Parochiebijdrage en financiën

Elk jaar wordt in de maand januari de landelijke ‘Actie Kerkbalans’ gehouden die aandacht vraagt voor uw jaarlijkse parochiebijdrage.

De parochiebijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van de parochie. Alle parochianen vragen we een jaarlijkse financiële  bijdrage  te doen om het werk in de parochie mogelijk te maken. Dat is nodig omdat de parochie geen subsidies ontvangt.

Het pastoraat, de liturgie, catechese, caritas en het onderhoud van de kerkgebouwen  en kapellen is zonder financiële bijdrage van de parochianen niet mogelijk.

De parochie rekent op uw financiële steun naar draagkracht. Als richtlijn geldt een minimale jaarlijkse
bijdrage van  € 145,-.

U kunt uw bijdrage HIER rechtstreeks overmaken of gebruik maken van onderstaande rekeningnummers

Parochiekern Bethlehem NL92 INGB 0004 4709 37

Parochiekern Franciscus NL40 RABO 0108 9087 04

Parochiekern Michael NL55 RABO 0108 9023 23

Parochiekern Willibrordus NL02 RABO 0150 9933 23

ANBI status

De Augustinusparochie heeft een ANBI-status: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Je jaarlijkse financiële bijdrage of schenking is fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is geen notariële akte nodig.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met het parochiebestuur via emailadres secretaris@augustinusparochiebreda.nl

 

 

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl