Parochiebestuur en parochiële kerncommissies

Het parochiebestuur wordt benoemd door de Bisschop en bestaat per 9 maart 2020 uit :

  • Pastoor Richard Lobo SVD, voorzitter
  • Vice voorzitter, vacature
  • Jel van Geffen, secretaris
  • Rene van den Akker, penningmeester
  • Marga de Ridder, lid
  • Paul Versluis, lid

Je kunt het parochiebestuur bereiken via  secretaris@augustinusparochiebreda.nl

In de 4 parochiekernen zijn parochiële kerncommissies ( pkc's) verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, de opbouw van de lokale gemeenschap, het verwerven van inkomsten en het uitvoerend beheer van de roerende en onroerende zaken.
Elke parochiekerncommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden die door het parochiebestuur worden benoemd.

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl