Annakapel

De oude Sint-Annakapel maakt deel uit van de parochiekern van de Michaelkerk.

De kapel ligt in de Bredase wijk Heusdenhout aan de Heusdenhoutseweg 34. De kapel is gewijd aan Sint Anna.

In de kapel worden meerdere malen per week vieringen gehouden  vieringen

De kapel wordt ook gebruikt voor huwelijksvieringen en uitvaartdiensten.

Informatie hierover bij michael@augustinusparochiebreda.nl

Meer informatie

Historie Annakapel

De kapel moet omstreeks 1518 zijn gesticht voor de bewoners in de directe omgeving, waarvoor de kerkgang naar Breda te bezwaarlijk was. Ze werd zwaar beschadigd tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het rieten dak werd in 1581 vervangen door een leien dak nadat het beschadigd was tijdens de Furie van Houtepen. In 1595 werd de kapel hersteld.

Nadat de kapel in 1648 door de hervormden in bezit werd genomen, was ze een protestantse kerk die ook dienst deed als schoolgebouw.

Later werd de kapel gebruikt als schuur en stal.

In 1921 kwam de kapel in bezit van de parochie van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad. Van 1934 tot 1936 werd het gebouw gerestaureerd naar plannen van Hendrik Willem Valk en weer als kapel in gebruik genomen.

Bij de restauratie werden de dakpannen weer vervangen door een rieten dak. De klokkentoren uit 1602 wordt gevormd door de tot boven de voorgeveltop uitstekende steunberen. Van de rijke inventaris die vóór 1648 aanwezig was is vrijwel niets meer over.

Vrijwilligerswerk

Het onderhoud van de oude kapel en de omliggende tuin wordt voor een deel uitgevoerd door vrijwilligers.

Wil je hier ook een bijdrage aan leveren neem dan contact op met  michael@augustinusparochiebreda.nl

Huur Annakapel

De Anna kapel kan als kapel gebruikt worden voor r.k (huwelijks-)vieringen.  De kapel kan niet gehuurd worden voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.

Voor de actuele tarieven klikt u hier: Tarieven 2023

Meer informatie of reservering kan via secretariaat Michaelkerk

Contact Annakapel

michael@augustinusparochiebreda.nl   of tel. 076 – 521 90 87  woe-vrij:  10:00 – 12:00