Grafrechten en Onderhoud

Het reglement van de begraafplaats is bedoeld om de sfeer en uitstraling van de begraafplaats zo goed mogelijk te bewaren.

De belangrijkste bepalingen in het reglement zijn:

  • voor de locatie van een nieuwe begraving biedt de begraafplaatsbeheerder een keuze uit drie mogelijkheden
  • het delven en dichten van een graf wordt door de begraafplaats verzorgd
  • graftekens en beplanting mag op de graflocatie geplaatst worden, tot een hoogte van maximaal 1 meter
  • ruim vóór het verstrijken van de grafrecht-termijn wordt de belanghebbende geïnformeerd en is verlenging mogelijk
  • wanneer besloten wordt tot beëindiging van het grafrecht zorgt de begraafplaats voor het ruimen van het graf. Het weghalen van graftekens geschiedt in overleg met de begraafplaatsbeheerder.

Een exemplaar van het volledig reglement van de begraafplaats is opvraagbaar bij het secretariaat van de Williborduskerk. e-mail willibrordus@augustinusparochiebreda.nl

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl