Featured Image

Aanmelden Eerste Communie 2021

In de Augustinusparochie zijn twee Eerste communievieringen.

Op zondag 30 mei 2021 in de Franciscuskerk voor kinderen uit de parochiekernen Franciscus (Noord) en Bethlehem (Haagse Beemden).

Op zondag 6 juni 2021 in de Willibrorduskerk voor kinderen uit de parochiekernen Michael (Oost) en Willibrordus (Teteringen).

Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen deelnemen aan het voorbereidingstraject. Ook kinderen in het speciaal onderwijs zijn van harte welkom.

In verband met de Coronamaatregelen, kunnen we helaas geen informatieavond houden.

Wilt u uw kind aanmelden, vul dan het aanmeldingsformulier op de website in. Daarna ontvangt u meer gerichte informatie. Aanmelden kan tot 1 januari 2021.

U kunt ook contact opnemen met Annie Aarts, 06 18842219 of

e-mail: 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl

 

Featured Image

Weer vieringen vanaf 27 december

Vanaf zondag 27 december zijn onze kerken weer open voor de eredienst voor 30 mensen, zoals gebruikelijk met aanmelding vooraf.

 

Vieringen in de Augustinusparochie

De vieringen vanuit de Franciscuskerk kunt u volgen via www.augustinusparochiebreda.nl/vieringen

 

De vieringen vanuit de Lucaskerk kunt u volgen via

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2101-Lucaskerk-Breda

De pastores zijn bereid om thuis communie te brengen, vooral bij de ouderen.

Neem contact met de pastores via de parochietelefoon 06 – 102 92 794.

 

 

Featured Image

Online gespreksavonden over

Het geschenk van Edith Eger

Een indrukwekkend interview van Jacobine Geel met gevierd therapeut en Holocaustoverler, Dr. Edith Eger was voor mij aanleiding om haar boek “Het geschenk” (12 lessen die je leven kunnen redden) aan te schaffen. Edith Eger heeft deze praktische gids geschreven om ons zachtjes aan te moedigen de gedachten die ons gevangen houden en het destructieve gedrag dat ons belemmert te veranderen. Haar krachtige lessen vormen samen met de verhalen uit Egers’ eigen leven en die van haar cliënten:”Het geschenk”. In dit boek leer je om je slechtste momenten te zien als je beste leermeester en ving je vrijheid door de kracht die erin zit.

 

Juist in deze coronatijd waarin we ons vaak opgesloten voelen, leert ze ons inzien dat wat er met ons gebeurt uiteindelijk niet het belangrijkste is, maar wat we ermee doen. Het boek bevat interessante aanknopingspunten om hierover met elkaar in gesprek te gaan. In de donkere dagen van januari worden hierover online gespreksavonden georganiseerd.

 

Data: Woensdagavonden 13 en 27 januari;

Aanmelden: mail naar media@pknbreda.nl

In de komende nummers van Samen op Zondag volgen hierover nog mededelingen.

 

Het interview met Edith Eger is te zien op:

Special met Edith Eger gemist? Start met kijken op NPOStart

Bijzonder om te zien dat iemand in Auschwitz in staat is om de mogelijkheid te zien om te kiezen voor liefde en hoop, zelfs te midden van zoveel lijden en machteloosheid. Voor u/jou misschien ook een aanleiding om hierov

Featured Image

Eerste H. Communie 2021

Eerste Communie 2021

 

In de Augustinusparochie zijn twee Eerste communievieringen.

Op zondag 30 mei 2021 in de Franciscuskerk voor kinderen uit de parochiekernen Franciscus (Noord) en Bethlehem (Haagse Beemden).

Op zondag 6 juni 2021 in de Willibrorduskerk voor kinderen uit de parochiekernen Michael (Oost) en Willibrordus (Teteringen).

Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen deelnemen aan het voorbereidingstraject. Ook kinderen in het speciaal onderwijs zijn van harte welkom.

In verband met de Coronamaatregelen, kunnen we helaas geen informatieavond houden.

Wilt u uw kind aanmelden, vul dan het aanmeldingsformulier op de website in. Daarna ontvangt u meer gerichte informatie. Aanmelden kan tot 1 januari 2021.

U kunt ook contact opnemen met Annie Aarts, 06 18842219 of

e-mail: 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl

 

Featured Image

“Ken U zelf – ontdek uw talenten”

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, ondersteunt parochies die werk maken van de missionaire parochie.

Daarom nodigt het Franciscuscentrum u uit op 4 november en op 9 december 2020 voor twee bijeenkomsten met als titel “Ken U zelf”.

Beide avonden vinden plaats van 19.00 – 21.30 uur in de Johanneszaal van Centrum Bovendonk te Hoeven.

 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor pastorale teams en gelovigen / vrijwilligers die een sleutelrol spelen binnen het proces van parochievernieuwing

 

U kunt u inschrijven via het aanmeldformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Wilt u bij inschrijven uw parochie vermelden? Er is, in verband met de coronacrisis, een maximumcapaciteit van de Johanneszaal van 20 personen. Na inschrijving ontvangt u een werkboek en na afloop het DISC gedragsprofiel.

Kosten: De kosten voor deze avonden worden gedragen door het Sint Franciscuscentrum. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Featured Image

“Ken U zelf – ontdek uw talenten”

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, ondersteunt parochies die werk maken van de missionaire parochie.

Daarom nodigt het Franciscuscentrum u uit op 4 november en op 9 december 2020 voor twee bijeenkomsten met als titel “Ken U zelf”.

Beide avonden vinden plaats van 19.00 – 21.30 uur in de Johanneszaal van Centrum Bovendonk te Hoeven.

 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor pastorale teams en gelovigen / vrijwilligers die een sleutelrol spelen binnen het proces van parochievernieuwing

 

U kunt u inschrijven via het aanmeldformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Wilt u bij inschrijven uw parochie vermelden? Er is, in verband met de coronacrisis, een maximumcapaciteit van de Johanneszaal van 20 personen. Na inschrijving ontvangt u een werkboek en na afloop het DISC gedragsprofiel.

Kosten: De kosten voor deze avonden worden gedragen door het Sint Franciscuscentrum. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl