van het parochiebestuur

Collectebonnen voor uw bijdrage

U kunt vanaf 1 februari 2022 zg. collectebonnen gebruiken voor de betaling van (Caritas)collecte  kaarsengeld, koffiebijdrage of misintenties.

De aankoop van collectebonnen biedt voor de parochiaan o.a. het voordeel, dat er een bewijs is van de aankoop in de vorm van het reçu op het collectebonnen-vel, waarmee de aankoop fiscaal kan worden opgevoerd als gift aan de kerk.

De collectebonnen zijn verkrijgbaar bij de parochiesecretariaten van de Michaelkerk, de Willibrorduskerk en de Lucaskerk.

Betaling van de bonnen kan als volgt:

  1. Contant betalen bij ophalen van de bonnen op het parochiesecretariaat. U ontvangt van de betaling een betaalbewijs.
  2. Per bank het bedrag hier overmaken op en bij het parochiesecretariaat de bonnen ophalen.

Er zijn twee soorten bonnen:

  • een roze vel met 20 bonnen van € 0,60 = € 12,- voor bijv. kaarsengeld en koffiebijdrage
  • een groen vel met 20 bonnen van € 1,20 = € 24,- voor bijv. bijdrage in de collecte

De bonnen kunnen in alle kerken van de Augustinusparochie gebruikt worden.

misintenties

Misintenties 23 januari 2022

Intenties Willibrorduskerk;

Ad en Riet van Gils – Pijpers; Johan van Beek; Martien van Beek e.v. Wies Aartsen; Pieter Wirken; Wim Kommeren; Fer van Assche; Pastor Adri Verheijden.

Intenties Michaelkerk:

Trees Stein-Lie , Bert Hoebink, Joep Workel

 

2022-3

Uit het pastoraal team 2022 – 3

Wat beweegt onze moderne generatie?

Afgelopen week schreef ik over de gemeenschap die aan het uitsterven is. Dan is de vraag wat hebben we om op terug te vallen? Wat beweegt de jongeren van deze tijd? Wat houdt hen bezig naast hun studie, feestjes en baan? Hoe voeden ze hun spirituele dorst?

 

Op hun levenspad bewegen jongeren zich wat onzeker en zoekend. Ze zijn broos en maken in korte tijd grote veranderingen mee: lichamelijk, emotioneel, psychologisch. Jonge mensen verlangen naar geluk, naar trouwe vriendschap en warme liefde, maar vaak verloopt deze zoektocht via allerlei kronkels, valleien en omwegen. Wie in zijn leven geen levensideaal heeft of er niet in slaagt zinvol bezig te zijn, loopt het risico om de verkeerde weg in te slaan of oeverloos rond te dolen. In een wereld die steeds gecompliceerder wordt en waarin rationaliteit, technologie en consumentisme slechts in beperkte mate vervulling lijken te bieden, verlangen mensen meer dan ooit naar goede oriëntatiepunten, spirituele wegwijzers om zinvol en gelukkig te kunnen leven. Iedereen heeft een houvast nodig in zijn of haar leven. Vroeger was dat de kerk, maar sinds de ontzuiling is haar invloed afgenomen. Mensen en vooral jongeren zoeken een nieuwe steun en vinden die steeds vaker in de spiritualiteit.

 

Waar vinden ze de wegwijzers en spirituele motivaties? Sinds het begin van de Coronatijd zijn veel meer jongeren zich met astrologie gaan bezighouden. Anderen zijn online spiritualiteitshows gaan volgen. Weer anderen zoeken en vinden hun spiritualiteit in fietsen, wandelen in de natuur, in mediteren enzovoort.  De zoektocht is never ending.

 

Kan de christelijke traditie wegwijzers aanbieden die jonge mensen vandaag motiveren en op weg helpen? De christelijke spiritualiteit is immers een bijzonder rijk en veelvormig gegeven waarin mensen al eeuwenlang inspiratie, richting en kracht vinden. De bron hiervan is echter telkens gelijk: de persoon van Jezus, van wie het Evangelie ons leert dat God hem aanspreekt. Er zijn veel jongeren die ondanks alle andere vormen van spiritualiteit in de kerk of in de heilige schift hun houvast vinden.

 

Pater Richard Lobo

 

Arnold Jansen

Heilige Arnold Janssen (feestdag 15 januari)

Alles is mogelijk met de genade en de kracht van de Heilige Geest. Dit waren de woorden van de Heilige Arnold Janssen, de stichter van 3 congregaties.(SVD- Gezelschap van het Goddelijk Woord, SSpS- Dienaressen van de Heilige Geest en SSpSAp- zusters van altijddurende aanbidding). Zijn feestdag is op 15 januari. Het is verrassend om te zien hoe een kleine missie die vanuit Steyl (Venlo) ooit begonnen is, een wereldwijde missie is geworden.  In deze moeilijke tijd is  St. Arnold  Janssen een inspiratie omdat hij zelf de congregaties stichtte in zeer moeilijke omstandigheden. Arnold Janssen schreef aan Joseph Freinademetz,  de eerste SVD missionaris in China, vanuit Steyl op 30 januari 1885 deze, o zo  bemoedigende woorden: “Hoe groter de nood, hoe groter het licht en de kracht zullen zijn! Blijf moedig hopen op de Heer. Het is onmogelijk voor Hem om degenen die in Hem vertrouwen in de steek te laten. …Want al het goede is geworteld in lijden; en alle vreugde komt voort uit pijn. Dus, als er een storm om je heen is, geef niet op. In elke dreigende storm zien we alleen wind en regen; we zien geen zon. Maar de warme zon schijnt opnieuw. Zo zal het ook voor jou uitpakken. …” Zulke bemoedigende woorden komen niet zomaar uit de lucht vallen. Er zit iets achter dat hem  inspireerde.

3 Congregaties stichten, dat had werkelijk niemand verwacht! Dat deze kleine, onopvallende, soms eigenzinnige man, zonder voldoende financiële middelen, de stichter en algemene overste zou worden van een onderneming van wereldformaat. Hij deed het gewone alledaagse op een buitengewone manier. Waar haalde hij de moed vandaan? Zijn inspiratie kwam uit de proloog van Johannes (Johannes 1:1-19).  Het Woord, God, die de aarde schiep, die ons bij elkaar brengt, is ook de inspiratie van onze stichter.

Er zijn verschillende karakteristieken die met hem verbonden zijn.
De eerste is, denk ik de moed om in een crisissituatie toch iets nieuws te beginnen. Als Arnold Janssen in deze coronatijd had geleefd, had hij zeker de situatie heel anders aangepakt om het beste voor de wereld te betekenen.
Hij vond uitdagingen interessant en hij maakte iets moois van de harde werkelijkheid.

Ten tweede; zijn uitgesproken arme en eenvoudige levensstijl. Iedereen had toentertijd niet zo veel en hij was solidair met de mensen in zijn omgeving en ook de medebroeders die bij hem zich hadden aangesloten leefden in uiterste eenvoud.

Ten derde: Toekomstgerichte gedachten: zijn handelingen en bewegingen waren best wel op de verre toekomst gericht. De voorbereiding van medebroeders en zusters om als missionaris werkzaam te zijn betrof alle aspecten van voorbereiding en training. Hij wilde dat de missionaris het beste aan de wereld zou geven.

 

Pater Richard Lobo

Huiskerk

Uit het pastoraal team 2022 – 2

Huiskerk

Pasgeleden maakte een van de parochiaan mij attent op een tv-uitzending. Het ging over de buitenlandse priester studenten die in het bisdom Roermond worden opgeleid. (NPO 2 op maandag 3 januari om 18:30 uur). Het deed mij denken aan mijn eigen leven als missionaris. In de jaren dat ik in Nederland ben, heb ik verschillende gesprekken, bijeenkomsten bijgewoond waarin de kerkelijke situatie in Nederland is uitgelegd.

Waarom is het dat de kerk geen indruk maakt op het leven van de Nederlandse mensen? Het christelijk geloof heeft in de loop van de jaren vele bewegingen gekend. Er waren veel ups en downs. De verspreiding van het geloof begon na Pinksteren als een klein mosterdzaadje dat nu een hele  boom geworden is waarin iedereen een schuilplaats mag vinden. Vandaag de dag hoor je vaak de mening, dat men, in de omstandigheden van nu, niet meer zou kunnen leven zoals de christenen in de tijd van het Nieuwe Testament. Andere zeggen, dat de mensen in de vroege kerk alleen in hun eerste geestdrift en enthousiasme hun leven op zo’n intense manier met elkaar deelden.
In Handelingen 4:32-37 lezen wij dat de eerste christenen samen kwamen om te bidden. Ze hadden alles gemeenschappelijk en ze deelden hun goederen met hun broeders en zusters in het geloof. Niemand had hen dat opgedragen of bevolen en het was een vrije beslissing voor hun geweten en voor God hoe ze hun bezit gebruikten. Ze hebben niet alles in één ”geldpot” gedaan, maar wie iets had dat hij kon geven, aan wie wat nodig had, die gaf het. De gemeenschap was belangrijk. Iedereen kende iedereen. Ze waren niet allen bij blije momenten bij elkaar maar ook deelden ze in het verdriet van een ander.

Volgens mij is ‘de gemeenschap’ in Nederland aan het uitsterven. Niet alleen voor de kerk maar ook voor andere maatschappelijke instanties heeft de generatie van nu weinig aandacht. Na de komst van industriële revolutie en materialisme heeft ‘de gemeenschap’ veel schade opgelopen. En nu met de Coronapandemie groeit het individualisme. De kerk is een gemeenschap van mensen die de idealen van Jezus wil volgen. De eerste christengemeenschap begon als huiskerk en groeide tot gemeenschapskerk van velen. De kerk zal nooit vergaan. Misschien hebben wij weinig grote kerkgebouwen nodig. Maar de boodschap van Jezus zal altijd mensen bewegen. Ik denk dat wij terug naar onze bron van eerste christenen gemeenschap. Hoe kun je de boodschap van Jezus nog daadwerkelijk brengen? Is huiskerk een nieuwe weg???

R. Lobo

 

dank je wel

Vrijwilliger bedankt

Beste vrijwilliger

Zalig nieuwjaar voor u. Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Ondanks alles was u bereid om vrijwillig uw bijdrage te leveren aan ons parochiegebeuren. Namens het team en het bestuur spreek ik dankbaarheid uit voor wat u deed en  doet. In het bijzonder wil ik iedereen bedanken die hard gewerkt heeft tijdens de kersttijd. Ondanks de korte voorbereidingstijd waren verschillende koren, cantores en organisten/pianisten bereid om mee te werken aan goedgeslaagde vieringen. Dank iedereen voor uw constante betrokkenheid bij onze parochie. Ik hoop dat wij er dit jaar nog een goed jaar van maken met uw medewerking. Dit is een goede manier om de boodschap van Jezus handen en voeten geven.

 

Namens de parochie

Pater Richard.

 

van het parochiebestuur

Teamassistent(e) gezocht voor onze parochie

Vacature

TEAMASSISTENT (M/V)    16 u / week

De Augustinusparochie in Breda zoekt per 1 april 2022 voor ondersteuning van de twee pastores, teamondersteuners en de vrijwilligers een enthousiaste medewerk(st)er met administratieve, communicatieve en organisatorische vaardigheden.

De werkzaamheden bestaan uit secretarieel ondersteunende werkzaamheden t.b.v. van de pastores,  het coördineren en ondersteunen van administratieve processen en coördinatie van werkzaamheden van de parochiesecretariaten.

Wij zoeken iemand met een secretariële opleiding en relevante ervaring op minstens MBO niveau, met goede communicatieve vaardigheden en een nauwgezette werkhouding. Oog hebben voor verhoudingen en verschillende verantwoordelijkheden in een katholieke parochie is vereist, evenals  praktiserend katholiek zijn.

De salariëring is maximaal € 2502,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Een Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk.

De aanstelling door het parochiebestuur geschiedt voor de termijn van een jaar.

Meer informatie vindt u op deze webpagina 

 

schoonmaak

Uit het pastoraal team 2022-1

Nieuw begin

 

Het jaar is nog nieuw. Nog maar een paar dagen oud. We kijken terug op de feestdagen. Door veel mensen op een andere manier gevierd dan ze graag zouden willen, maar ik hoop toch voor iedereen op een mooie en goede manier.

De dagen voor de Kerst waren druk, zoals eigenlijk ieder jaar, maar ook mooi en bijzonder. In de parochie was het ook druk.

We waren volop bezig met de kerstpakketten en attenties. Met vele handen die licht werk maken, hebben we 70 kerstpakketten en 180 attenties gemaakt. Tijdens het rondbrengen daarvan heb ik net als andere jaren weer ervaren hoe belangrijk het is dat we dit doen. Het kleine gebaar is voor de ontvanger vaak zo belangrijk. Maar niet alleen het gebaar, maar ook het praatje waar tijd voor is of het feit dat er aan iemand of een gezin gedacht wordt, doet veel goed bij mensen. Ook dat is kerk zijn, een heel belangrijk onderdeel van naar buiten treden als kerk, laten zien dat we er zijn.

Heel veel dank aan allen die op welke manier dan ook een bijdrage hieraan geleverd hebben, met een financiële bijdragen, door de handen uit de mouwen te steken, door mee te haken. HEEL VEEL DANK

Ook was het op het laatste moment druk met de organisatie van de vieringen, omdat er nog nieuwe maatregelen kwamen. In allerijl werd alles weer opgesteld voor de onlinevieringen op kerstavond. De lijsten voor inschrijven werden weer tevoorschijn gehaald en het maximum aantal bezoekers werd op 50 gesteld.

Dit was de derde keer dat we het schema moesten aanpassen in een paar weken, maar ook hier werden veel handen uitgestoken om alles te regelen.

De kerken werden versierd en ondanks alle aanpassingen werden het mooie en sfeervolle vieringen.

En nu staan we aan het begin van een nieuw jaar. Wat gaat het brengen? Vandaag hoorde ik dat er alweer een nieuwe variant van corona gesignaleerd is. Hopelijk minder besmettelijk en minder ziekmakend, zodat we uiteindelijk weer een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

Zelf begin ik het nieuwe jaar thuis met de grote schoonmaak, heel ouderwets en te vroeg in het jaar, want vroeger gebeurde dat in het voorjaar, als de kachel niet meer hoefde te branden. Voor mij is het verbonden met het begin van het jaar. Heerlijk even alles aan de kant, alles lekker schoon, zo begint voor mij het jaar. Het gekke is dat het ook mijn hoofd “schoon of leeg” maakt. Als alles schoon is, kan ik beginnen aan nieuwe plannen. Wat gaan we dit jaar doen met vakanties? Wat ga ik doen met sporten, wat kan wel en niet? Wat zijn mijn handwerkprojectjes voor de komende tijd? Genoeg leuke dingen om mee aan de slag te gaan. Daarnaast kijken hoe we omgaan met de sociale contacten. Wat kan wel, wat niet?

Met de breiclub beginnen aan ons nieuwe project voor komende Kerst. Wat zullen we dit jaar gaan maken voor de kerstpakketten en attenties? Er zijn al wat ideeën, wat gaat het worden? Mocht je het leuk vinden, kom een keertje kijken op woensdagochtend van 10.00-12.00u zijn we er in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk. Ook alleen voor een kopje koffie of thee ben je van harte welkom.

(op dit moment moeten we alleen nog even wachten wanneer we weer bij elkaar mogen komen). Misschien voor jou ook een nieuw begin. Weet dat je welkom bent.

 

Namens het pastoraal team Anja Wauben

vormsel

Vormsel 2022- stad Breda 

Breda, 4 januari 2022

Beste vormelingen, ouders en begeleiders van de vormelingen,

 

Jullie hebben je aangemeld voor de voorbereiding op het sacrament van het vormsel. We zijn blij dat jullie deze stap willen zetten. Samen met jullie ouders en begeleiders hebben jullie gekozen voor een project. In deze brief informeren we jullie over de voorbereiding.

 

Er zijn vandaag niet zo veel kinderen meer die het vormsel willen ontvangen. Daarom brengen we al de kinderen van de stad Breda samen, zodat jullie samen een mooie groep zijn. Het aantal keren is niet zo vaak. We gaan er daarom wel vanuit dat je iedere keer komt. Als je een keer toch niet zou kunnen, meld je dan ruim op tijd af.

 

De voorbereiding omvat vijf vrijdagavonden en een zondagochtend. De avonden vinden plaats op het parochiecentrum van de Sint Laurentiuskerk in het Ginneken, Ginnekenweg 331. Op vrijdag beginnen we om zeven uur. De avonden duren tot half negen. Zondag 22 februari worden jullie samen met jullie ouders om half tien ’s ochtends in de Michaelkerk, Hooghout 67, verwacht. Er zijn op die zondag nog meer gezinnen aanwezig. Jullie krijgen eerst catechese en daarna is er om 11.00 uur een Eucharistieviering waarin jullie worden voorgesteld.

 

De precieze datum van het vormsel is nog niet bekend. We denken aan vrijdag 8 april (vrijdag voor Palmzondag) of vrijdag 22 april (vrijdag na Pasen). Dit hangt ook van de vormheer af

We hadden graag voorafgaand aan het vormselproject een avond met ouders en begeleiders willen hebben. Vanwege de nu geldende Coronamaatregelen is dat helaas niet mogelijk. De ouders en begeleiders infomeren we daarom ook met deze brief. Als de maatregelen weer wat versoepeld worden, hopen we nog een avond in te plannen. U wordt daarvoor tijdig uitgenodigd. Ook de bijeenkomst op 22 februari is nog onder een klein voorbehoud.

Voorbereidingsbijeenkomsten

–           Vrijdag 21 januari

–           Vrijdag 4 februari

–           Zondag 20 februari

–           Vrijdag 4 maart

–           Vrijdag 25 maart

–           Vrijdag 1 april

 

Als jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie ze stellen: teamassistent@parbc.nl. Als er ouders zijn die graag een bijdrage aan de voorbereiding leveren, kunnen ze zich ook via dit mailadres aanmelden.

 

De vormelingen hopen we vrijdag 21 januari graag voor de eerste keer te ontmoeten. Tot dan!

 

Pastoor Richard Lobo, H. Augustinusparochie

Pastoor Lars Peetam, parochie van de H. Familie

Pastoor Norbert Schnell, Centrumparochie Breda en H. Maria Magdalenaparochie

 

Contact

Pastores (noodnummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl