Lucaskerk

Vroege vogels in de Haagse Beemden

In de Lucaskerk vind je een relatief jonge en betrokken gemeenschap van de Augustinusparochie. In deze coronatijd is de kerk open op maandag, woensdag en vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur. Je kunt er terecht om een kaarsje op te steken of individueel gebed. Ook het secretariaat is dan geopend. Loop hier gerust binnen met je vragen.
We houden van vieringen met veel samenzang en nodigen je dus van harte uit om mee te zingen op onze vroege viering op zondagochtend om 9 uur!

Na iedere viering drinken we normaliter gezamenlijk koffie en ben je van harte welkom voor een praatje. In coronatijd is dat niet gelukt, maar nu pakken we de draad weer op en staat de deur weer open.

Vrijwilligers in de Bethlehemkern

We zijn trots op onze vrijwilligers. Samen staan we klaar voor de mensen in en om onze parochiekern. We hebben oog en aandacht voor elkaar en helpen waar nodig. Iedere woensdagochtend staat de koffie klaar tijdens de oecumenische ‘Open Inloop’. Je bent van harte welkom. Wil je zelf ook actief als vrijwilliger zijn? Loop dan eens binnen bij het secretariaat, en dan nemen we contact met je op.

Oecumene

De Lucaskerk is een kerkgebouw van de protestantse gemeente Breda, des te meer bijzonder is het dat wij sinds de opening in deze kerk een volwaardige plek hebben als katholieke gemeenschap. Oecumene staat dan ook hoog in ons vaandel. Dat komt tot uiting in de leerhuisactiviteiten en oecumenische vieringen.

Meer in de Haagse Beemden

De parochiekern Bethlehem dankt haar naam aan de voormalige Bethlehemkerk, dat Huis van Brood betekent. Naast de Lucaskerk hebben we ook de Maria Dymphnakapel aan het Moerenpad onder ons beheer. Wil je meer weten van de protestantse vieringen in de Lucaskerk? Kijk dan hier.

Je vindt de Lucaskerk aan de Tweeschaar 125 in Breda.

Het secretariaat is bereikbaar via e-mail  bethlehem@augustinusparochiebreda.nl of

tel. 076 541 01 94 op woensdag- en vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Bankrekeningnummer:
NL92 INGB 0004 4709 37

Meer informatie

Ruimte reserveren

Parochiewerkgroepen die willen vergaderen of activiteiten organiseren kunnen ruimte reserveren bij het secretariaat.

 

Koren

Ons dameskoor Jubilate bestaat ruim 25 jaar. Zij zingen maandelijks in de Lucaskerk en worden begeleid door Cia van Bragt.

 

 

Historie Lucaskerk

De Lucaskerk is een kerk tegenover het winkelcentrum Heksenwiel in de wijk Heksenwiel in de Haagse Beemden in Breda. De kerk is ontworpen door H.J. Groeneweg uit Dordrecht. De kerk is in gebruik genomen in 1994.

Vrijwilligerswerk

In de Lucaskerk zijn vele vrijwilligers actief als lector, koster, organist, in het digitale panel, als gastheer of gastvrouw tijdens de open koffie, voor de gezinsvieringen en kinderactiviteiten, voor de kapel, de oecumene, in de vouwgroep, de felicitatiegroep of ziekenbezoek, in de parochiekerncommissie en op het secretariaat, voor de financiën en de ledenadministratie, de kerkbalans en ons informatieblaadje Huis van Brood.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Het is mooi om samen kerk te zijn en zo een steentje bij te dragen. Wilt u meedoen als vrijwilliger? Loop eens binnen bij het secretariaat.

Huur Lucaskerk

Als parochiekern Bethlehem van de Augustinusparochie zijn wij gebruiker van de Lucaskerk. Wilt u ruimte huren in de Lucaskerk? Dan kunt u contact opnemen met de Protestantse Gemeente Breda.

Contact Lucaskerk

Wilt u contact met de pastores, heeft u een verzoek voor bezoek in het ziekenhuis, thuis of wilt u de Communie thuis ontvangen neem dan contact op met het parochiesecretariaat van de Lucaskerk tel.: 076 541 01 94 (op woensdag- en vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur).

In geval van nood  06 – 102 92 794

Parochiesecretariaat Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda

email    bethlehem@augustinusparochiebreda.nl