vakantie

Uit het pastoraal team 2021-25

Zomervakantie

 De zomervakantie is aangebroken. Menigeen is al vertrokken naar verre streken of zoekt het dichter bij huis, of gewoon hier in Nederland. Na gedane arbeid is het goed rusten. Een tijd van vrij zijn en van ontspanning doet goed. Het zou een gruwelijke tredmolen zijn als het eeuwig werken geblazen zou zijn. Wij mensen zouden op mieren gaan gelijken. De vakantie komt elk jaar als een welkome afwisseling. Dit jaar is misschien meer dan ooit vanwege al de beperkingen die het corona virus van ons heeft geëist. We moeten nog steeds voorzichtig zijn als we ergens gaan. Maar de vooruitzichten zijn gunstig, de beperkingen worden gaandeweg versoepeld en we mogen hopen op een fijne zomervakantie.  Daar kijken we allemaal naar uit.

In deze vakantietijd nemen we even afstand van ons werk en  van wat ons in de gewone dagelijkse leven bezig houdt. ‘Niet hoeven te werken,’ zegt de Nederlandse Nieuwe Katechismus, “is een goddelijk gevoel.  Een tijd van feestelijkheid, iets meer mens zijn, een tijd van weten waarom men werkt, van danken voor wat men kreeg”. Het is een tijd van herademen in de atmosfeer van God.

Maar er is méér. Wij hebben ook tijd om anderen terug te vinden. Vakantie is ook de tijd om de banden in ons gezin, de banden met onze vrienden weer hechter aan te halen. Vader en moeder hebben nu weer alle tijd voor hun kinderen, en voor elkaar. Na al de beperkingen van de voorbije maanden mogen opa’s en oma’s weer tijd met hun kinderen en kleinkinderen doorbrengen. Vakantie is een tijd voor fikse wandeling, fietstocht, zwemmen of gewoon genieten van de prachtige natuur, van het water of het bos. Kinderen kunnen extra genieten van een bezoek aan een speeltuin  of dierenpark. Sport en spel komen aan hun trekken. Onderlinge banden worden er door verstevigd.

Maar, er is nog méér. We kunnen in de vakantietijd ook wat tijd vrij maken voor God. Hij is tenslotte de Heer van die mooie schepping waarvan we zo mogen genieten. Misschien kunt u genieten van de rust of te midden van de drukte van de camping even tijd vrij maken om God te danken. Misschien kunt u de stilte opzoeken in een kerk, in die mooie ruimte van Gods huis, om even op adem komen. Als u in iemand gelooft, maakt u namelijk ook altijd tijd voor hem. Dat geldt ook voor God. I wens u allen een fijne zomervakantie.

 

Namens het pastorale team,

Rian Supardi svd

Misintenties Willibrorduskerk

Misintenties 20 juni 2121 Willibrorduskerk

Intenties:

Mien Aartsen e.v. Piet van Beek en zoon Adri; Bernard Kemper; Corrie van der Vorst – de Kanter; Suze Klijne – Valk; Tessy Martens – Loose; Mart Pijpers; Fer van Assche; Pastor Adri Verheijden; Cees de Bie; Jules Jansen; Herman Damen; Karel van Lieshout.

vaderdag

Gedachte 2021- 25

Vaderdag

Je bent gestorven, maar niet

dood en verloren.

Want zolang ik ik me aan jou

herinner zal je leven.

jij leeft in mijn gedachte

in mijn woorden en in mijn doen,

elke dag, zolang ik leef

 

uitnodihing aan U

Uitnodiging aan ouders, grootouders en verzorgers

Beste ouders, grootouders, verzorgers, 

Deze uitnodiging is voor u ! Bent u bij onze parochie betrokken ? Bv in vieringen, bij activiteiten  of  is uw kind bij een van de vier Bredase parochies aangemeld voor de voorbereiding op een van de sacramenten?

Kom dan op met ons samen op dinsdagavond 22 juni om 19.30 uur  in de ontmoetingsruimte van de Sint Franciscuskerk, Belgiëplein 6, 4826 KT Breda.

Waarom bent u welkom?  De vier parochies van Breda – de parochie Breda Centrum, de parochie H. Familie, de Augustinusparochie en de Maria Magdalenaparochie – werken samen om een “missionaire kerk” te zijn. We willen een kerk, een geloofsgemeenschap zijn die in deze tijd staat, zich richt op mensen en gezinnen die gelovig zijn of daarin begeleid en gevormd willen worden. We willen een uitnodigende kerk zijn, waar iedereen zich welkom weet en voelt. Als ouder, grootouder, opvoeder en zeker ook voor uw kind- eren en kleinkind- eren!

Een van de plannen die wordt ontwikkeld, is gericht op de kinderen en de ouders: een geloofstraject voor het hele gezin. We willen de huidige voorbereiding op een sacrament inpassen in een langer lopend traject van geloofsvorming. Wat dat geloofstraject voor gezinnen inhoudt? Elkaar regelmatiger en structureel ontmoeten, met een aanbod voor zowel ouders als kinderen, met het werken in leeftijdsgroepen, nieuwe catechesemethodes, samen vieren en vooral de vreugde van het geloof gaan delen. We willen dit graag aan u toelichten en als u belangstelling heeft, u betrekken bij de invulling van dit langerlopende geloofstraject.

DUS: bent u benieuwd naar dit vernieuwende traject voor uw hele gezin? Bent u betrokken bij de parochie en wilt u in bovenstaand traject mee helpen? Heeft u een kind dat aangemeld is voor een sacramenten voorbereiding (bijv. h. communie of vormsel)? U bent allemaal welkom! Wij vragen u zich aan te melden door een email te sturen naar: rwirken@bisdombreda.nl Vermeld u hierbij uw naam (namen als u met meer personen komt), telefoonnummer en ook de parochie waar u eventueel bent aangesloten.

 

Namens de pastoors van de 4 parochies, Pastoor Steven de Koning, Parochie Breda Centrum Rosalina Boer-Wirken, projectmedewerker onderwijs en catechese bisdom Breda

dorpsherberg Teteringen

Uit het pastoraal team 2021 – 24

Ruimte en ontmoeting

Langzaam heel langzaam komt er weer ruimte, wat hebben we daar allemaal naar verlangd.

Allereerst de versoepelingen natuurlijk. Ze geven ruimte om weer meer te kunnen en te mogen.

Terrassen mochten open , wat een ruimte…

Niet alleen aan mensen die buiten de deur iets willen drinken, maar vooral ruimte voor ontmoeting.

In Teteringen is “de huiskamer” verhuisd naar het terras van “de Dorpsherberg”

En zelfs toen het koud en regenachtig  was, kwamen mensen naar het terras om elkaar te ontmoeten, om even te ontsnappen aan het thuiszitten en weinig te mogen en kunnen.

We mogen met meer mensen in de kerk, we hoeven ons niet aan te melden, maar alleen nog in te schrijven.

Ook daar is ruimte en plaats om elkaar en God te ontmoeten.

Ruimte om samen te zijn, te bidden en misschien héél héél zachtjes weer met de vier koorleden mee te zingen.

Ruimte om elkaar ook na de viering op veilige afstand bij een kopje koffie te ontmoeten.

Langzaam heel langzaam wordt het misschien weer een beetje normaal en kunnen we elkaar weer veilig in elke ruimte ontmoeten, dan wordt het zeker een mooie zomer!!!

Trudy Gerritsen van Lin

verlof india

Uit het pastoraal team 2021-23

Verlof: Kom tot jezelf

 

Ik schrijf dit stukje vanuit het pastorale team, net voor de week dat ik met verlof ga. Binnen onze congregatie is de regeling dat een medebroeder eens per drie jaar naar zijn geboorteland met verlof mag gaan. Dan mag je drie maanden wegblijven. Drie maanden vinden velen best wel lang. Ik ben vierenhalf jaar geleden naar India geweest.
Toen was de priesterwijding van mijn broer. Toen kon ik alle familieleden zien en spreken. Omdat het feest was, kwam iedereen bij elkaar.
Dit jaar zou het heel anders gaan. Het is de tijd van de pandemie en reizen van de ene plaats naar een andere brengt risico’s zich mee.
Ik zie deze keer alleen één broer en zus en mijn moeder. De rest van mijn vijf broers moet ik overslaan. In de afgelopen 2 vakanties in India kon ik mijn medepaters bezoeken die in andere delen van India wonen en werken, maar deze keer zie ik dat helaas niet gebeuren. Maar ik moet maar de goede kant van mijn verblijf daar zien en mijn tijd nuttig gebruiken door met mijn broer op de velden te werken. Mijn moeder is op 5 mei 75 jaar geworden. Ik denk dat dit het goede moment zal zijn om meer tijd met haar door te brengen en haar te helpen.

Ik zie in dat ik deze tijd kan benutten om mezelf te bezinnen.
In de evangeliën kom ik vaak tegen dat Jezus naar een eenzame plaats ging, een plaats van rust. Hij ging dan vaak de berg op of naar een woestijn. Daar kwam hij besefte hij de missie die zijn vader voor hem voor ogen had. Na zo’n moment van bezinning was Jezus vol van energie. Zijn batterijen waren totaal opgeladen. Zo zie ik mijn verloftijd: een tijd om in contact te komen met mijn creatieve kern. Het is ook de tijd om na te denken hoe ik in de Augustinusparochie gestalte kan geven aan de blijde boodschap van Jezus.

Jullie zijn misschien op de hoogte van de situatie in India, het is zeker een riskant reis. Mijn familieleden en vooral de congregatie in India is zwaar getroffen door de gevolgen van Corona. De situatie verbetert langzaam met alle maatregelen. Ik ga met de hoop dat alles goed mag gaan.
Ik vraag om uw gebed dat ik mijn verlof goed door mag brengen en dat ik veilig terug kan komen.

 

  1. Richard Lobo SVD
kees Luikx

Kees Luijkx 60 jaar priester – trouw, betrokken en wijs

De kerk versierd met slingers en feestelijke foto’s. Met Pinksteren stonden we stil bij het jubileum van Kees Luijkx: 60 jaar priester. Kees is al lang een graag geziene voorganger in de parochiekern Bethlehem. Iedere maand maakt hij de autorit vanuit Oisterwijk ’s ochtends in de vroegte om in de Lucaskerk om 9 uur de eucharistieviering te verzorgen.

Dat doet hij vol overgave. Hij preekt – goed voorbereid – uit vrije hand, liefst al wandelend voor het altaar. Met de dingen die hem en ons bezighouden, gerelateerd aan wat de bijbel ons vertelt. Kijkend naar de kerk en de maatschappij van nu.

Maar Kees is niet louter voorganger. Kees is meer dan dat. En daarom werd hij met luid applaus door parochianen gefeliciteerd. Voorzitter Frank Koot van de parochiekerncommissie gaf in drie woorden een karakteristieke beschrijving van Kees: trouw, betrokken, en wijs.

Trouw vanwege zijn jarenlange priesterschap, zijn zorg voor de medemens. Zijn betrokkenheid toont Kees niet alleen in de eucharistieviering, maar ook door bij lief en leed in de Lucaskerk mee te delen. En wijs, vanzelfsprekend in jaren. Maar ook vanwege zijn eigen geluid, de verhalen die uit het leven zijn gegrepen. Kees heeft een vaste schare luisteraars.

Van harte gefeliciteerd

Als cadeau kreeg Kees een wensenboeket met kaarten van parochianen en een mooie voorjaarsbloeier. Ook van de parochianen die vanwege coronamaatregelen niet aanwezig konden zijn in de kerk, en via de livestream Kerkdienstgemist meekeken.

Na afloop van de mooie Pinksterviering hebben we voor het eerst weer samen koffie gedronken met iets lekkers vanzelfsprekend. Op afstand van elkaar, maar wat was het fijn om elkaar weer eens echt te spreken.

Beste Kees, van harte gefeliciteerd met je jubileum. En geweldig dat wij dit met jou konden vieren. We wensen je nog vele mooie en gezonde jaren toe!

ik ben met verlof

Verlof Pater Richard Lobo

Verlof

 

Ik ben van 10 juni tot en met 10 september met verlof. De situatie in India wordt langzaam iets beter. Iedere dag gaat het aantal de besmettingen omlaag maar er zijn nog steeds veel sterfgevallen. Er is hoop dat in de komende dagen de situatie verbetert. Ik zal naar India reizen en daar de tijd doorbrengen met mijn moeder en overige familieleden. Omdat ik in een dorp terecht kom, is er weinig contact met anderen. Bid dat het goed zal gaan.

 

Pater Richard Lobo

 

 

 

 

libanon

Project Charbel Hulp voor Libanon

We helpen Libanon na de verwoestende explosie en tijdens de coronapandemie met een bisdombreed hulproject.

Het project biedt noodhulp, zoals voedsel en medicijnen, aan de inwoners van Beirut. Specifiek betreft het de parochianen van de Maronitische Sint Jorisparochie, die wonen in het gebied waar op 4 augustus 2020 de enorme explosie plaatsvond. De gevolgen van deze explosie, de grote sociaaleconomische problemen in Libanon en de gevolgen van de corona-pandemie, maken noodhulp dringend noodzakelijk.

Door de vriendschap van pastoor Jad Chlouk, pastoor van de getroffen Sint Jorisparochie, en Noortje van Seters, parochiaan van de parochie Breda Centrum, – zij studeerden samen – is het mogelijk de situatie in Beiroet nauwlettend te volgen en betrouwbare informatie te ontvangen over deze noodsituatie.

Kijk voor meer informatie en hoe je kunt helpen hier

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl