hhh

Wijziging in het versturen van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief die nu wekelijks op donderdagochtend 11.30 uur verstuurd wordt zal per direct nog maar twee wekelijks verschijnen.
Dit heeft te maken dat we tot op heden de nieuwsbrief gratis konden versturen en dat we nu een abonnement moeten afsluiten omdat we meer dan 1000 nieuwsbrieven per maand versturen.
Daarom is ervoor gekozen de nieuwsbrief nog maar twee wekelijks uit te laten gaan.

Dat wil dus niet zeggen dat er in de week dat u geen nieuwsbrief in uw mailbox vindt er geen nieuws kan zijn.
Wij adviseren, als u op de hoogte wilt blijven van alle relevante gebeurtenissen en nieuws binnen en buiten de parochie, kijk wekelijks even op de website. De berichten zullen nog steeds iedere week op de website geplaatst worden met alleen het verschil dat u hiervan niet wekelijks een herinnering krijgt in de vorm van de nieuwsbrief.

De eerst volgende nieuwsbrief verschijnt donderdagochtend 6 april in uw mailbox.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht u hier nog vragen over hebben dan horen wij dat graag.

Bestuur en Pastoraal team

 

vo

Oecumenisch Leerhuis Avond

Woensdag 5 april

Diaconale maaltijd met spreker dhr. Thijs Verhees over de Voedselbank Breda

De traditie is dat we de woensdag in de Goede Week een Diaconale maaltijd houden. We koken een sobere maaltijd en mensen geven een vrijwillige bijdrage.

Deze keer is het doel de Voedselbank Breda. In een tijd waarin voedselhulp ook in Breda steeds meer nodig is (nu al meer dan 700 huishoudens die gebruik maakt van de Voedselbank!) past dit doel mooi in het jaarthema van de PKN: “Aan tafel!”.

Thijs Verhees (Bestuurslid Voedselbank Breda) zal ons vertellen over de Voedselbank in Breda en over hoe kerken bijdragen en bij kunnen dragen aan het werk van de Voedselbank. En we kunnen discussiëren over onderwerpen die er verwant aan zijn.

De avonden worden gehouden in de Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Elke leerhuisavond begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten hiervoor zijn 5,50 euro.

Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen. Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven. Dat kan via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.PKNBreda.nl/formulier uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.

kaars

Taizéviering

Op zaterdag 1 april is er weer een Taizéviering in de Michaelkerk aanvang 19.00 uur.

In de vieringen overwegen we de woorden van Jezus. Daardoor vinden we alle ruimte om met elkaar ons geloof te vieren. Zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk mee te zingen liederen. Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.

Van harte welkom!

misintenties

Misintenties Augustinusparochie 26 maart 2023

Intenties Michaelkerk:

Adrianus van der Velden, Lucy van Gurp- Verdaasdonk, Sef Stroeken,

Voor Jan, die een ernstige operatie moet ondergaan.

Intenties Willibrorduskerk:

Johan van Beek (jgt); Martien van Beek e.v. Wies Aartsen; Bea Husson e.v. Rob van Herwaarde; Anton Verschueren; ouders Snoek – Aarts en Olivia van den Akker; overl. fam. Hoeben – Färvers; Lisette Snijders.

Intenties Franciscuskerk:

Wim Zeegers, Ria Dirven, Trees Rikkert de Koe, Pater Herman Wijtten, Francis Mouwen

Uit dankbaarheid voor een 50-jarig huwelijk

 

koor

Con Anima is een gemengd koor

In maart 2020 waren we er klaar voor, ons tweejaarlijkse concert, maar corona stak daar toen een stokje voor. Nu is het dan toch zo ver en we zijn blij dat we ons mooie en gevarieerde programma ten gehore kunnen brengen.

 

We zingen nu eens uitbundig en dan weer heel dichtbij onszelf.
Liederen die over mensen gaan en hoe we met elkaar leven…hoe we het leven leven. Over verbondenheid tussen mensen en de wereld.

 

We zingen in het Frans, Italiaans, Spaans, brengen liederen uit de Balkan maar ook Nederlandse liederen ontbreken niet.
We zingen een kind in slaap, leven mee met de walvisvaarders op de oceaan en volgen een liefdespaar aan de kant van de Route du Soleil.
Dat de Macedonische meisjes de mooiste zijn zult u ook van ons horen, zo ook de vraag of de ander er voor jou is als dat nodig is.
Dat het leven iets is om dankbaar voor te zijn, zingen we van harte en op het eind komen we dicht bij onszelf en nemen afscheid met een intiem lied.

 

Hopelijk heeft dit alles u nieuwsgierig gemaakt, we nodigen u dan ook van harte uit om zondag 26 maart te komen luisteren in de Michaelkerk, Hooghout 67

Con Anima is een gemengd koor met ruim 30 leden en we worden die middag begeleid door accordeonist Jorind Josemans en René Rovers dirigeert ons geïnspireerd door het repertoire heen.
Het concert begint om 15.30 uur (zomertijd) en is vrij toegankelijk. Na afloop is er een open schaal.

70

Uit het pastoraal team 2023-12

Missionaris zijn in de tijden van afbouw en opbouw.

 

Op 25 maart is er een miniconferentie over Missionaire Parochie in Veenendaal. Het is een jaar geleden dat in Breda zo’n conferentie plaatsvond waar ongeveer 800 mensen aan deelnamen. Wat is er veranderend in de afgelopen jaar? Wat hebben wij bereikt? Welke stappen hebben wij gezet om in een missionaire gedachte het werk van de Heer voor te zetten?

Ik ben zelf 2011 als missionaris naar Nederland gekomen. Ik heb in deze 12 jaar gezien hoe het geloof in Christus en verbondenheid met de kerk die ooit voor Nederlanders vanzelfsprekend was, iedere dag verder afkalft, op een dood spoor lijkt, lijkt te verdwijnen. De vraag die ik mij altijd stel: ben ik naar Nederland gekomen om kerken te sluiten? Een soort kerk-sluitingsmissionaris te zijn? Vroeger gingen missionarissen naar missielanden en ze hebben naast hun sociale en maatschappelijke werk, vele kerken gebouwd en ook gewerkt aan gemeenschappen van mensen die nauw met elkaar nauw betrokken waren.

Nederland zit in een tijd van afbouw waar het het geloof betreft. De vertrouwde plekken van erediensten die kerken zijn, spelen geen belangrijke rol meer in het leven van velen. Het christelijke geloof heeft een andere wending gekregen.

In deze tijd van afbouw en verval helpt een conferentie om open te staan voor de nieuwe wegen die veel mensen verder helpen om naar kern van ons geloof te gaan. Het is een grote uitdaging waarvoor je staat. De uitdaging van cultuurverandering binnen de kerk, de uitdaging van volkskerk naar keuzekerk, de uitdaging om als van vanzelfsprekend naar de bron van ons geloof te gaan. Het zou meer gaan over de kleine christelijke gemeenschappen die in het gebed Jezus als prioriteit stellen en het geloof daadwerkelijk beleven met hun woorden en daden van dienstbaarheid. Met deze manier van opbouw vraagt het van ons allen om vertrouwen in de Heer, om gebed dat ons kan versterken, om moed om nieuwe wegen te zoeken.

Wat mij in stand houdt in deze periode is het gebed en het geloof van een kleine groep van mensen die het verschil wil maken, die het geloof verkondigt met haar levensstijl en haar daden van dienstbaarheid en liefde.

 

Pater Richard Lobo

 

 

aaa

Week Nederlandse Missionaris

Pinksteractie

Voor missionair werker Jacinta van Luik (Kenia) en missionaris Sander Kesseler (Uganda) gaan geloof en geloven in de ander hand in hand. God geeft beiden de nodige steun en is het fundament van alle verandering.
Wilt u horen en zien hoe het dagelijkse werk voor beiden een uitdaging maar vooral een inspiratie blijft?
Dan nodigen wij u graag uit op een van onze inspiratiedagen.

Geloven in de ander

Elk jaar organiseert WNM de Inspiratiedag; een bijzondere dag vol verhalen en ontmoeting. Missionarissen en missionair werkers delen het hele jaar door hun verhalen via onze website. Toch blijft het bijzonder om hun ervaringen en inspiratie in het echt te mogen horen.
Ook dit jaar organiseert de WNM een aantal regionale Inspiratiedagen. Klik op de plaatsnaam voor het programma!

Sander en Jacinta delen op deze dagen waar zij voor staan, wat zij voor werk doen en wat zij meemaken. Ook beantwoorden ze graag alle vragen van alle geïnteresseerden.
Bent u er ook bij? https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/inspiratiedag/

pater1

Overlijden van pater Herman Wijtten svd

Pater Herman Wijtten svd, is drie weken geleden in de Michaelkerk toen hij voorging in de Eucharistieviering ten val gekomen.
Met de val heeft hij zijn heup en schouder gebroken. Dezelfde dag nog is pater Herman in het Amphia ziekenhuis aan zijn heup geopereerd.
De schouder kon niet worden geopereerd, deze moest vanzelf genezen.
Na enkele dagen in het ziekenhuis te hebben gelegen is de pater overgebracht naar het revalidatiecentrum van Thebe.

Helaas bleek enige dagen later dat pater Herman een fikse longontsteking had opgelopen. Hij is toen weer overgebracht naar het ziekenhuis waar hij op 18 maart het sacrament van de zieken heeft ontvangen uit de handen van zijn broer Wim. Pater Herman was op dat moment er met zijn volle bewustzijn bij. Op woensdagochtend 22 maart is pater Herman Wijtten naar zijn Schepper gegaan.
Laten wij hem gedenken in ons gebed.

Dinsdag 28 maart om 14.30 uur zal de uitvaartdienst zijn in de kapel van park Zuiderhout.

ttt

Geloofsfeest voor kinderen

Geloofsfeest voor kinderen op 15 april: Jezus leeft!

Alle kinderen tussen 7 en 12 jaar zijn van harte uitgenodigd voor het Geloofsfeest op 15 april 2023 in Roosendaal.
Met zoveel mogelijk kinderen willen we het Paasfeest nog eens vieren en meemaken wat er daarna gebeurde!
In onze feesttent komt Matthijs mét zijn buikspreekpop Henkie. Dan gaan we zingen en dansen en op zoek naar de leerlingen die Jezus voor het eerst gezien hebben.

’s Middags gaan we in workshops aan de slag. Zo knutselen we bijvoorbeeld wat moois. Niet alleen om zelf te houden, maar ook voor anderen: leerlingen van Jezus delen uit! We sluiten af met een feestelijke Eucharistieviering.

Alle informatie en opgeven kan via: http://www.gezinengeloof.nl/feest

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl