De inlopen 'Clement' en 'voor Elkaar', plaats van ontmoeting in onze parochie

De Inlopen Clement en voor Elkaar zijn een initiatief van de Augustinusparochie en de protestantse wijkgemeente Breda, Lucaskerk.

Vanuit haar diaconale en missionaire opdracht wil de parochie hiermee een bijdrage leveren aan het welzijn van bewoners van de stad.

Bezoekers van de inlopen komen en blijven zo in contact met elkaar en de maatschappij.  Ze helpen elkaar wanneer dit in hun mogelijkheden ligt, ze bezoeken elkaar en vormen zo een netwerk opgebouwd via de inlopen.  De inlopen hebben inmiddels historische en intensieve banden in de buurt met zowel de buurtbewoners als andere sociaal-maatschappelijke voorzieningen

Mensen komen naar de inlopen om gezien te worden en om onder de mensen te zijn. Veelal komen ze ook iets brengen; zij geven ook aandacht of zien de ander door attenties te geven daar waar de ander het niet heeft of er behoefte aan heeft. Er is veel zicht op elkaar omdat men ook beseft hoe kostbaar dit is.

voor Elkaar

De Inloop 'Voor Elkaar' is gestart in 2005, en zet haar deuren open op woensdagmorgen van 09.45 uur tot 11.45 uur in Buurthuis De Biesdonk in Breda Noord. “Voor Elkaar” kent een vaste kern van bezoekers en vrijwilligers. De onderlinge cohesie en verbondenheid is groot en de sfeer is hartelijk. Er is veel belangstelling voor en naar elkaar en mensen hebben ook buiten de inloop contact met elkaar. Ze helpen elkaar wanneer dit binnen hun mogelijkheden ligt, ze bezoeken elkaar en vormen zo een netwerk. Het feit dat de Inloop “Voor Elkaar” ingebed is in de parochie werkt positief, doordat er veel bezoekers en de priester/overste van de religieuze leefgemeenschap na de dienst aansluiten bij de inloop.

De bezoekers hebben een grote multiculturele diversiteit en zijn o.a. afkomstig uit Suriname, Polen, Brits Guyana, Congo, Macedonië, Philippine, Marokko, Zuid-Afrika, België, India, Joegoslavië en Somalië. Ze vormen daarmee een afspiegeling van de wijk met mannen en vrouwen van ongeveer 30 tot 91 jaar. De meeste mensen komen uit de wijk Hoge Vucht maar soms ook uit de stad. De meerderheid is alleenstaand.

Clement

De inloop “Clement” is gestart in 2008 en gevestigd in ontmoetingscentrum De Sleutel. De inloop is geopend op dinsdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur. Het centrum heeft een wijkfunctie, waardoor het meer laagdrempelig en aantrekkelijker is voor buurtbewoners om binnen te lopen. Doordat er meerdere maatschappelijke initiatieven aanwezig zijn bevrucht het elkaar en krijgt de inloop bezoekers vanuit de andere initiatieven.

De inlopen hebben vooral de functie van ontmoetingsplek, een vlucht uit de eenzaamheid en het leggen van nieuwe contacten. Er komen o.a.  eenzame ouderen/buurtbewoners die in een sociaal isolement dreigen te raken waarin soms ook psychische achteruitgang een rol speelt.

Bij Clement komen er veel alleenstaande mensen o.a. vanwege scheiding, verlies of het al langer vrijgezel zijn. De meeste mensen komen uit de hele Haagse Beemden, maar ook een aantal van buiten. Wat betreft culturele diversiteit zijn er bezoekers geboren in Polen, Marokko, Indonesië, Eritrea, India, Italië, Nederlandse Antillen, Suriname, enz. De problematiek van de bezoekers ligt vaak op het vlak van gezondheid, psychiatrische achtergrond, sociaal netwerk en financiën.

Vrijwilligers

De vrijwilligers hebben een belangrijke waarde en rol t.a.v. de huidige bezoekers. Zij staan wekelijks klaar voor de bezoekers: voor een praatje, er zijn in moeilijke periodes van iemands leven (bijv. overlijden partner, enz) , betrokkenheid tot hetgeen wat de bezoekers bezighoudt, enz.

Andersom geven de vrijwilligers aan dat het werk ook voor hun zingevend is. Door de Corona lock-down hebben wij scherper inzicht dat de functie verder gaat dan het samenkomen: bezoekers gaven aan dat ze het enorm miste, zich meer eenzaam voelde, en een enkeling gaf ook heel open aan dat het geestelijke welzijn sterk achteruit ging. Psychische klachten ( zoals depressies) en dementieklachten leken toe te nemen.

Wil je als vrijwilliger een bijdrage leveren aan het de inlopen neem dan contact op met Chantal Tieleman met de volgende link: c.tieleman@annahuis.nl

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl