

Het was in de Michaelkerk. Er waren 37 kinderen die dit jaar hun eerste communie zullen gaan doen. Aan het begin gaf Annie Aarts informatie over de praktische dingen die wij tijdens de voorbereiding samen zullen gaan doen. Het was heel fijn om te zien hoe de communicanten en hun ouders heel enthousiast waren met dit project.

We hadden ook een rondleiding in de kerk. Voor deze rondleiding hebben wij de communicanten in de groepen verdeeld. Ik heb hun uitleg gegeven over enkele belangrijke dingen, zoals het altaar, het tabernakel, het kruis, het beeld van Maria en de kleding van de priester en misdienaars. Ten slotte hebben we, samen met de kinderen, de presentatieviering voor zondag 26 januari goed voorbereid. Deze presentatieviering heeft inmiddels in de vier kerken plaatsgevonden.

Op die dag heb ik hun ook verteld over de komende vastenactie voor kinderen (peuters en kleuters) in mijn dorp op Flores, Indonesië. Over hun situatie en wat zij nu het meest nodig hebben. Ik heb hen ook enkele foto’s laten zien over deze kinderen  en hun activiteiten. De communicanten en de ouders waren blij om deze kinderen te mogen ondersteunen door tijdens de vastentijd geld voor hen te sparen. Persoonlijk ben ik heel blij dat ze de pre-school kinderen in mijn dorp zullen helpen.

Vanaf afgelopen week ,woensdagavond-29 januari in de Lucaskerk en zondagochtend-2 februari in de Michaelkerk, zijn de kinderen begonnen met de voorbereiding. Deze voorbereiding zal in de vier kerken plaatsvinden. In de volgende drie maanden zullen ze in de kerk over verschillende thema’s leren. Ze hebben ook een werkstukje dat ze thuis zullen gaan doen. Dit is soort van samenwerking tussen het team, de ouders en de communicanten zelf.

We hopen dat ze zich in de komende maanden goed voorbereiden. Ze zullen veel over Jezus horen en leren zodat ze ook meer van Hem gaan houden.

Namens het pastoraal team

Rian Supardi

Racisme en afrofobie

Zijn we allemaal racisten? Een duidelijke vraag.

 

Mevrouw dr. Barryl Biekman zal op maandag 17 februari om 19.30 in het Mondiaal Centrum Roland Holststraat 71 uur een lezing geven over racisme en afrofobie. Geen enkel land en zelfs geen enkele persoon is vrij van racisme en persoonlijke en institutionele uitsluiting Zij zal de meervoudige vormen van racisme uitleggen en met name ingaan op de term ‘Afrofobie’

Zij citeert het regeerakkoord van 2010: ´ De overheid behandelt alle burgers en ingezetenen van het land gelijk en discrimineert niet. We beoordelen mensen niet als groep maar als individu´

Helaas is de dagelijkse werkelijkheid nog steeds anders. De n-theorieën, raciaal profileren, raciaal profileren, racistisch taalgebruik, de opu yu kloru gedachte, het effect van cultuur-historische tradities zijn enkele van de onderwerpen die binnen de context van het hoofdthema uitsluitingsmechanisme worden geanalyseerd.

Mevrouw Biekman heeft Surinaamse wortels, heeft in 2018 het boek geschreven over uitsluitingsmechanismes Blaka tara en Afrofobie. Zij is pedagoog en heeft zich haar hele leven ingezet om het thema racisme, slavernij en diversiteit bij met name overheidsorganen bespreekbaar te maken. Zij is landelijk voorzitter van het platform slavernij Nederland. De bijdrage voor de avond is 5 euro, waarvoor u koffie, thee of iets fris krijgt.

Meer informatie www.mondiaalcentrumbreda.

Jan Hopman

Uit het pastoraal team 2020-5

Het bisdom Breda is op dit ogenblijk volop bezig met de voorbereiding van de conferentie over parochievernieuwing in maart in Oudenbosch.      Vanuit heel het land en vanuit Vlaanderen hebben mensen zichopgegeven en er worden ongeveer 1000 mensen voor deze conferentie verwacht.       Het is zeer verrassend dat zoveel mensen enthousiast zijn.

Naar aanleiding van de conferentie was ik in Bovendonk voor de pastoors cursus, samen met de bisschop en de andere pastoors van het bisdom.      Het thema was ‘leidinggeven aan veranderprocessen’. Ik vond het zelf een boeiende thema. Het hielp mij om naar mezelf te kijken en welke eigen talenten en talenten van de parochianen ik kan gebruiken voor de opbouw van de gemeenschap. Ik ben blij dat er zoveel vrijwilligers zijn, die op verschillende manieren hun talenten gebruiken voor de parochie en op die manier handen en voeten geven aan het woord van de Heer.

Onze kerkgemeenschap heeft nieuwe impulsen nodig om het woord van Jezus in deze tijd zichtbaar te maken. Daarom zijn wij twee weken geleden met de tweede jaar Alpha cursus gestart. Het is een poging om samen met de deelnemers in gesprek te gaan om te kijken hoe het Christelijk geloof een leidraad is in ons leven. Wij zijn blij met 18 enthousiaste deelnemers die hun geloofsleven willen verdiepen. Wij zijn ook blij met alle anderen die op verschillende manier bij Alpha betrokken zijn.

Ik wil dit stukje afsluiten met een mogelijkheid om een groep van biddende moeders te starten in onze parochie. Biddende moeders is voor alle vrouwen met een moederhart. Zowel fysieke moeders, alleenstaande vrouwen of vrouwen die getrouwd zijn en geen kinderen hebben. Het voorstel is om elke week samen te komen om een uur te bidden, vooral voor kinderen.

We willen graag een kleine groep van 2 tot maximaal 8 personen. Ben je geïnteresseerd om hierbij aan te sluiten dan kun je met mij contact opnemen via richardsvd@gmail.com

R. Lobo

 

 

SchuldHulpMaatje : maatjes gezocht

Schuldhulpmaatje begeleidt nu ruim 2 jaar in Breda mensen bij het beheer van hun financiën en bij het afwikkelen van schulden. Belangrijk en dankbaar werk.

Regelmatig doen er mensen een beroep op ons omdat ze niet goed weten hoe ze elke maand financieel rond kunnen komen. Ze zoeken iemand waarmee ze zorgen kunnen delen en die hen willen helpen bij een goed beheer van hun financiën.

Er zijn in Breda veel mensen met schulden of grote zorgen over hun financiën. Het aantal hulpvragen neemt nog steeds toe. Wij willen die mensen graag helpen maar hebben meer maatjes nodig!

Doe je mee?

Ben je ouder dan 20 en kun jij goed met geld omgaan? Heb je geduld om mensen, die hulp nodig hebben, te begeleiden bij hun financiën of schulden? Houd je ervan om die mensen weer hoop en perspectief te bieden en hen te begeleiden naar zelfredzaamheid, ook als het om het beheer van hun financiën gaat?

Maatje, een vrijwilligersfunctie, wordt je overigens niet zomaar. Je moet een 3-daagse training volgen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen. Ook willen we graag dat je dit werk zeker 2 jaar doet en daarvoor elke week tenminste 2 uur vrij kunt maken.

Aanmelden

Denk je in dit ‘plaatje’ te passen? Meld je dan aan voor een kennismakingsgesprek! Dat kan telefonisch of via de mail bij onze coördinator, Huub Gerritsen. Hij is bereikbaar via shmbreda@icloud.com of 06-30139957 Wil je eerst meer informatie dan kan dat in een informatief gesprek aan de orde komen!

Hebben we je interesse gewekt? Schroom dan niet om contact op te nemen en dat kenbaar te maken. Wij maken graag zo spoedig mogelijk een afspraak voor een gesprek.

 

Ik geef om een plek….. Actie Kerkbalans 2020 van start

Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen…..
daarom geef ik voor mijn kerk

Kerk daar sta je
Met je deuren open
Wagenwijd
Voor wie trouwen,
Dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil luisteren
Naar een woord dat verheft
Naar een onbeduidend verhaal
Van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om
De plek die je biedt

Geef voor je kerk

Geef voor je kerk, dat is de oproep die wij doen met de aftrap van de Actie Kerkbalans. Kerk zijn we samen en uw bijdrage is hard nodig om samen een gezonde parochie te zijn. Daarom wordt vanaf 18 januari de folder van de Actie Kerkbalans bij u thuis bezorgd.

Mogen we weer op uw parochiebijdrage rekenen? Alvast hartelijk dank daarvoor!

Bekijk hier de folder van de Kerkbalans van dit jaar:

Folder Bethlehem Kerkbalans 2020

Folder Franciscus Kerkbalans 2020

Folder Michael Kerkbalans 2020

Folder Willibrordus Kerkbalans 2020

Lesorgel aangeboden

 

In onze parochie zijn we dringend op zoek naar mensen die het aandurven om op het orgel de samenzang e.d. te begeleiden.

Misschien heeft u er zelf wel eens aan gedacht: “ik speel best makkelijk piano, maar orgel? En hoe moet ik dan oefenen?”

Welnu, er is een lesorgel beschikbaar, gratis af te halen bij een parochiaan.

Als u eenmaal zo’n oefenorgel in huis heeft gehaald, kunnen we op zoek naar wat lesmogelijkheden en zou u de parochie een enorm grote dienst bewijzen door als begeleider actief te worden.

Durft u het aan?

Informatie bij Monique Tonino, m.tonino@hccnet.nl of 078-6148928

Contact

Noodnummer
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
Tel: 076 – 571 15 67
Ma-Vrij: 09:00 – 12:00
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Ma / Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl