Willibrorduskerk

De Willibrorduskerk maakt deel uit van de Willibrordus parochiekern in Teteringen en is onderdeel van de Augustinusparochie.

De parochiekern beschikt over veel vrijwilligers die actief zijn op liturgisch, catechetisch of diakonaal terrein.

De wekelijkse liturgische vieringen krijgen veel aandacht en zorg en worden opgeluisterd door het Willibrorduskoor of het koor Consonne.

Na de viering op zondag is er koffiedrinken in onze ontmoetingsruimte.

Wil je eens kennismaken met onze parochiekern kom dan eens langs op zondagmorgen.  Je bent van harte welkom !

Je kunt de kerk vinden aan het Willem-Alexanderplein.

Het secretariaat is bereikbaar via e-mail willibrordus@augustinusparochiebreda.nl of

tel. : 076 – 571 32 03 op maandag t/m  vrijdag van 09:00 – 11:30

Activiteiten

Alles

Nieuws

Pastoraal team

Extra informatie

Koren

De parochiekern Willibrordus beschikt over een gemengd Willibrorduskoor dat 3 x per maand de vieringen opluistert.

O.l.v. dirigent Patrick Compernolle brengt het koor samen met organisten/pianisten Piet Loose en Joep Moonen zowel moderne als

meerstemmige klassieke liturgische muziek.

Historie Willibrorduskerk

De kerk werd ingewijd op 26 september 1927. De kerk is de opvolger van de kerk die midden op de huidige begraafplaats stond en die op 26 september in 1820 werd ingewijd. De kerk is geklasseerd als rijksmonument.

De huidige Sint-Willibrorduskerk werd ontworpen door Jacques van Groenendael. Het is een bakstenen christocentrische kerk met neobyzantijnse kenmerken. Sommige elementen, zoals het kruis op de toren en de spuwers, zijn uitgevoerd in art-decostijl. Hoewel de kerk het uiterlijk van een kruiskerk heeft, toont het interieur een meer centraliserende ruimte, gelijkend op een ruime zaalkerk. Deze wordt gedomineerd door een bakstenen koepel, welke aan de buitenzijde van de kerk minder opvallend is. De kerk heeft roosvensters in de voorgevel en de zijbeuken.

Het interieur van de kerk omvat kruiswegstaties door G. van Geffen, vervaardigd in de periode 1929-1943. Ook zijn er glas-in-loodramen aanwezig van Joep Nicolas en Jan Willemen, alsmede een beeld van de Heilige Ambrosius. Uit de voormalige schuurkerk stamt een hardstenen doopvont (1787). Ook hangen in de kerk een tweetal schilderijen: Een Verrijzenis van Christus door W. Schaeken (1823) en een schilderij van de Heilige Familie, uit de tweede helft van de 17e eeuw. In de kerk staat een orgel welke in 1823 is gebouwd door de Vlaming Jean Joseph Delahaye. Het orgel is een rijksmonument en uniek in Nederland.

Vrijwilligerswerk

De Willibrordusparochiekern beschikt over een groot aantal vrijwilligers die samen met de parochiekerncommissie verantwoordelijkheid zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

 

Verhuur gebouwen

De Willibrorduskerk kan gebruikt worden voor r.k. vieringen volgens de richtlijnen van het Bisdom.

De financiële bijdrage hiervoor is afhankelijk van je jaarlijkse parochiebijdrage.

Contact Willibrorduskerk

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl