Caritas

Inloophuizen

De parochie ondersteunt maatschappelijke activiteiten zoals het Annahuis (een initiatief van de gezamenlijke kerken in Breda), de inloophuizen ‘Voor Elkaar’ in de Biesdonk (bij de Franciscuskerk),  ‘Clement’  in de Haagse Beemden en ontmoeting voor ouderen in het Web in Teteringen.

Vrijwilligers van ‘De Inloop’ en ‘Clement’ ontvangen éénmaal per week bezoekers resp. op de woensdag- en dinsdagmorgen. Hier krijgen mensen een luisterend oor, een stem en indien nodig praktische ondersteuning van vrijwilligers.

De bezoekers hebben vaak een immigratieachtergrond en hebben soms te maken met gezondheidsproblemen of sociale en financiële nood.

De inloophuizen krijgen financiële steun van de gemeente en van de Bredase kerken.

Caritascommisie

De Augustinusparochie heeft een Caritascommissie die zorg draagt voor financiële en maatschappelijke steun aan personen en organisaties in de parochie en in de wereld.

Samen met de andere Bredase parochies worden de maandelijkse Caritascollectes georganiseerd aan het begin van de maand (zie onder).

Je kunt je bijdrage hiervoor overmaken op  rek.nr  NL48RABO0150991525  t.n.v.  Caritas Augustinusparochie Breda          

Jaarlijks zijn er meer specifieke acties zoals de zg.  Vastenactie en de kerstpakkettenactie. Meer nieuws hierover vindt je in de nieuwsberichten.

Het Caritas collecteschema voor 2020 is als volgt

datum Land. collecte te verzorgen door par.best. actieperiode Caritascollecte te verzorgen door Caritas toelichting
04/05 januari Bamboeproject Ghana
18 jan. t/m 2 febr. Actie Kerkbalans geen kerkcollecte
01/02 februari Woonzorgvoorziening Eigen Wijs
26 februari t/m 12 april Vastenactie datum collecte zelf te bepalen
01/02 maart Annahuis
05/06 april Wereldwinkel Breda
02/03 mei Roepingen-zondag
09/10 mei Afriana Foundation (1 week later)
30/31 mei (Pinksteren) Week Nederl. Missionaris 23 t/m 31 mei Pinksteractie
06/07 juni (Drievuldig-heidszondag) Zondag vd Diaconie Zondag met aandacht voor de Diaconie (bisd. Breda)
04/05 juli Eigen parochiecaritas
01/02 aug. HiBO
05/06 sept. Steungezin.nl
03/04 oktober SchuldHulpMaatje
17/18 oktober Missiezondag Missio, Wereldmissiemaand
31okt/01nov. Fysiotherapie Zimbabwe
07/08 november Zondag voor de Oecumene Kath. Vereniging voor Oecumene
28 nov. t/m 20 december Bisschoppelijke Adventsactie Adventsactie datum collecte zelf te bepalen

 

 

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl