taxi

Gezocht

In de Michaelkern zijn we op zoek naar mensen die slecht ter been zijnde kerkgenoten af en toe naar en van de kerk willen rijden. Op dit moment zijn we vooral opzoek voor iemand uit de IJpelaar.
Als u belangstelling heeft kunt u zich melden bij het parochiecentrum, tel: 076-5219087 of via het emailadres: michael@augustinusparochiebreda.nl

Gezin Bedevaart Den Bosch

Maria gezinsbedevaart in Den Bosch - speciaal voor gezinnen. We nodigen
je graag uit om op zaterdag 8 oktober naar Den Bosch te komen voor een
speelse, avontuurlijke bedevaart voor het hele gezin. Als een pelgrim
wandel je met je gezin door de oude binnenstad van Den Bosch. Je
bezoekt de mooiste plekjes en onderweg ontmoet je Maria. Stap voor stap
leer je haar beter kennen. In korte straatwerkshops geeft ze goede raad,
opent de deur naar de hemel voor je. Je vraagt haar om wijsheid en als
een ster wijst zij de weg.
Wil je meer weten of je aanmelden? Voor het programma en de langere
workshops ga naar: www.mariabedevaartdenbosch.nl
Aanmelden kan tot en met 26 september via:
huisvoordepelgrim/pelgrimini-den-bosch
Heb je vragen, mail naar: info@mariabedevaartdenbosch.nl
Weet dat je meer dan welkom bent!
Binnenstadsparochie Sint-Jan, Broederschap van Onze Lieve Vrouw,
Stadsklooster San Damiano, Familiepastoraat bisdom ‘s-Hertogenbosch.

pelgrim

Uit het pastoraal team 2022-38

Het anker van de hoop
Het duurt nog even. Maar paus Franciscus heeft voor het jaar 2025 een heilig jaar uitgeroepen. Ook het motto en het logo van dit jubeljaar heeft hij bekend gemaakt. Toen ik het logo zag moest ik meteen denken aan het korte gedicht van Guido Gezelle: “Met ’t Kruis in top, zoo varen wij, door ’t wereldtij, ten hoogen Hemel op”.
Het kruis van de kerk is de mast van het bootje. Een veelkleurig gezelschap van gelovigen bevindt zich aan boord. We zitten samen in dat bootje. Die saamhorigheid is enorm belangrijk. Aan het kruis
zit een anker vast. Daarmee is gezegd dat het kruis van Jezus onze hoop is waar wij houvast aan hebben. Hoeveel mensen leven er niet zonder hoop of zelfs in wanhoop? Maar christenmensen zijn mensen van hoop. Daarom is het motto van het jubeljaar 2025 ijzersterk: “pelgrims van hoop”. Inderdaad zijn wij hier op aarde slechts pelgrims. Heel veel dingen zijn
onzeker. Er is ook lijden en ziekte. Er is ook de dood. En toch kan het alleen maar beter worden, ondanks alle tegenslag. Dat garandeert ons het kruis van Christus. “Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel” (Hebreeën 6, 18-19).
Een sterk kenmerk van de hoop is dat deze ons richt op de toekomst. Zo mogen wij hoopvol gestemd en met een missionaire geest beginnen aan het nieuwe “werkjaar” 2022-2023. Wij zetten onze schouders weer onder de parochievernieuwing. Daarbij past het dat wij denken en handelen als “pelgrims van hoop”. Dan zijn we geen gelovigen die zich vastklampen aan het verleden. Maar dan zijn wij gelovigen die houvast vinden in het evangelie en bijdragen aan het veelkleurige katholicisme dat wereldwijd gestalte krijgt.

Mgr. H. Lommers,
vicaris-generaal

kaars

Taizéviering in het kader van Vredesweek

Op zaterdag 24 september om 15.30 uur sluiten we de vredesweek af met een Taizéviering in de Michaelkerk.

Deze viering wordt georganiseerd in samenwerking met ds. Ton van Prooijen van de PKN en met de Oekraïnse kinderen en begeleiders van de weekendschool.

Laten we met elkaar; protestanten, orthodoxen en katholieken samen bidden en zingen voor de vrede.

Iedereen van harte welkom!

tafel

Geloven, hoe doe je dat in het dagelijks leven?

Dinsdag 4 oktober om 20.00 uur start er een nieuwe gespreksgroep met als titel; Geloven, hoe doe je dat in het dagelijks leven?

De insteek van de gespreksgroep is, hoe jij als persoon gelooft, hoe je geloof een rol speelt in het dagelijkse leven.
Naar de kerk gaan, een kaarsje branden of voor iemand bidden dat zijn dingen die we vaak van elkaar weten dat we doen. Maar tijdens een gewone werkdag met al zijn verplichtingen, verantwoordelijkheden en verwachtingen hoe neem je dan je geloof mee? Hoe ga je in geloof om met al die verschillende situaties die we dagelijks tegen kunnen komen?
Bijvoorbeeld; Jezus zegt; heb je naaste lief. Maar ondertussen zit jij verwikkelt in een fikse ruzie.
Of, God vraagt ons niet te (ver)oordelen maar op je werk wordt er flink geroddeld over iets wat een collega van je misdaan zou hebben.
Hoe ga je om met deze situaties als volgeling van Jezus? Wat helpt, waar is het moeilijk voor je, hoe handel je?
Onder leiding van Pater Herman Wijtten zullen we hierover met elkaar in gesprek gaan.
Deel je graag je ervaringen en ben je ook benieuwd hoe anderen dat nou doen?
Kom dan dinsdag 4 oktober naar de Michaelkerk aanvang 20.00 uur.
Pastoraal Team.
aarde

Lezing, Zorg voor de Schepping

Groene theologie, groene kerken

We kunnen onze ogen niet meer sluiten voor de gevolgen van de klimaatverandering en de opwarming van de aarde. De uitzonderlijke hete en droge zomer ligt nog maar net achter ons, en we herinneren ons nog – in scherp contrast daarmee – de overstromingen in Limburg verleden jaar zomer. Ook de kerken realiseren zich steeds meer dat zij een eigen verantwoordelijkheid hebben in deze problematiek, en ook een eigen antwoord kunnen geven, op theologisch en praktisch niveau.

In de groene theologie (ook wel ecotheologie genoemd) wordt op een nieuwe manier gekeken naar de relatie tussen God, mens en natuur. Er worden vraagtekens gezet bij de eeuwenoude opvatting dat de mens mag heersen over de natuur. Het besef dringt zich op dat die houding medeoorzaak is van de klimaatcrisis waarin we nu verkeren. De bijbel kan ook anders gelezen worden, meer natuurinclusief, waarin de mens geen heerser is over, maar partner van haar medeschepselen. Vervolgens, God bekommert niet alleen om de mens, maar om ‘de hele aarde, met alles wat zij omvat’ (psalm 24: 1). Paus Franciscus heeft in zijn milieu-encycliek Laudato si’ (2015) een belangrijke aanzet gegeven voor deze nieuwe theologische visie.

Het initiatief van ‘Groene Kerken’ is een praktisch antwoord van de kerk op de klimaatcrisis. Overal in het land monteren protestantse gemeentes en katholieke parochies het logo van Groene Kerk op hun kerkdeur. Daarmee geven zij aan dat zij aan de slag willen gaan. Dat kan op allerlei manieren: zonnepanelen op het dak leggen, een liturgische tuin ontwerpen, fairtrade koffie en theeverkopen, ecologisch geld beleggen, zich verdiepen in groene theologie, de schepping in de liturgie (en prediking) centraal stellen, enz. Om zo te komen tot ecologische bekering, waartoe de paus de mensen oproept.

Op dinsdag 27 september (Michaelkerk, aanvang 19.30 u) zal oud-pastor Frans Verkleij meer vertellen over groene theologie en bespreken hoe de Augustinusparochie een groen kerk kan worden.

vrede

Programma Vredesweek

Van 17 t/m 25 september worden er door het hele land honderden activiteiten georganiseerd rondom het thema 'Generatie Vrede': van filmavonden tot festivals, van maaltijden tot masterclasses, van vieringen tot debatten.
Honderden verschillende lokale activiteiten komen samen in één nationale Vredesweek. Samen maken we een krachtig geluid. Doe je met ons mee?

Bekijk hier het hele programma --> https://vredesweek.nl/

 

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl