Caritas en diakonie

Caritascommisie

De Augustinusparochie heeft een Caritascommissie die zorg draagt voor financiële en maatschappelijke steun aan personen en organisaties in de parochie en in de wereld.

Samen met de andere Bredase parochies worden de maandelijkse Caritascollectes georganiseerd aan het begin van de maand (zie collecteschema).

Je kunt je bijdrage overmaken op rek.nr  NL48RABO0150991525  t.n.v.  Caritas Augustinusparochie Breda          

Jaarlijks zijn er meer specifieke acties zoals de zg.  Vastenactie en de kerstpakkettenactie. Meer nieuws hierover vindt je in de nieuwsberichten.

Inloophuizen

De parochie ondersteunt maatschappelijke activiteiten zoals het Annahuis (een initiatief van de gezamenlijke kerken in Breda), de inloophuizen 'Voor Elkaar' in de Biesdonk (bij de Franciscuskerk),  'Clement'  in de Haagse Beemden en ontmoeting voor ouderen in het Web in Teteringen.

De inloophuizen krijgen financiële steun van de gemeente en van de Bredase kerken.

Meer informatie over de inlopen vind je hier

Schuldhulpmaatje Breda

Onze parochie ondersteunt met vrijwilligers en financieel de activiteiten van Schuldhulpmaatje Breda (SHM).

Schuldhulpmaatje begeleidt mensen bij het beheer van hun financiën en bij het afwikkelen van schulden. Belangrijk en dankbaar werk.

Regelmatig doen er mensen een beroep op SHM omdat ze niet goed weten hoe ze elke maand financieel rond kunnen komen. Ze zoeken iemand waarmee ze zorgen kunnen delen en die hen willen helpen bij een goed beheer van hun financiën. Dat is precies wat de goed opgeleide Maatjes van SHM doen.

Er zijn in Breda veel mensen met schulden of grote zorgen over hun financiën. Het aantal hulpvragen neemt nog steeds toe. Wij willen die mensen graag helpen. Ken je mensen met geldzorgen, raadt hen aan contact te zoeken met SHM.

Dat kan telefonisch of via de mail bij onze coördinator, Huub Gerritsen. Hij is bereikbaar via email of 06-30139957 .

Wil je eerst meer informatie, klik eens op http://www.uitdeschulden.nu/breda .

 

 

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl