Christien Somers

Met ingang van 1 april 2022 is Christien Somers in onze parochie aangesteld als teamassistente.

Christien werkt op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen en is te bereiken via teamassistent@augustinusparochiebreda.nl

of telefonisch via 076 571 15 67.

Ze heeft haar vaste werkplek op het secretariaat van de Franciscuskerk en zal uiteraard ook op de andere locaties regelmatig aanwezig zijn.

Als teamassistente zal Christien zich richten op de ondersteuning van de pastores en vrijwilligers.