jhjdwjnde

Bedevaarten Banneux 2024

5-daagse van 31 mei t/m 4 juni

Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert ook in 2024, waarin we de 91ste verjaardag van de verschijningen vieren, een meerdaagse naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen.

De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en zorgteam die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart en een aangenaam verblijf.

Programma

Dagelijks een viering, het plechtig lof met pelgrimszegen met het Heilig Sacrament. We bidden er de kruisweg en houden een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en de Verschijningskapel.
Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. En is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het heiligdom en de winkeltjes te bezoeken.

Banneux

Banneux, is niet meer dan een gehucht aan de voet van de Ardennen op zo’n 25 kilometer van Luik, is de plaats waar sinds de Mariaverschijningen van 1933, pelgrims van over de hele wereld naartoe komen om er bij de Maagd der Armen te vertoeven. Vanuit het bisdom Breda gaan we dit jaar voor het 70ste jaar op bedevaart naar dit populaire bedevaartsoord. Het heiligdom ligt in een bosrijke omgeving. Je vindt er het geboortehuis van Mariette Beco, de Verschijningskapel, alsook de weg door het bos waar zij Maria ontmoette en de bron ontsprong.

Jaarthema 2024

Onder Maria’s schutsmantel

In de katholieke iconografie is het meestal de maagd Maria die deze ruime mantel draagt. Ze ontvouwt hem om ons een veilige haven te bieden. Vandaar de prachtige traditie van madonna’s met een schutsmantel. In de Byzantijnse traditie houdt de Maagd haar sluier over de Kerk.
Met een hart vol vertrouwen wenden de christenen zich tot haar die Jezus ons als moeder heeft gegeven, en bidden haar: ‘Onder uw sluier van tederheid nemen we onze toevlucht. Neem op ons in uw moederlijk hart, waar we zullen herleven. Maria, moeder van de Verlosser, we zegenen u. Kom ons bezoeken wanneer we in beproeving zijn. Kom ons verlossen van alle gevaren van de wereld. Maria, moeder van de Verlosser, ontferm u over ons. Laten we, ook in 2024, ingaan op deze uitnodiging!

Informatie

Reissom voor de 5-daagse, volledig verzorgde (vol pension) bedevaart bedraagt: 395 euro p.p.
Gegevens voor meer inlichtingen en aanmelding:
Postadres: Hoge Weide 15, 4841 RG Prinsenbeek

Email: banneux.bisdom.breda@gmail.com

Website: http://www.caritas-banneux.nl/bisdombreda

bl

Na meer dan 10 jaar krijgt de Hoge Vucht weer een bibliotheek

Goed nieuws voor de leesgrage bewoners van de Hoge Vucht. Na meer dan 10 jaar wordt er weer een bibliotheek geopend in de wijk. De bibliotheek komt in de kerkzaal van de Franciscuskerk aan het Belgiëplein. “Het moet een plek worden waar mensen voor meer terechtkunnen dan alleen het lenen van boeken. Een plek waar iedereen welkom is en waar ontmoeten, leren en taal centraal staan”, aldus wethouder Arjen Drunen.
Het plan om een bibliotheek te openen in de wijk komt van een groep inwoners, Urban Living Lab, Verbeter Breda en andere partners uit de wijk. Het afgelopen jaar zijn vrijwilligers en professionals samen op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Uiteindelijk bleek de kerkzaal van de Franciscuskerk aan het Belgiëplein geschikt te zijn. De gemeente heeft met de parochie een huurovereenkomst afgesloten voor 5,5 jaar, met de mogelijkheid om te verlengen.
De definitieve handtekening zal komende week gezet worden maar niets staat de plannen nog in de weg.

Vanaf 1 maart 2024 is de gemeente dan officieel huurder. Dan kan ook de omgevingsvergunning worden aangevraagd die nodig is voor de aanpassingen om van de kerkzaal een bibliotheek te maken. Op zaterdag 23 maart wordt de eerste activiteit georganiseerd waarbij buurtbewoners bij de bibliotheek kunnen komen kijken naar de vooruitgang. Hiervoor wordt de wijk nog uitgenodigd.

Deel van het bericht uit Breda Vandaag van Michel Claessens

18

Uit het pastoraal team 2024-8

Vasten

Trudy gaf al een voorzetje in haar stukje. Dat ging over Carnaval en de daaraan gekoppelde Vastentijd. Daar zitten we nu in. Aswoensdag is geweest en daarmee is de vasten van start gegaan.

Vanmorgen was er in de Michael familiezondag. Richard ging tijdens zijn preek in gesprek met de kinderen die aanwezig waren en die voor de viering meegedaan hadden aan de catechese. Hij begon met de vraag hoe lang de vasten of de 40 dagen tijd duurt.

Je zou zeggen 40 dagen, maar het zijn er 46, omdat de zondagen niet meetellen. Zomaar een weetje.

Op de vraag aan de kinderen op welke manier zij kunnen vasten, kwamen voor mij verrassende antwoorden. Hoewel het traditionele niet snoepen en geen alcohol drinken werden genoemd (geldt voor de kinderen natuurlijk ook buiten de vastentijd) denken kinderen in deze tijd aan andere dingen.

  • Minder op je telefoon kijken
  • Minder op sociale media actief zijn
  • Buiten gaan spelen in plaats van binnen tv kijken
  • Meer bidden

Op vraag aan de volwassenen in de kerk, kwam het oude vastentrommeltje natuurlijk boven, daar zijn we immers mee opgevoed.

Toen ik er later nog over nadacht, bedacht ik dat het in mijn kindertijd vanzelfsprekend was dat je een vastentrommeltje had. Bij ons werd heel de vasten niet gesnoept. Een deel van het snoep was na die tijd ook niet meer te eten, maar zelf vond ik dat niet zo’n probleem. Mijn broer kon echter niet wachten totdat hij weer mocht snoepen en heel het trommeltje ging dan ook leeg.

In de klas deed in mijn beleving iedereen ook mee met vasten. Je hoefde niets uit te leggen aan anderen.

Hoe anders is het in deze tijd. Zelf vast ik ook nog ieder jaar. Het geeft mij het gevoel dat er op een of andere manier ruimte komt in je hoofd en leven voor andere dingen. Misschien omdat je bewust bezig bent met je dingen te ontzeggen. Ik merk in mijn omgeving, dat mensen het inmiddels ook weten en dat ze het niet vreemd vinden als ik zeg dat ik bijvoorbeeld geen gebak eet. Het geeft ook vaak aanleiding tot een gesprek over het waarom. Ook dat is fijn.

Ik vraag me dan af hoe het is voor de kinderen in deze tijd. Kunnen zij ook aan hun vrienden/vriendinnen uitleggen waarom ze een tijdje niet op facebook zitten, waarom ze niet zoveel appen als anders. Kunnen ze dat? Durven ze dat? Wordt het geaccepteerd zoals mensen in mijn omgeving het begrijpen en accepteren.

Ik hoop voor hen dat ze erover durven praten en dat het hen ook dat gevoel van ruimte geeft. De groep van vanmorgen is er in ieder geval bewust mee bezig.

Naast het vasten is er meer dat we in deze tijd kunnen doen. Zo is er het vastenproject waar we de komende tijd meer over zullen horen en dat we door onze financiële bijdrage kunnen ondersteunen. Laten we ook de mensen in onze directe omgeving niet vergeten. Want ook de Voedselbank kan altijd ondersteuning gebruiken in de vorm van goederen of geld.

Ik wens iedereen een goede vastentijd, het fijne gevoel dat je krijgt als je op wat voor manier dan ook iets doet voor je medemens. Misschien is de laatste opmerking van de kinderen een goede: Meer bidden.

Laten we dat samen doen voor onze wereld, die het momenteel hard te verduren heeft.

Uit het pastoraal team

Anja Wauben

 

chr

Chrismamis 27 maart 2024

De Chrismamis is de eucharistieviering in de Goede Week waarin de Bisschop de sacramentele oliën wijdt.
In de Chrismamis worden de heilige oliën voor de doopleerlingen en de ziekenzalving gezegend en het heilig Chrisma gewijd.
De Bisschop is de celebrant van de Chrismamis.
Voordat de nieuwe praktijk in 1990 werd ingevoerd vond de Chrismamis plaats op de morgen van Witte Donderdag. Om de deelname door vertegenwoordigers vanuit het bisdom beter mogelijk te maken is het tijdstip verplaatst naar de woensdagavond in de Goede Week.
De relatie met de viering van Pasen blijft zo behouden.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijzondere viering.
U kunt zich hiervoor opgeven bij de teamassistente, stuur een mail met uw gegevens naar  teamassistent@augustinusparochiebreda.nl

Mocht geen vervoer hebben geef u dit dan aan dan proberen we daar een oplossing voor te vinden.

De Chrismamis vindt dit jaar plaats op woensdag 27 maart 2024 om 19.00 uur in de Basiliek Sint Jan de Doper, Markt 28, 4901 EP Oosterhout.

pli

Vastenactie Nieuwsbrief

De afgelopen twee weken hebben wij in deze nieuwsbrief aandacht besteed aan de Vastenactie van 2024. Thandekile Ncube vertelt haar verhaal en de strubbelingen waar zij als weduwe met twee opgroeiende kinderen tegen aan loopt als gevolg van klimaatverandering.

Voedseltekorten.

Volgens het Wereld Voedsel Programma leeft 63% van de bevolking van Zimbabwe, die uit ruim 15 miljoen mensen bestaat, onder de armoedegrens. Vóór de coronacrisis hadden 7,7 miljoen Zimbabwanen te kampen met voedseltekorten na de droge periode en cycloon in 2019. De lange droge periode die daarop volgde verergerde de situatie nog meer. Dit in combinatie met de torenhoge inflatie maakt het voor mensen als Thandekile en haar gezin vrijwel onmogelijk om daar zelf nog uit te komen.

                   

Na het plotselinge overlijden van haar man Donovan, was Thandekile de wanhoop nabij en ze vertelde dat zijn dood zo plotseling was, dat hun kinderen nog steeds moeilijk kunnen accepteren dat ze hun vader nooit meer zullen zien of spreken.

“Donovan was een goede vader en echtgenoot en zijn dood is erg hard aangekomen. In het begin heb ik dagen op bed gelegen”, vertelt ze. “Ik wist niet hoe ik verder moest en hoe ik mijn kinderen moest grootbrengen zonder hun vader.” Uiteraard missen ook de kinderen hun vader erg. “Het was leuk als mijn vader er was. Ik keek altijd uit naar het moment dat hij thuiskwam”, vertelt dochter Nomatter.

Het zijn in Zimbabwe de vrouwen die het voedsel produceren. De afgelopen jaren lieten droogte en hevige regen echter de oogsten mislukken en de familie moest ’s avonds vaak zonder eten gaan slapen. Na de dood van Donovan had Thandekile nog veel meer moeite om haar kinderen te geven wat ze nodig hadden. Haar leven was de eerste periode nog moeilijker, ook financieel, omdat hij de kostwinner was. Soms was Thandekile zo gespannen en ziek dat ze niet in staat was om te werken. Zij kon het schoolgeld van de kinderen niet meer betalen en er was geen geld voor de schooluniformen en andere basale benodigdheden.

Sinds een jaar is ze een kledingwinkel gestart omdat zij vanwege huidproblemen niet meer op het land in de zon en de warmte kan werken. Daarnaast verzamelt en verkoopt ze mopane-rupsen, een belangrijke bron van eiwitten en een populair voedingsmiddel in Zimbabwe.

Haar motto blijft “Houd hoop en werk hard”.

In deze nieuwsbrief blijven wij tot de Pasen aandacht vragen en geven aan Thandekile en de problematiek in Zimbabwe. Zodoende kunnen we samen een kleine bijdrage leveren ter ondersteuning.

We doen nogmaals een beroep op u in deze tijd van bezinning en solidariteit en danken u voor uw bijdragen.

Activiteiten tijdens de vastentijd:

Lucaskerk: 7 maart 2024 Gezamenlijke maaltijd in de Lucaskerk. Hiervoor kunt u zich aanmelden.
De kosten van de maaltijd bedragen € 7,50.

In alle vier de parochiekerken zal tijdens de zondagdienst aandacht worden gegeven aan ons thema van de vastenactie:

3 maart 2024 Tweede presentatie over de actie 2024

17 maart 2024 Derde presentatie over de actie 2024, tevens collecte voor de Vastenactie 2024

25 februari 2024 Hapjesverkoop in de Bethlehem- en de Franciscuskerk

10 maart 2024 Hapjesverkoop in de Michaelkerk en de Willibrorduskerk.

Vanaf 18 februari is er tevens gelegenheid om een bijdrage te geven voor de vastenactie. Dit kan met behulp van de QR-code achterin de kerken of contant in de daarvoor bestemde collectedoosjes.

Natuurlijk kunt u ook uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de Vastenactie.
Dat kan op: NL48RABO 0150991525 t.n.v. Caritas Augustinusparochie Breda o.v.v. Vastenactie 2024.

Alvast bedankt voor uw gave.

24

24-uur voor de Heer

Jaarlijks vindt in het bisdom Breda het gebedsinitiatief ’24-uur voor de Heer’ plaats.
Hiermee geven parochies en congregaties in het bisdom Breda gehoor aan de oproep van paus Franciscus aan de hele wereld om op de vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de vierde zondag in de Veertigdagentijd de gelovigen aan te moedigen het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in een context van eucharistische aanbidding.

Sluit u aan op een van de onderstaande gebedstijden?
Weet dat u welkom bent!

                                                         Gebedstijden

Op vrijdag 8 maart en zaterdag 9 maart 2024, zullen in 24 uur tijd verschillende parochies en congregaties in het Bisdom Breda elkaar afwisselen met eucharistische aanbidding.

Vrijdag 8 maart
12.00 – 13.00 uur

Ossendrecht
Kapel zr. Marie Adolphine (parochie De Bron)

13.00 – 14.00 uur

Breda
H. Antoniuskathedraal (Parochie Breda-Centrum)
vooraf 12.00 uur middaggebed, 12.15 uur H. Mis

14.00 – 15.00 uur

Breda
St. Franciscuskerk (H. Augustinusparochie)

H. Laurentiuskerk (Parochie van de H. Familie)

15.00 – 16.00 uur

Roosendaal
Kapel in het Klooster aan de Kade (nr. 23)
(Sint Norbertus parochie / Zusters Franciscanessen van Charitas)

16.00 – 18.00 uur

Goes
H. Maria Magdalenakerk (H. Pater Damiaanparochie)

18.00 – 20.00 uur

Hulst
Basiliek H. Willibrordus
(Parochie H. Maria Sterre der Zee)

20.00 – 24.00 uur

Bergen op Zoom
H. Gertrudiskerk (Lievevrouwe parochie)

Zaterdag 9 maart
00.00 – 08.00 uur

Oosterhout
Basiliek St. Jan de Doper (H. Catharinaparochie)

08.00 – 09.00 uur

Oudenbosch
Basiliek van de HH. Agatha en Barbara
(Parochie H. Bernardus van Clairvaux)

09.00 – 10.00 uur

Breda
H. Michaelkerk (H. Augustinusparochie)

10.00 – 11.00 uur

Etten-Leur
H. Petruskerk (H. Mariaparochie)

11.00 – 12.00 uur

Zundert
H. Trudokerk (Parochie Christus Koning)

11.00 – 12.00 uur

Dongen
Sint Jozefkapel (hoek Hoge Ham – Bolkesteeg)
vooraf om 10.00 uur H. Mis
(Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart)

bekering

Op weg naar Pasen

Wie echter goed telt vanaf Aswoensdag tot Pasen komt uit op zesenveertig dagen.
Maar de zondagen van de Veertigdagentijd gelden niet als vastendagen. We vieren immers iedere zondag Pasen. Het vasten heeft in de afgelopen vijftig jaar andere vormen gekregen. Waar vroeger streng gevast werd, kennen we nu nog twee verplichte dagen van 'vasten en onthouden', te weten Aswoensdag en Goede Vrijdag. Toch worden we in de Veertigdagentijd opgeroepen tot matigheid.

Sober maar niet somber
Al vieren we iedere zondag Pasen, ook de zondagen van de Veertigdagentijd zijn sober. De kleur van de liturgie is paars, de kleur van de bezinning. Er worden geen
'gloria' en 'alleluia's' gezongen, het orgel speelt beperkt en bloemen blijven achterwege. Het is echter geen sombere tijd, want we zien door lijden en kruis heen uit naar het nieuwe leven. En Jezus zelf zegt in het evangelie: "Als u vast, zet dan geen somber gezicht op en laat niet aan de mensen zien dat u vast, (... maar vast voor uw Vader die in het verborgene is" (Mt. 6,16-18).

Bid, vast en doe
De Veertigdagentijd vraagt dus om matigheid (vasten) en meer gebed en verzoening, om zo meer aandacht te hebben voor onze relatie met God en onze naasten. Betrokken zijn op hen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd of die onze hulp nodig hebben, vertaalt zich ook in de Vastenactie, die ieder jaar landelijk wordt gehouden, die financieel en middels ons gebed gesteund kunnen worden.

Een prachtige tijd
De Veertigdagentijd kan een prachtige tijd zin als we er in ons persoonlijk leven ruimte voor maken. We kunnen daarbii geholpen worden door mooie muziek die voor deze tijd geschreven is, door bezinnende teksten, fysieke of online retraites, en de liturgie van de zondagen die ons meevoert naar die diepere relatie, die God door zijn zoon Jezus met ons is aangegaan. Dat het darmee ook een tijd van hoop en bemoediging mag zijn.

Pater Richard Lobo

hty

Meditatie

De laatste dagen van Jezus aardse leven, en daarna…

Wat doet dat met mij?

U bent welkom voor een bijeenkomst waarin we stil staan bij Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen aan de hand van lichtbeelden, teksten, muziek en symbolen. Er is ruimte om te kijken, na te denken, te praten, te luisteren, stil te zijn en te bidden. Daardoor krijgt de samenkomst een sterk meditatief karakter. Je wordt uitgenodigd je eigen geloven ter sprake te brengen.

Het is geen catechese of bijbeluitleg.

De bijeenkomst bieden we aan op maandag 18 maart in de ontmoetingsruimte van de Michaëlkerk, Hooghout 67, Breda.
Het tijdstip is van 14.00-16.00 uur. Inloop vanaf 13.45 uur. Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen.

U kunt zich aanmelden via de teamassistente 06-873002354 of via teamassistent@augustinusparochiebreda.nl

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl