Werkgroepen en Vrijwilligers

Onze parochie wordt gedragen door veel vrijwilligers. Zij zijn actief in verschillende werkgroepen en functies binnen de geloofsgemeenschap maar staan ook ten dienste van de samenleving. We noemen o.a.

 • leden van het pastoraalteam die de pastores ondersteunen
 • (hulp)kosters, dirigenten, organisten  en koorleden
 • secretariaatmedewerkers op de 4 parochiesecretariaten tbv de parochianenadministratie en financiële administratie
 • gastvrouwen en huishoudelijk verzorgers
 • lectoren
 • werkgroepleden voor ondersteuning van doop, eerste communie, vormsel, huwelijk, uitvaart, Alphacursussen
 • verzorgers van de aankleding van de kerk, bijv. bloemversiering, kerststal
 • leden van de bouwcommissie onderhoud van de gebouwen en inventaris;
 • vrijwilligers die zorgdragen voor openen en sluiten van het kerkgebouw
 • bezorgers van nieuwsbrieven en parochiemagazine
 • vrijwilligers bij een van onze inloophuizen 'Çlement' en 'De Inloop'
 • leden van de parochiële Caritas
 • kooksters voor de Alphacursussen

Wil je meer informatie om zelf ook een bijdrage te leveren aan onze parochie neem dan contact op met het secretariaat van je parochiekern. De openingstijden staan op de contactpagina.

Vrijwilligersbeleid

Het parochiebestuur voelt zich verantwoordelijk voor allen die hun persoonlijke inzet, kwaliteit en tijd geven voor de parochie en heeft veel waardering hiervoor. Het parochiebestuur probeert bij te dragen aan een goede werksfeer met de vrijwilligers en tussen de vrijwilligers onderling.

Het bestuur zorgt voor voldoende en veilige middelen, zodat de werkzaamheden goed kunnen worden verricht. De vrijwilligers zullen zich  bewust moeten zijn, dat zij hun werkzaamheden doen in dienst van het groter geheel en bereid moeten zijn om aanwijzingen op te volgen van verantwoordelijken. Alle vrijwilligers zijn, bij de uitoefening van hun parochiële werkzaamheden tegen ongevallen verzekerd. De vrijwilligers in de RK Kerk van Nederland zijn voor de WA- en ongevallenverzekering ondergebracht bij ‘Donatus’ indien er schade is ontstaan binnen de parochiële activiteit.

Bij het aannamebeleid hanteert de parochie de richtlijnen zoals die zijn weergegeven op de website  https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

Grensoverschrijdend gedrag

Het parochiebestuur hecht er aan dat iedereen zich veilig voelt binnen onze parochie. Ook binnen een parochie kan soms sprake zijn van zg. grensoverschrijdend gedrag.  Onder grensoverschrijdend gedrag in de zin van artikel 5.2 van de Gedragscode Pastoraat wordt verstaan:

 • psychisch grensoverschrijdend gedrag, waaronder emotioneel misbruik;
 • fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder mishandeling;
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksuele opmerkingen en aanrakingen, vertoon van aanstootgevend materiaal en seksueel misbruik;
 • verwaarlozing en/of het onthouden van zorg;
 • discriminatie;
 • schending van rechten;
 • financiële en materiële uitbuiting.

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Wanneer je te maken hebt of hebt gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en je wilt daarover met iemand praten, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van onze parochie de heer Max Hoefeijzers via e-mail hier  of met het landelijke meldpunt grensoverschrijdend gedrag .

R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Goeman Borgesiuslaan 77
3515 ET UTRECHT
T 06 24 955 899

 

 

 

 

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl