caritas collecteschema 2021

januari  Caritas voor eigen parochie

Deze collecte stelt de parochiële Caritas in staat om haar eigen activiteiten te bekostigen. Daaronder valt individuele hulpverlening, ondersteuning van lokale activiteiten en actie in de eigen kerkgemeenschappen.

 

februari Gezinshuis Laanzicht voor uit huis geplaatste kinderen

In Teteringen staat ook een gezinshuis. De kinderen hebben vaak zeer moeilijke thuissituaties meegemaakt en zijn in verwarring, voelen zich bedreigd en onveilig. In het gezinshuis worden ze liefdevol opgevangen. Met name wordt een bijdrage gevraagd voor de therapie die wordt aangeboden met behulp van paarden. Deze therapie is zeer heilzaam, daarvoor is uw financiële steun hard nodig.

 

maart Stichting De Herberg Breda

Stichting De Herberg zet zich in voor het welzijn van dak- en thuislozen. Zo bieden zij hulp door de Inloop, een Steun- en Adviespunt en op straat door de Soepbus. Tijdens de coronaperiode is de Soepbus ingezet als afhaalpunt voor een lunchpakket, slaapzak en voorlichting over hygiëne. Om al deze activiteiten te kunnen uitvoer is uw bijdrage hard nodig. De Herberg is meer dan eten en drinken alleen……            

                          

april  Vastenaktie – thema

Het landelijk thema voor de Vastenaktie wordt nog nader bekend gemaakt.

Iedere parochie is vrij om zich aan te sluiten bij de landelijke projecten of om een eigen project te kiezen.

 

mei Voedselbank Breda

Een Voedselbank in Breda? Ja, want soms zit het mee, soms zit het héél erg tegen. De missie van de Voedselbank is om mensen in Breda die dat nodig hebben, een steun in de rug te geven. Op verzoek van hulpverleners en/of na een inkomenstoets ontvangen de deelnemers wekelijks een gezond voedselpakket, zodat zij de rust en (financiële) ruimte krijgen om er weer bovenop te komen.

 

juni Zondag voor de Diaconie

Caritas collecte voor het diaconale ondersteuningswerk in het bisdom. Door het bisdom zal te zijner tijd informatie materiaal uitgebracht worden om de collecte nader te omschrijven.

 

juli Stichting HIBO

Stichting “Hulp n Bijzondere Omstandigheden” krijgt jaarlijks zo’n 200 aanvragen voor mensen die het financieel zeer moeilijk hebben en moeten rondkomen van een minimaal inkomen. Schrijnende armoede, ook in onze stad en buurt. HIBO ondersteunt in Breda in stilte waar crisis en urgente nood aan de deur kloppen.

 

 augustus Stichting Leergeld

Meedoen met andere kinderen is ook voor kinderen uit gezinnen met armoede noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat ze door geldgebrek buitengesloten en geïsoleerd raken

De Stichting Leergeld zorgt voor schoolspullen, een fiets, een bijdrage aan een schoolreisje etc.

Contact

Pastores (noodnummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl