Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan een luisterend oor bieden, bemiddelen en/of doorverwijzen als nu of in het verleden sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke setting.

Bij grensoverschrijdend gedrag kun je denken aan pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie.

In overleg met de vertrouwenspersoon kan bekeken worden hoe het best kan worden omgegaan met uw klacht.

De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

De vertrouwenspersoon van de parochie is de heer Max Hoefeijzers. Hij is bereikbaar via het secretariaat van de Lucaskerk.

Tel: tel. 076 541 01 94 op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl