De Augustinusparochie

Welkom op de website van de H. Augustinusparochie.

Op deze website vind je informatie over onze vitale r.k. parochiegemeenschap.

Wij zijn een parochie in Breda-noord, Breda-oost, de Haagse Beemden en Teteringen.

De parochie wordt gedragen door heel veel vrijwilligers.

Onze parochie heeft een open houding naar nieuwkomers en immigranten en kent een grote diversiteit aan vieringen.

Parochiele vernieuwing en een meer missionaire kerk

De parochie streeft enthousiast naar vernieuwing met behoud van de kernwaarden van ons geloof in Jezus Christus en leeft in verbondenheid met onze Bisschop en de wereldkerk.

Parochiële vernieuwing wordt o.a. zichtbaar in onze Alpha-cursussen en aandacht voor diaconale taken die we samen met maatschappelijke organisaties uitvoeren.

Meer en meer ervaren we dat het parochieleven dat wij kenden voorbij is. Voor de voortgang van het katholieke geloofsleven is het noodzakelijk dat parochies zich meer missionair ontwikkelen.

Als gelovigen zijn we gezonden om mensen tot leerlingen van de Heer te maken - en tegelijk om zelf te groeien in ons leerling-zijn. We hebben een missionair programma nodig 'naar binnen', naar ons eigen hart, om de stem van de Heer steeds dieper toe te laten, en 'naar buiten', naar de wereld, om de stem van de Heer helder en uitnodigend te laten klinken.

We staan voor een grote uitdaging - maar we staan daar niet alleen in.  De Heer zelf gaat met ons mee en geeft richting aan ons denken en handelen. En we hebben elkaar als medegelovigen die op elkaar bouwen.

De vier parochies van Breda gaan in deze ontwikkeling samen optrekken en keuzes maken en gaan de komende tijd een missionair-pastoraal beleidsplan opstellen.

Lees de opdracht van de Bisschop voor het opstellen van het missionair-pastoraal beleidsplan hier.

En wil je meer weten over de missionaire parochie klik dan hier.

Beleidsplan

De Augustinusparochie heeft een beleidsplan voor de periode 2019-2023

Klik hier voor het beleidsplan.

Deze webpagina

Opmerkingen en suggesties over onze webpagina horen we graag en kun je melden aan de secretaris van het parochiebestuur : secretaris@augustinusparochiebreda.nl

Parochiebestuur van de H. Augustinusparochie Breda

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl