Het Doopsel

Wat is dopen?

Door het sacrament van de Doop word je verbonden met God en alle andere christenen. Je wordt opgenomen in de Katholieke Kerk en we vragen God mee te gaan op je levensweg.

Bij het dopen wordt er water over je hoofd gegoten onder aanroeping van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De dopeling wordt op het voorhoofd gezalfd met gewijde olie (Chrisma).

De Doop is het eerste van de zeven sacramenten van de Katholieke kerk.

Waar kunnen wij ons kind laten dopen?

In onze parochie zijn drie kerken waar wordt gedoopt. De Franciscuskerk (Breda-Noord), de Michaelkerk (Brabantpark) en de Willibrorduskerk (Teteringen). Er is één doopzondag per maand in een van deze kerken. Bij uitzondering kan er in een zondagsviering gedoopt worden.
Bij de doop van een volwassene wordt in overleg met een van de pastores een andere procedure gevolgd.

Wanneer kunnen wij een datum plannen?

Als jullie je kind willen laten dopen kun je dat melden bij onderstaand email adres. Geef daar je telefoonnummer op zodat we contact op kunnen nemen. Dan plannen we samen de doopdatum en de datum voor de voorbereidingsavond.
In onze parochie wordt er gedoopt in groepen van maximaal drie gezinnen. Met deze gezinnen is er een gezamenlijke doopvoorbereidingsavond. We spreken tijdens deze avond over de inhoud van de doop en over praktische zaken.
De peter en meter zijn bij deze bijeenkomsten ook welkom.

Aanmelden

Stuur een e-mail naar doopcoördinator Anja Wauben via   anjawauben@hotmail.com

Wat kost dopen?

Dat hangt af van je jaarlijkse parochiebijdrage. De kosten om jullie kind te laten dopen bedragen € 125,-. Betaal je jaarlijks je parochiebijdrage van € 125,- dan worden er geen kosten in rekening gebracht.

Na aanmelding ontvang je een nota die vóór de doopviering moet worden betaald.

Hebben jullie nog vragen?

Stuur je vragen naar de doop-contactpersoon via  anjawauben@hotmail.com

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl