24

Herdenking en Viering afschaffing Slavernij in Chasse

Voor de eerste keer wordt de herdenking en afschaffing slavernij Breda herdacht in het Chassetheater.

De Stichting Herdenking afschaffing Slavernij is door het Chasse-theater uitgenodigd om het programma samen te stellen.

Op zondagavond 30 juni om 19.30 uur vindt  de herdenking plaats met als sprekers Kathleen Ferrier, oud CDA Kamerlid, Prof. Dr. Alex van Stripiaan van de Erasmusuniversiteit en de burgemeester van Breda Paul Depla, De avond beging met  bazuingeschal door Paul Jankowski en het plengoffer door de in breda-Noord wonende Roy Emanuels. Het Molukse koor Sinar(lichtstraal) zal de avond opluisteren.

Op 1 juli (Keti-Kotidag) zijn er vanaf 16.00 uur allerlei optredens van Dans en Muziekgroepen uit Suriname en Nigeria,  het koor Bondeka van de Augustinusparochie zal liederen zingen en de avond wordt afgesloten met een Afrikaanse en Surinaamse band. Er zijn ook eetstandjes. De toegang is gratis en er is vrije inloop.

23

Uit het pastoraal team 16 juni 2024

Als ik je deze week tegen kom, God

Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook en je doet een beroep op mij;
Laat me dan voor één keer niet piekeren
of ik wel tijd genoeg heb, of ik wel geld genoeg heb,
of ik wel sterk genoeg ben om je te geven wat je vraagt.
Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook, en je hebt hulp nodig;
Laat mij dan voor één keer
niet treuzelen tot een ander het opknapt.
iemand die vast sterker is, iemand die vast meer tijd heeft,
iemand die beter missen kan waaraan je gebrek hebt.
Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook, en ik hoor je vraag;
Laat me dan voor één keer niet afwegen
of het niet anders kan, of je het wel waard bent
of ik er wat mee opschiet, of ik niet wat beters te doen heb.
Als ik je deze week tegenkom God,
in welke mens dan ook en je kijkt me aan;
Laat me dan voor één keer onbezorgd
alles uit de kast halen, niets achter de hand houden,
mijzelf helemaal geven in het volste vertrouwen,
dat ik goed terecht kom..
Uit het boek Woorden en Verhalen die er toe doen
Van Annemiek Wijnker - Hoedjes en pater Kees Maas SVD
hbhjkl;

Uitnodiging

Tweede ronde ontmoeting en informatieavond in de pastorale zones van het bisdom Breda.

Sinds juli 2023 werkt het bisdom Breda in vijf pastorale zones. Hiermee worden pastorale beroepskrachten en bestuursleden uitgenodigd om veel meer als families van parochies op te trekken en samen te werken met de overige (leken)gelovigen in de zones.

In het verlengde van vorig jaar, nodigen wij u graag uit voor een tweede ronde van ontmoeting en informatie in de zones. Op deze avond zult u verder geïnformeerd worden over het leven en werken in de kracht van de Heilige Geest en hoe Hij met ons op weg wil gaan. We gaan hierbij ook dieper in op de nieuwe brochure "Nieuwe wijn in Nieuwe zakken".

Ik hoop dat we elkaar binnenkort zullen ontmoeten.

Woensdagavond 26 juni 19.30 uur in de Michaelkerk Hooghout 67 Breda

Met hartelijke groet, mede namens bisschop Liesen en de medewerkers van het bisdomkantoor.

Norbert Schnell
vicaris-generaal

jqbqj

Opgelet

Beste mensen,

Vanaf maandag 10 juni a.s. is het secretariaat van de Michaelkern dicht!
Hiermee zijn de openingstijden voortaan:

Michaelkern
Hooghout 67  4817 EA Breda
076-5219087
michael@augustinusparochiebreda.nl
geopend op woensdag/vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur

En ook...

Vanaf  maandag 12 augustus a.s. zal het secretariaat van de Bethlehemkern voortaan op de maandag dicht zijn!

Bethlehemkern
Tweeschaar 125  4822 AS Breda (in de Lucaskerk)
076-5410194
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl
geopend op woensdag/vrijdag van 09.00 uur tot 12:00 uur
hbhjk

40-jarig priesterjubileum bisschop Liesen

Op zondag 16 juni 2024 is het veertig jaar geleden dat mgr. dr. J.W.M. Liesen de priesterwijding heeft ontvangen en bijna 12,5 jaar geleden dat hij de bisschopszetel in Breda in bezit genomen heeft. Bij zijn wijding tot bisschop op 18 september 2010, koos mgr. Liesen als wapenspreuk: ‘Deus providebit’ (God zal er in voorzien).

Het bisdom Breda nodigt alle gelovigen uit dit mee te vieren op zondag 16 juni tijdens de heilige mis om 10:30 uur in de H. Antoniuskathedraal te Breda. Aansluitend zal er tot 14:00 uur een receptie worden gehouden in het bisdomkantoor (ingang via Veemarktstraat 48).

Voor de praktische organisatie is aanmelding nodig. Dit kan door middel van het formulier op de activiteitenpagina.

Lees meer over de wijdingen en kerkelijke loopbaan van bisschop Liesen:

https://bisdombreda.nl/organisatie/bisschop-liesen/

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl