Familiezondagen

Wel: Familiezondagen

Geen: aparte voorbereiding op 1e H. Communie en H. Vormsel

Misschien ben je verrast door deze opmerking. Er is inderdaad geen voorbereiding op de sacramenten zoals dat voorheen gebruikelijk was. De kerk verandert en wil weer een gemeenschap zijn van mensen die met elkaar optrekken vanuit het geloof in Jezus Christus. Enkele jaren geleden zijn we om die reden gestart met een nieuw initiatief: Familiezondagen.

Wat is Familiezondag?

Een keer in de maand is er een Familiezondag: gezinnen ontmoeten elkaar en vieren samen. Daarnaast is er ook catechese. De ouders gaan met elkaar in gesprek. De kinderen hebben een programma in hun eigen leeftijdsgroep. Centraal daarbij is dat we ons geloof verdiepen en Jezus (beter) leren kennen en zijn liefde ervaren. Wie wil aansluiten is van harte welkom. We vragen wel van gezinnen om zelf stappen te ondernemen om mee te doen. Je kunt je aanmelden via de website of via teamassistent@augustinusparochiebreda.nl

Geen aparte voorbereiding op 1e communie of vormsel!

Dit is heel anders dan enkele jaren geleden. Er is geen aparte voorbereiding op 1e communie of vormsel. Er volgen ook geen persoonlijke uitnodigingen meer via de scholen. Gezinnen, waarvan kinderen hun 1e H. Communie of H. Vormsel willen ontvangen melden zich aan voor de Familiezondagen. We verwachten van elk gezin dat je minstens 10 keer meedoet, voordat het sacrament kan worden ontvangen. Maar het kan zijn dat het kind meer tijd nodig heeft in het geloof te groeien. Dat heeft een belangrijke reden: eerst leren we allemaal (kinderen én ouders) Jezus kennen in en via de Bijbelverhalen en daarnaast: wat betekent samen eucharistievieren. Zo hopen we dat ons geloof sterker en dieper wordt.

10 keer

Na die tien keer verwachten we dat de kinderen vanaf groep 4 (basisschool) voldoende bagage hebben om hun 1e H. Communie te ontvangen. En dat de kinderen van 11/12/13 jaar voldoende hebben geleerd over de H. Geest om het sacrament van het H. Vormsel te kunnen ontvangen. En eigenlijk hopen we dat ook de ouders voldoende bagage hebben om hun kinderen verder te begeleiden op de weg van het geloof.

En daarna…

Daarna houdt het niet op. We hopen dat er een verlangen is gegroeid om bij elkaar te blijven komen om te ontmoeten, te leren en te vieren en een hechte gemeenschap te vormen. Dat er een verlangen is om te groeien in je geloof en in de omgang met Jezus. Dus hopen we dat je terug blijft komen naar de Familiezondagen of…misschien wel mee wilt gaan helpen in de voorbereiding.

Daar dromen we van: dat jullie blijven komen om samen een mooie grote gemeenschap te vormen van onze Heilige Augustinusparochie.

Hieronder zijn de data voor 2024:

Zondag 8 september
Zondag 13 oktober
Zondag 10 november
Zondag 8 december

De familiezondagen zullen in de Michaelkerk plaatsvinden.
Inloop vanaf 9.15 uur, start catechese 9.30 uur en daar aan aansluitend om 11.00 uur de Eucharistieviering.

Werkgroep Familiezondagen en Pastoraal Team

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl