Willibrorduskerk

De Willibrorduskerk maakt deel uit van de Willibrordus parochiekern in Teteringen en is onderdeel van de Augustinusparochie.

De parochiekern beschikt over veel vrijwilligers die actief zijn op liturgisch, catechetisch of diakonaal terrein.

De wekelijkse liturgische vieringen krijgen veel aandacht en zorg en worden opgeluisterd door het Willibrorduskoor of het koor Consonne.

Na de viering op zondag is er koffiedrinken in onze ontmoetingsruimte.

Wil je eens kennismaken met onze parochiekern kom dan eens langs op zondagmorgen.  Je bent van harte welkom !

Je kunt de kerk vinden aan het Willem-Alexanderplein.

Het secretariaat is bereikbaar via e-mail willibrordus@augustinusparochiebreda.nl of

tel. : 076 – 571 32 03 op maandag t/m  vrijdag van 09:30 – 11:30

Bankrekeningnummer:
NL02 RABO 0150 9933 23

Meer informatie

Koren

Willebrordkoor

De parochiekern Willibrordus beschikt over een gemengd Willebrordkoor dat 3 x per maand de vieringen opluistert.

O.l.v. dirigent Patrick Compernolle brengt het koor samen met organist Piet Loose zowel moderne als

meerstemmige klassieke liturgische muziek. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. R. Wouters via een email aan het parochiesecretariaat.

Consonne

Daarnaast is er zangkoor Consonne. Een meerstemmig middenkoor dat bestaat uit 14 leden, een dirigent en een pianist. Het repertoire bestaat uit prachtige liturgische muziek uit diverse tijdperioden.

De repetities vinden plaats op woensdagavond, 1 x per 2 weken van 19 tot 20.30 uur, met thee, koffie of borrel na afloop.

Gemiddeld een maal per 4-6 weken verzorgt Consonne de zang tijdens een kerkdienst in de Willibrordkerk

Consonne is op zoek naar aanvulling c.q. versterking voor alle stemmen. Omdat wij een middenkoor zijn, kijken we uit naar zangers en zangeressen in de leeftijd tot 65 jaar.

Heb je belangstelling?  Kom eens vrijblijvend luisteren én misschien ook al wat meezingen. Stuur een email naar het parochiesecretariaat,  dan nemen we contact met je op.

Graag tot ziens!

 

 

Historie Willibrorduskerk

De kerk werd ingewijd op 26 september 1927. De kerk is de opvolger van de kerk die midden op de huidige begraafplaats stond en die op 26 september in 1820 werd ingewijd. De kerk is geklasseerd als rijksmonument.

De huidige Sint-Willibrorduskerk werd ontworpen door Jacques van Groenendael. Het is een bakstenen christocentrische kerk met neobyzantijnse kenmerken. Sommige elementen, zoals het kruis op de toren en de spuwers, zijn uitgevoerd in art-decostijl. Hoewel de kerk het uiterlijk van een kruiskerk heeft, toont het interieur een meer centraliserende ruimte, gelijkend op een ruime zaalkerk. Deze wordt gedomineerd door een bakstenen koepel, welke aan de buitenzijde van de kerk minder opvallend is. De kerk heeft roosvensters in de voorgevel en de zijbeuken.

Het interieur van de kerk omvat kruiswegstaties door G. van Geffen, vervaardigd in de periode 1929-1943. Ook zijn er glas-in-loodramen aanwezig van Joep Nicolas en Jan Willemen, alsmede een beeld van de Heilige Ambrosius. Uit de voormalige schuurkerk stamt een hardstenen doopvont (1787). Ook hangen in de kerk een tweetal schilderijen: Een Verrijzenis van Christus door W. Schaeken (1823) en een schilderij van de Heilige Familie, uit de tweede helft van de 17e eeuw. In de kerk staat een orgel welke in 1823 is gebouwd door de Vlaming Jean Joseph Delahaye. Het orgel is een rijksmonument en uniek in Nederland.

Vrijwilligerswerk

De Willibrordusparochiekern beschikt over een groot aantal vrijwilligers die samen met de parochiekerncommissie verantwoordelijkheid zijn voor de dagelijkse gang van zaken.

 

Dagboek van een dorpspastoor in Teteringen

De bouwpastoor

Zoals je wellicht weet is in 1925 pastoor Joseph van den Muijsenbergh door de bisschop hier in Teteringen aangesteld met de opdracht om een nieuwe kerk te realiseren. De bestaande kerk, die op de grond van de huidige begraafplaats stond, werd te klein. Pastoor Van den Muijsenbergh heeft dat voortvarend gedaan en wij kennen allemaal het resultaat.

Dagboek

Maar hij deed meer: hij hield een dagboek bij, waarin hij alle belangrijke gebeurtenissen opschreef. Niet alleen de kerkelijke zaken, maar ook wat er zich in het dorp Teteringen zoal voordeed. Dat heeft hij gedaan vanaf de eerste dag van zijn benoeming in september 1925 en hij heeft dat voortgezet tot aan zijn ziekte en overlijden in januari 1941. Daarna is het voortgezet door pastoor Andriessen, die u misschien ook nog heeft gekend.

Bij elkaar is het dagboek dus een lijvig geheel en gelukkig is het hier in de kerk goed bewaard gebleven. Het is een interessante bron om te lezen, hoe het leven hier in Teteringen in de eerste helft van de twintigste eeuw er aan toe ging.

passages uit het dagboek

Maandag 2 augustus 1926 is de allereerste steen gelegd door Pastoor van den Muijsenbergh. Kapelaan van Beckhoven legde de tweede. De werklieden kregen ieder 5 sigaren.

Op 30 december 1927 's avonds om 6 uur bij J. Dikmans, herbergier in Teteringen, vergadering van een 20-tal grondeigenaren. Gezamenlijk zijn zij eigenaar van alle in de parochie van de H. Willi­brordus gelegen gronden die voor huizenbouw in aanmerking kunnen komen. Het doel dezer vergadering, bijeen geroepen door en onder leiding van de pastoor, is om door onderlinge bespreeking tot overeenstemming te komen om geen gronden uit de parochie te verkoopen, voor aleer men de zekerheid heeft wie de kooper is, wat er gebouwd wordt, en wie er komen wonen; daardoor zal dan kunnen getracht worden de parochie op peil te houden, de verkeerde elementen er uit verwijderd te houden en het bouwen vooral van z.g. blokwoningen te voorkomen.

Ook de oorlogsperiode 1940-1944 is in het dagboek uitvoering beschreven, opgetekend door kapelaan Bongenaar. Zo lezen we dat op 11 februari 1943 alle klokken door de Duitsers zijn gevorderd om afgevoerd te worden naar Hamburg om ze daar om te smelten tot munitie.

In de namiddag van 15 september 1944 had een beschieting uit Engelse vliegtuigen plaats. Op de Oosterhoutseweg werden een munitiewagen en een Duitse wagen beschoten. Eén Duitser in de auto werd gedood, de wagen met munitie brandde uit.

 30 oktober 1944: Van kwart voor een in de nacht doorleefden we tien minuten lang en bombardement. Granaten gierden over het dorp. De hele pastorie rammelde en dreunde mee.

Nu werd het stil, akelig stil. Wij dachten aan de Duitsers, die de kerk waren binnengegaan. Zouden ze er nog in zijn? Wat waren hun plannen? Zou de kerk toch verwoest worden? Er was zoveel gebeden, proberen we nu toch maar te slapen.

Stilte heerste. In de kelder was het ook een tijd al stil. Sliep iedereen? Zouden er doden in onze parochie zijn? We wisten het niet. Afwachten! Afwachten!

 Het is drie uur in de nacht. De Teteringse torenklok heeft drie maal geslagen, en....... een hevige slag verscheurde de nachtelijke stilte, veroorzaakt door een grote explosie in de toren en de kerk.

Dagboek bestellen

En hoe dit verhaal verder gaat, kun je zelf in het dagboek lezen. Onze penningmeester René van den Akker, die ook eindredacteur is van de heemkundekring Teterings Erfdeel, heeft samen met onze kerkbeheerder Jac van Haperen het dagboek gebundeld en in een boekje uitgebracht. Het is maar liefst 92 pagina’s en is voorzien van een aantal historische foto’s.

Je kunt het dagboek kopen op het secretariaat van de Willibrorduskerk, dat is op werkdagen geopend van negen uur tot half twaalf.

Het kost € 6,-.

Wij bevelen dit dagboek van harte bij je aan.

Huur kerk en voorzieningen

De Willibrorduskerk kan gebruikt worden voor r.k. vieringen volgens de richtlijnen van het Bisdom.
De kerk kan niet gehuurd worden voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.

Voor actuele tarieven klikt u hier: Tarieven 2023

 

Contact Willibrorduskerk

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl