Franciscuskerk

De parochiekern Franciscus ligt in de wijk Hoge Vucht in Breda-noord.

De meertalige gemeenschap kenmerkt zich door  betrokken gelovigen met een diverse culturele en maatschappelijke achtergrond.

Dat wordt zichtbaar in onze vieringen die soms met Indonesische en Antilliaanse zang worden opgeluisterd. vieringen

Jaarlijks organiseert de Antilliaanse gemeenschap de Misa di Aurora (Dageraad-vieringen) als Kerstnoveen.

Pastorie

Het gebouwencomplex huisvest de 2 pastores van de Augustinusparochie en heeft een gemeenschapshuis De Biesdonk.

Toekomst

Het parochiebestuur onderzoekt sinds 2019 de mogelijkheid om de kerk te vervangen door een kleinere moderne kerkruimte met behoud van

de inloopfunctie van het gemeenschapshuis en de woonfunctie van de pastores.

Je vindt de Franciscuskerk aan het Belgieplein 6, 4826 KT Breda

het secretariaat is bereikbaar via e-mail franciscus@augustinusparochiebreda.nl of

tel 076 – 571 15 67  woe-vrij: 09:00 – 11.30 u

Bankrekeningnummer:
NL40 RABO 0108 9087 04

Meer informatie

Koren

Historie Franciscuskerk

Vrijwilligerswerk

In de Franciscus parochiekern zijn vrijwilligers actief met verschillende culturele achtergronden.

De Antilliaanse gemeenschap levert een belangrijke bijdrage aan de vieringen en organiseert jaarlijks een Kerstnoveen in de Franciscuskerk.

Huur Franciscuskerk

De Franciscuskerk kan gebruikt worden voor r.k. vieringen volgens richtlijnen van het Bisdom.

(De kerk kan niet gehuurd worden voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.)

Er is een ontmoetingsruimte die geschikt is voor vergaderingen en presentaties voor ca 40 personen.

Deze ruimte beschikt over een beamer en een kleine keuken voor koffie en thee. Er is een rolstoeltoegankelijk toilet.

Tarieven

Voor actuele tarieven klik u hier: Tarieven 2024

Contact Franciscuskerk

franciscus@augustinusparochiebreda.nl of tel 076 – 571 15 67  ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u