Familiezondagen

Missie

God heeft ons geschapen in zijn gelijkenis en Jezus heeft ons allen uitgezonden om zijn boodschap van liefde met anderen te delen. Als parochie hebben wij een missie: mensen in contact brengen met Jezus waardoor ze Gods liefde leren kennen.  Vanuit deze missie nodigen wij families uit om samen invulling te geven aan de vraag: hoe kun je een vriend (= volgeling = leerling) zijn van Jezus? We zoeken bewust naar verbinding, ontmoeting, gebed, vieren, delen en leren om zo een katholieke geloofsgemeenschap op te bouwen en waarbij ieder, katholiek of niet-katholiek, zich welkom mag voelen.

Familiezondagen

Je neemt met het hele gezin één vaste zondagmorgen, de derde zondag in de maand, deel aan de familiezondag. In onze Parochie Heilige Augustinus kiezen we voor de locatie in en rondom de H. Michaelkerk in Breda. Zo’n zondagochtend heeft verschillende onderdelen: gezamenlijke start, vervolgens catechese aan vier onderscheiden groepen (kinderen t/m groep 2 van de basisschool; kinderen van groep 3 en 4; kinderen van groep 5 t/m 8; ouders). Steeds staat centraal: ‘wie is Jezus?’  Daarna vieren we samen met de geloofsgemeenschap de Eucharistie, waarbij mede rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van kinderen. Tenslotte is er nog een gezellig samenzijn.

Sacramenten

De voorbereiding op de 1e H. Communie en Vormsel maken onderdeel uit van de catechese. Zodra de kinderen voldoende kennis hebben kunnen zij op een nader te bepalen datum, tijdens een familiezondag, de H. Communie ontvangen of het Vormsel doen. We hopen op die manier dat de beide sacramenten een voedingsbodem krijgen waarin ze kunnen landen en beleefd worden als een echt authentiek geschenk van onze God. Hij wil ons immers overladen met zijn liefde.

Gesprek

De uitnodiging is gericht aan alle families die zich aangesproken voelen. Families die het komende jaar een communicanten en/of een vormeling zouden hebben, worden aangeschreven en uitgenodigd zich aan te melden voor de familiezondagen. Mocht er de behoefte zijn, van de kant van de familie of van de kant van de pastor, dan kan er een persoonlijk ingepland worden. Het ‘waarom?’ en de ‘verwachtingen’ kunnen daarin uitgewisseld worden. We willen dan ook heel graag horen wat de wensen en de verlangens van de ouders zijn met betrekking tot de geloofsopvoeding van hun kind(eren) om daar dan ook goed bij aan te kunnen sluiten.

Start Familiezondag

De datums voor 2023
Zondag 15 oktober
Zondag 19 november
Zondag 17 december

De datums voor 2024
Zondag 14 januari
Zondag 11 februari
Zondag 10 maart
Zondag 14 april
Zondag 12 mei
Zondag 9 juni

Zomervakantie
Zondag 8 september
Zondag 13 oktober
Zondag 10 november
Zondag 8 december

 

 

De familiezondagen zullen in de Michaelkerk plaatsvinden.
Inloop 9.30 uur aansluitend met een Eucharistieviering om 11.00 uur.

Heeft u nog vragen

Bel gerust met de pastores, 06-26580211 of mail naar de teamassistente van de parochie teamassistent@augustinusparochiebreda.nl  Vermeld ook je telefoonnummer er bij. Wij nemen contact met u op.

Pastoraal team

Augustinusparochie,  Breda.

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl