Parochiebijdrage en financiën

De parochiebijdrage is de belangrijkste inkomstenbron van de parochie. Alle parochianen vragen we een jaarlijkse financiële  bijdrage  te doen om het werk in de parochie mogelijk te maken. Dat is nodig omdat de parochie geen subsidies ontvangt.

Het pastoraat, de liturgie, catechese, caritas en het onderhoud van de kerkgebouwen  en kapellen is zonder financiële bijdrage van de parochianen niet mogelijk.

De parochie rekent op jouw financiële steun naar draagkracht. Als richtlijn geldt een jaarlijkse bijdrage van  € 125,00.

Kerkbalans

Elk jaar wordt in de maand januari de landelijke ‘Actie Kerkbalans’ gehouden die aandacht vraagt voor de jaarlijkse parochiebijdrage.

Je kunt de parochiebijdrage overmaken op het rekeningnummer van jouw parochiekern.

Parochiekern Bethlehem IBAN  NL92 INGB 0004 4709 37

Parochiekern Franciscus IBAN  NL40 RABO 0108 9087 04

Parochiekern Michael IBAN NL55 RABO 0108 9023 23

Parochiekern Willibrordus IBAN  NL02 RABO 0150 9933 23

Extra bijdrage kerkbalans in 2021

Omdat de coronacrisis financieel veel van de kerken heeft gevraagd is er dit jaar een extra Actie Kerkbalans.

Geef jij om je kerk? Geloof je in verbondenheid? Doe dan mee.

Samen kunnen we elkaar vasthouden in én na coronatijd. Dank je wel!

ANBI status

De Augustinusparochie heeft een ANBI-status: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Je jaarlijkse financiële bijdrage of schenking is fiscaal aftrekbaar. Hiervoor is geen notariële akte nodig.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met het parochiebestuur via emailadres secretaris@augustinusparochiebreda.nl

Jaarrekening en begroting

Voor de jaarrekening en begroting klik hier.

 

Contact

Pastores (noodnummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl