Godsbeeld

Uit het pastoraal team 2022- 26

Beelden van God

In de derde week van maand juni was ik in Steyl, Limburg, voor de jaarlijkse retraite van onze congregatie. Ik heb in die week stilgestaan bij het thema ‘Beelden van God.’ Er waren ongeveer 70 beelden van God die op een werkblad aan ons waren uitgereikt door onze retraite-begeleider. Er was ons gevraagd om 3 positieve en 3 negatieve beelden te kiezen. Verschillende beelden roepen emoties op. De beelden geven ons een richting om van het mystieke beeld van God iets te begrijpen. Als je iets begrijpt, is het niet God. God is groter dan wat wij denken. Toch zijn er talloze pogingen gedaan om God te vangen in een woord of een beeld.

 

Wie of Wat is God volgens jou? De vraag is eenvoudig. Maar het antwoord is moeilijk. Stel je je God voor als een man met een witte baard, als de schepper van het heelal, als een kracht in je leven? Ben je bang van God? Is Hij voor jou abstract of daadwerkelijk aanwezig? De antwoorden variëren van persoon tot persoon, van religie tot religie, van tijd tot tijd en van generatie tot generatie. Sommige moderne popartiesten hebben God in de afgelopen jaren vergeleken met bijvoorbeeld een danser of een dj.

 

In het boek Exodus doet God een indrukwekkende belofte. Hij noemt zichzelf Jahweh, wat doorgaans wordt vertaald met ‘Ik ben die is’. Dat is een dubbele belofte: God bevestigt dat Hij bestaat en dat Hij er altijd voor ons is. De evolutie houdt daar niet op. Met Jezus valt ons christelijke godsbeeld in een nieuwe plooi. Zijn offer leert ons dat God een liefhebbende Vader is, niet voor één uitverkoren volk, maar voor alle mensen. Zelf vind ik het beeld van God als vader/moeder/ouder, hoe onvolmaakt ook, vaak het best hanteerbare. Niet toevallig is het Onzevader het christelijke oergebed. De onvoorwaardelijke liefde die we zelf voor onze kinderen voelen, brengt ons het dichtst bij de goddelijke Liefde waarop we vertrouwen.

 

Ook mijn Godsbeeld is in de loop van de jaren veranderd. Van een strenge, strafbare God naar een liefdevolle, barmhartige God. Misschien is het ook goed dat wij in deze vakantietijd, rustig kunnen nadenken over ons beeld van God.

 

Ik wens je veel inspiratie toe.

 

Pater Richard Lobo

 

carritas

Caritascollecte 2 en 3 juli 2022

Pater Frans van der Lugt.

Het is al weer acht jaar geleden

dat ook onze parochie schrok

toen bekend werd

hoe deze Nederlandse pater

in Homs in Syrië op brute wijze

uit zijn klooster werd gehaald

en staande voor zijn kerk werd doodgeschoten.

 

Hij, die zijn lot verbond met het Syrische volk.

Frans ging niet uit van de verschillen

tussen mensen, groeperingen en godsdiensten,

maar juist van wat hen allen

zou moeten verbinden.

Rechtvaardigheid en naastenliefde.

Hij ondersteunde daarbij vooral

de zwaksten onder hen.

 

Zijn jongste nicht Anne Claire

zet het werk van haar oom voort

door acties en door geld in te zamelen

voor de wederopbouw van zijn gehandicapten-centrum

en voor onderwijsprojecten in Damancus.

 

De opbrengst van de Caritascollecte van deze maand

is bestemd voor dit werk van Frans van der Lugt.

Voor uw gave zeggen we u hartelijk dank.

zomermiddagcsafe

Zomermiddagcafé 2022

Kinderen en kleinkinderen zijn op vakantie; tijd voor jezelf; tijd om na te denken over het leven, geloof, God. Er met anderen over praten en vooral niet te moeilijk. Gewoon overdag en je hoeft ’s avonds niet de deur er voor uit.

Wanneer: Dinsdagmiddag 19 + 26 juli en 9 + 16 + 23 + 30 augustus

Tijd: 13.30-16.00 uur

Waar: Martinushuis, Haagse markt 4, Breda-Princenhage

Wat komt aan bod?

Als God bestaat, zou Hij dan met ons praten en hoe dan? Als we het gezicht van Jezus zien, kijken we in het gezicht van God.‎ Maar wie is Hij? En wat betekent zijn boodschap en zijn kruisdood en opstanding? De heilige Geest verandert het leven van mensen. Wat gebeurt er dan? Worstelen met het verleden en met het heden. Vergeving en genezing kan zoveel hoop geven. Als God met ons praat, kunnen wij ook met Hem praten: gebed is zo’n sleutel.

Het is een zomermiddagcafé, dus bij goed weer beginnen we onder de bomen in de tuin naast het Martinushuis met koffie/thee/fris en iets lekkers. Gezellig ontmoeten. Daarna bekijken we korte filmpjes uit het sycamoreprogramma. We wisselen dat steeds af door met elkaar over het thema te praten.

Is dit wat voor u/jou? Meld je aan via: info@parochiemariamagdalena.nl of 076 – 5412231

Ps: je wilt het programma wél volgen maar kunt niet alle keren. Geen probleem. Geef het door bij de inschrijving.

misintenties

Misintenties van 26 juni 2022

Intenties Willibrorduskerk:

Herlinde en Simeon Kruis (hun jgt); Rob Hilders; Bea Husson e.v. Rob van Herwaarde; Chris Sohier e.v. Nanny van der Net; Jan Bastiaansen; Harrie van der Velden.

Intenties Michaelkerk:

Trees Stein-Lie, Riet Krijnen-Rongen, Zuster Jannie Wolvers, Ad Horward.

Intenties Franciscuskerk:

Coen Rikkert de Koe, Harry van der Velden,  Ad Horward,   `Jan Bastiaansen, Sjaak de Reuver

Victor Keijner, Jan Anssems,  Ans Vogels

Alpha

Alpha in Groot Breda

“Een kerk die je uitnodigt om samen met anderen te zoeken naar “meer,” dat is nieuw maar smaakt voor mij naar meer.” Zo een van de deelnemers aan het einde van de Alpha, die in de afgelopen periode in de parochie van de Heilige Maria Magdalena is gehouden. Een cursus “die me geholpen heeft het hele geloof te voelen, te beleven in plaats van te weten.” Zo een andere deelnemer.

 

In de afgelopen 25 jaar hebben meer dan 300.000 mensen een Alpha gevolgd in Nederland. Op 24 februari jongsteleden ging de eerste Alpha in het Martinushuis van start. De Alpha wordt sinds enkele jaren in Groot Breda aangeboden, maar had nog niet in de parochie van de Heilige Maria Magdalena plaatsgevonden. Mensen uit de Augustinusparochie hebben geholpen met de organisatie en op de avonden zelf. Mgr. Liesen heeft Alpha eerder al een belangrijk instrument genoemd in de ontwikkeling van de Missionaire Parochie. Alpha is namelijk een zeer laagdrempelige cursus, waarin mensen, gelovig en niet gelovig, kennis kunnen maken met de belangrijkste thema’s uit het christelijk geloof.

 

Veertien mensen hadden zich voor de Alpha aangemeld. Uiteindelijk hebben tien mensen de Alpha ook helemaal gevolgd. Het was even spannend of we de Alpa konden starten. Corona lijkt alweer lang achter ons te liggen, maar in december zaten we nog in een lockdown. Eind januari 2022 werden de beperkende maatregelen opeens snel versoepeld en was het weer mogelijk om catechesebijeenkomsten te houden. We hebben deze versoepeling meteen aangegrepen om toch nog een cursus voor Pasen aan te bieden. En met succes.

 

De Alpha duurde tien avonden en een zaterdag. Het samenzijn begon steeds om half zeven met een eenvoudige maaltijd. Deze werd klaargemaakt door enkele parochianen. Ook de gastvrouwen van het Marinushuis waren iedere avond present om de deelnemers gastvrij te ontvangen. Alles stond iedere keer opnieuw klaar en de deelnemers hoefde nergens voor te zorgen. Onder het genot van een lekkere maaltijd werden de alledaagse dingen besproken. Om half acht startte het inhoudelijke deel van de avond. Iedere avond hadden we andere inleider. Naast de eigen pastores uit Groot Breda, kwam ook de bisschop tweemaal langs en hoorden we een mooi getuigenis van een pastoraal werkster uit ons bisdom. De inleidingen waren een opstap voor het onderlinge gesprek. Naarmate de Alpha vorderde werden de gesprekken intenser en persoonlijker.

 

Een belangrijke dag was de zaterdag. Op deze dag werden drie inleidingen gegeven over de Heilige Geest. Op deze dag werd er niet alleen met elkaar gesproken, maar werd er ook samen gebeden. In een kleine meditatieve viering aan het einde van de dag werd om de gave van de heilige Geest gebeden en konden de deelnemers ook voor zich laten bidden. Voor de aanwezigen was dit een heel mooie, intense en ook indrukwekkende geloofservaring.

 

Alpha is niet alleen voor mensen die nog weinig of niets van het christelijke geloof weten. Integendeel. Een van de deelneemsters, die zeer regelmatig op zondag naar de kerk gaat, zei na afloop van de cursus: “Alpha heeft me meer verdieping en een meer intensieve beleving van het geloof gebracht.” Al met al was het voor iedereen, deelnemers, begeleiders en mensen die voor het eten zorgden en de gastvrouwen, een mooie en inspirerende ervaring. Het smaakt naar meer!

 

In september gaat er weer een Alpha van start. Dit keer in het parochiecentrum van de Michaëlkerk. De eerste avond is op donderdag 22 september 2022. De Alpha loopt tot en met donderdag 24 november 2022. Er zal in de zomermaanden regelmatig een uitnodiging rondgaan om deel te nemen. Wie wil kan zich nu al aanmelden bij het eigen parochiesecretariaat. Nogmaals het is voor iedereen, of nog een keer met woorden van deelnemer: het is “verhelderend, inspirerend, komt dichtbij, en een relatie met Jezus is mogelijk.”

 

Alpha-team Groot Breda

ziekenzondag

Gedachte 2022- 25

Een roos kan nooit een

zonnebloem zijn

En een zonnebloem kan

nooit een roos zijn.

Alle bloemen zijn mooi op hun

eigen manier.

Dat is bij mensen net zo.

You inner feelings

zomer 2022

Uit het pastoraal team 2022-25

Vakantie

 

Gisteren 20 juni, de langste dag. Toen we rond elf uur naar bed gingen was het nog niet echt donker. En na een korte periode van donker, begon het rond vier uur alweer licht te worden. Zomer, vakantietijd. De scholen moeten nog even, maar voor de senioren onder ons, begint de vakantie vaak nu al. We gaan op pad. In eigen land met de auto, auto en caravan of camper. Anderen kiezen voor een huisje of hotel. Fietsen mee en heerlijk genieten van al het moois dat Nederland te bieden heeft.

Soms ook naar het buitenland. We hopen dat ieders plannen door kunnen gaan en dat men geen last heeft van de problemen op de vliegvelden.

Een andere groep mensen kiest ervoor om lekker thuis te blijven en in de eigen omgeving te genieten. Voor sommigen zit het op vakantie gaan er niet meer in.

In de parochie hebben we voor de thuisblijvers een zomerprogramma georganiseerd.

We doen dit al jaren, maar de laatste jaren, door corona en gebrek aan mankracht, in afgeslankte vorm. Dit jaar pakken we het weer groots aan. We hopen dat corona geen roet in het eten gooit. Wat de mankracht betreft hebben we volop hulp gekregen van de leden van Caritas. We zijn dan ook trots op het programma dat we hebben kunnen maken.

In deze periode is ook, zoals al jaren traditie is, de Annanoveen. Dit jaar gelukkig weer in de Annakapel. Met de afsluiting met het feest van Moeder Anna, traditiegetrouw in de tuin van de kapel. En ook het parochie-uitstapje is in ere hersteld. 30 juli is de grote dag.

Zoals u leest is er dus de komende tijd weer genoeg te doen. Er komen nog flyers voor alle activiteiten en ook in de nieuwsbrief kunt u erover lezen.

Zomertijd, vakantietijd. Voor velen een mooie tijd, uitrusten van de drukte van het afgelopen jaar. Voor velen ook een tijd van teveel rust, van eenzaamheid omdat de familie op vakantie is en de gebruikelijke activiteiten stil liggen.

Wat kunnen we doen naast het zomerprogramma? Kijk eens om je heen. Misschien is er iemand die alleen is en waar je even een praatje mee kunt maken. Nodig hem of haar uit om mee te gaan naar een van de activiteiten. En als je zelf op vakantie bent, stuur eens een kaartje naar een thuisblijver, het kan zoveel goed doen.

Vakantietijd, we lopen vaker een kerk binnen in een van de plaatsen die we bezoeken. Misschien een moment om even een kaarsje te branden voor die zieke buur, of die eenzame parochiaan, maar ook voor de mensen in de wereld die het moeilijk hebben, vluchtelingen, mensen in Oekraïne, Rusland, Afghanistan of waar dan ook ter wereld. Ook in onze vakantie hebben ze ons gebed nodig.

Ik wens ons allemaal een mooie zomertijd. Ik hoop u te zien bij het zomerprogramma, het uitstapje of de Annanoveen en ik vraag u in gedachten af en toe ook te zijn bij hen die het in deze tijd moeilijk hebben.

 

Uit het pastoraal team

Anja Wauben

 

 

49

Terugblik Haagse Beemdenfestival – opening Buurttuin en Brabantse Koffietafel

Een echt feestje!

Het was 11 juni een echt feestje rond de nieuwe buurttuin aan de Tweeschaar!

155 Belangstellenden hieven het glas bij de feestelijke opening van de ‘Lucashof’ door wethouder Arjen van Drunen. Men genoot van Theatervereniging Theatrada die in de tuin een voorproefje gaf van de musical ‘Het Pakhuis’ en Wieke Bonthuis maakte de toeschouwers warm voor het idee ‘Wat als we nu eens van Breda een stad in een park maken?’ Aansluitend sloten 60 senioren uit de wijk zich aan bij een Brabantse Koffietafel in de Lucaskerk met muziekoptredens en een boeiende uitleg over bijen door Marian Hulshof. Na afloop ging men een kijkje nemen bij de informatiestand van de Zonnebloem, het Infopunt Haagse Beemden of zelf zien hoe manden worden gevlochten.

Dank je wel sponsoren en vrijwilligers

Een speciaal dank je wel gaat uit naar alle vrijwilligers, naar de aangesloten organisaties als de Zonnebloem, Infopunt HB, de Sleutel, De Hille-Thebe, Netwerk Haagse Beemden en natuurlijk Jumbo voor de feestelijke drankjes en worstenbroodjes, Albert Heijn voor het heerlijke beleg en de soep, Bakkerij Dikke Mik voor het ambachtelijk brood, Poppelaars en Flowers@Home voor de bloemen, Aardbeienkwekerij Van de Riet voor de zoete aardbeien en de gemeente Breda vanwege de subsidiebijdrage en de organisatoren van het Wijkfestival. Jullie bijdrage heeft dit mogelijk gemaakt!

Lucaskerk, Parochie en Netwerk Haagse Beemden

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl