Bedevaart Kevelaer Breda e.o. en Zeeuws-Vlaanderen gaat niet door

Met heel velen zijn we in 2019 voor de 300ste keer vanuit Breda en omstreken en Oost Zeeuws Vlaanderen op bedevaart geweest naar Kevelaer. ‘Tot volgend jaar’, zeiden we toen. En hoewel we enerzijds genoten hebben van de wat andere onderdelen dan we gewoon waren -het was immers onze jubileumbedevaart-, zeiden we bij het afscheid toch ook tegen elkaar: ‘Tot volgend jaar, dan is alles weer gewoon als altijd’.
Hoe anders is het nu, in 2020. Te midden van deze periode waarin het Coronavirus en de indamming daarvan wereldwijd volop aandacht vraagt, moeten wij besluiten om de bedevaart van dit jaar, 2020, af te gelasten. We kunnen dit jaar niet naar Kevelaer. Dat doet velen van u en ook ons als bestuur van de Broederschap verdriet.
Tegelijkertijd weten wij dat dit noodzakelijke besluit kan rekenen op begrip en instemming. In 2020 gaan we niet. In 2021 hopen we weer wel te gaan.
We laten u via zoveel als mogelijke informatiekanalen weten welke datums er voor 2021 in uw agenda mogen worden aangekruist.
Als bestuur van de Broederschap van Kevelaer wensen wij u goede moed toe in deze moeilijke tijd. En uithoudingsvermogen. Gezondheid voor uzelf en voor wie u lief zijn. Geloof, hoop en vertrouwen.
Met de voorspraak van Maria, Troosteres van de Bedroefden, laat God ons niet alleen.
Maria, onze toevlucht

Liefdevolle Maagd Maria
nog nooit is gehoord
dat iemand voor niets
zijn toevlucht tot U zocht

Aangemoedigd door dit vertrouwen
kom ik tot U
met mijn zorgen.

Wijs mijn gebeden niet af,
maar neem ze goedgunstig aan
en wil mij verhoren,
o lieve Maagd Maria.
(Bernardus van Clairvaux)
Maria, Troosteres van de Bedroefden, wees onze voorspraak!

met vriendelijke groeten,
Vicaris Wiel Wiertz, voorzitter van de Broederschap.

Collecte 10 mei voor steun aan slachtoffers coronacrisis – oproep steun aan vluchtelingen Griekenland

Geachte lezer,
Met deze brief willen wij u vragen om in het weekend van 10 mei, Moederdag, te collecteren
voor de slachtoffers van de coronacrisis en in het bijzonder voor de vluchtelingen die
vastzitten in Griekenland.

Met de collecte op 10 mei sluiten we aan bij een landelijk, oecumenisch initiatief om geld in
te zamelen ter ondersteuning van projecten in het kader van de coronacrisis. De crisis
veroorzaakt veel materiële en psychische nood, in ons land en daarbuiten.

In sommige landen ontstaan door de coronacrisis dramatische situaties. De Nederlandse
bisschoppen hebben een dringende oproep ontvangen van Caritas Athene om te helpen bij
de verzorging van de talloze vluchtelingen. Velen van hen zijn kinderen en een groot deel zit
vast in kampen in Griekenland. De coronacrisis heeft de situatie van deze mensen nog
moeilijker gemaakt dan zij al was. Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed mogelijk
bij door het bieden van onderdak, maaltijden, kleding en taalcursussen. Daarmee wordt
concrete hulp geboden en een blijk gegeven van liefdevolle aandacht in omstandigheden die
voor vele vluchtelingen uitzichtloos lijken. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om
Caritas Athene bij dit werk te ondersteunen met een gift via de afzonderlijke bisdommen (zie
bericht RKKerk.nl).

Om bovenstaande redenen wil mgr. Liesen een beroep doen op de besturen van parochies
en parochiële caritasinstellingen om op of rond 10 mei geld in te zamelen voor de hulp aan
vluchtelingen in Griekenland. Parochiële caritas instellingen wordt gevraagd uit hun
middelen te doneren voor dit doel. Het Bisdom zal van zijn kant ook een financiële bijdrage
leveren.
De gelden die u inzamelt kunt u overmaken op de rekening van het Bisdom, NL79 RABO 0101
0517 78, onder vermelding van ‘Hulp vluchtelingen Griekenland’. De ontvangen gelden zullen,
samen met de financiële bijdrage van het Bisdom, worden doorgegeven aan het landelijk
secretariaat van de Nederlandse kerkprovincie in de week van 18 mei.

Op 10 mei, Moederdag, gaan onze gedachten en aandacht uit naar de moeders in ons land.
Met de steun aan de vluchtelingen in Griekenland, moeders en kinderen en mensen die zich
moederziel alleen voelen, kunnen we samen ook een teken van aandacht geven over de
grenzen heen.
Dank alvast voor alle inspanning van uw kant.
U een goede gezondheid toewensend,
met vriendelijke groet,
Ben Hartmann
secretaris-generaal

Uit het pastoraal team 2020-19

Vrijheid

Vrijheid is in deze dagen een woord dat op allerlei situaties van toepassing is. In het kader van het coronavirus is voor iedereen de vrijheid op een bepaalde manier beperkt. Deze week vieren wij ook 75 jaar vrijheid/bevrijding. In oorlogstijd was de vrijheid van mensen ook beperkt.

Toch zijn de beperkingen van toen en nu heel anders. Hoewel sommige mensen zeggen dat de huidige crisis wel oorlog lijkt, of zelfs erger is dan de oorlog, geloof ik dat we in de huidige situatie niet mogen klagen.

De afgelopen week hebben we op tv het bevrijdingsjournaal gezien, dat beelden laat zien van 75 jaar geleden. Daarnaast hebben we afleveringen gezien van Philip Freriks, ‘In de voetsporen van de Bevrijding’.

Opmerkelijk bij beide uitzendingen is dat je beelden ziet en verhalen hoort, die we niet kennen vanuit de geschiedenisboeken. Wat bij mij vooral binnenkomt, zijn de beelden van de totale vernietiging van steden, in alle landen. De schrijnende verhalen van mensen die een of meerdere dierbaren verloren hebben, de permanente angst, de hongersnood. Totale ontreddering. Jonge mannen, soms kinderen nog, die aan het front stonden. Allemaal kinderen van ouders en of ze nou vriend of vijand waren, ze waren allemaal ‘kind van’.

Als ik kijk naar de huidige crisis, dan hebben we het allemaal op een bepaalde manier moeilijk, de een meer dan de ander, ook nu zijn er mensen die een dierbare verloren hebben, ook nu zijn onze vrijheden op een bepaalde manier beperkt, maar we hebben geen honger, we hebben geen menselijke vijand tegenover ons. In tegendeel, we zien gelukkig dat mensen steeds meer naar elkaar omkijken, dat er overal prachtige initiatieven ontplooid worden om elkaar te helpen. We zitten niet in schuilkelders, maar thuis op de bank.

De Koning zei het op 4 mei heel treffend in zijn toespraak.

‘Nu maken we zelf een keuze. In het belang van leven en gezondheid. Toen wérd de keuze voor ons gemaakt. Door een bezetter met een ideologie zonder genade die vele miljoenen mensen de dood in joeg.’

En in deze tijd mogen we ook steunen op God. Zoals indertijd de apostelen in een zelfgekozen lockdown zaten en door de Heilige Geest kracht kregen om hun leven weer op te pakken en verder te gaan, zo mogen wij ook nu kracht putten uit ons geloof. Is het niet zo dat we in al die initiatieven van mensen om ons heen God ontmoeten? Is het niet zo dat we God ontmoeten in onze medemens? Is het niet zo dat wij de handen, voeten, ogen en oren van Hem zijn?

Hij is er altijd, we kunnen altijd met onze zorgen bij hem terecht.

Onze pastores zetten alles in het werk om iedere zondag, samen met een aantal vrijwilligers, een mooie viering via YouTube voor ons te verzorgen. Ze steken ons steeds weer een hart onder de riem.

Laten wij al deze gebaren op waarde schatten, laten we er kracht uit putten en zo samen doorgaan. Dat hebben onze grootouders en ouders na de oorlog gedaan, laten wij dit samen in deze crisis ook doen. En net als zij, zullen wij ook hier samen sterker uitkomen.

 

Namens het pastoraal team

Anja Wauben

Rugzakjes

Geweldig, wat een prachtig resultaat!!

Het was een ook een mooi initiatief om de 8000 kinderen in het vluchtelingenkamp Moira op Lesbos iets te willen geven. Een initiatief van “Because we Carry” en Carla Marcelissen uit Dongen in samenwerking met het Mondiaal Centrum Breda

Kinderen die op de vlucht, gestrand zijn in een vluchtelingenkamp, omdat wij ze in Europa niet op kunnen of willen nemen.

Kinderen die al bijna niets hebben, niet naar school kunnen en nu ook nog vanwege het Coronavirus in de tent moeten blijven.

Buiten kun je nog met andere kinderen spelen en je vermaken met zelfgemaakt speelgoed, maar binnen is er niets…..

Dus een rugzakje voor elk kind, met wat knutsel- of leermateriaal er in. Een speeltje of spelletje aangepast aan de leeftijd en gewoon iets gezelligs erbij…

Dat was de uitdaging die we voorlegden en het resultaat?

Meer dan 45 rugzakken zijn er namens “Vrouwen van Nu” Teteringen en  parochianen van de Augustinusparochie afgegeven bij het Mondiaal Centrum in Breda.

Een geweldig resultaat en ze waren er echt heel blij mee.

Iedereen dank je wel voor deze prachtige bijdrage, ik weet zeker dat hier veel kinderen en hun ouders erg blij van worden.

Trudy Gerritsen-van Lin

 

 

Verslag van de vergadering van  het parochiebestuur van 27 april 2020

We vergaderden niet meer via Skype maar weer op de locatie Franciscuskerk.

Het pb besprak de financiële ontwikkeling van het eerste kwartaal. Die verliep ongeveer zoals we verwacht en begroot hadden bij een daling van ca 4 % van de jaarlijkse parochiebijdragen. We gaan actief parochianen benaderen die hun parochiebijdrage niet meer betalen omdat de ervaring leert dat dit soms leidt tot een positief effect.

Door de corona-crisis is het onduidelijk hoe groot de financiële tekorten dit jaar zullen worden. We gaan parochianen vragen om via de website of via de bank een donatie te doen of om via misintenties een bijdrage te leveren aan de financiële nood.

Er werd besloten tot vervanging van de printer in de Michaelkern en bespraken we de financiële vergoedingen aan koren, organisten en dirigenten.

Vervolgens spraken we uitvoerig over de nieuwbouwplannen voor de Franciscuskerk. Het Bisdom heeft financiële en personele gegevens van de Bredase parochies beschikbaar gesteld. Die maken duidelijk wat in de nabije toekomst haalbaar en verantwoord is m.b.t. nieuwbouw. Het parochiebestuur wil op korte termijn met de Bisdomstaf in gesprek over onze wensen.

We bespraken de taken en verantwoordelijkheden van de Coördinator Gebouwen.  Een nieuwe functie binnen de parochie. Hiermee wil het parochiebestuur duidelijkheid brengen in ieders rol bij het beheer en onderhoud van alle kerkgebouwen en kapellen.

De verwelkoming van nieuwe parochianen in onze parochie zal een belangrijk aandachtspunt worden. We gaan nieuw parochianen op een uitnodigende manier benaderen, welkom heten en informatie verstrekken over de (digitale) mogelijkheden om met ons in contact te komen. We denken daarbij aan samenwerking met de andere Bredase parochies.

Tenslotte sprak het pb opnieuw over de relatie met de beide inloophuizen. Die willen we graag verstevigen en meer betrekken bij ons diaconale en pastorale beleid. Afgesproken werd om op korte termijn contact te zoeken op bestuurlijk niveau.

 

Kees Veelenturf, vice-voorzitter

Roepingenzondag

In het kader van Roepingenzondag op 3 mei 2020 brengt het Bisdom Breda video uit waarin pater Richard vertelt over zijn roeping.

Pater Richard Lobo is lid van de congregatie Societas Verbi Divini (SVD). Als Pastoor van de Augustinusparochie van Breda vertelt hij over zijn leven als priester. “Wat belangrijk voor mij is” zo benadrukt Lobo, “is blij te zijn in je roeping.” In de onderstaande video gaat hij op de vraag waarom hij priester is geworden. Ook laat hij zien hoe de parochie in deze crisistijd mensen nabij wil zijn. Het is volgens de pastoor ook belangrijk om als gemeenschap voor roepingen te bidden: “Het gebed helpt. Het gebed kan een verlangen in de mens opwekken naar het priesterschap en het religieuze leven.”

Klik op de link: https://www.youtube.com/watch?v=VGtHIBYc5B0&feature=youtu.be

Lockdown

‘Meester, wat kan ik doen tijdens quarantaine en lockdown?

Maak je huis schoon. Helemaal! In alle hoeken en gaten. Zelfs plekken waar je nooit de moed en het geduld voor had om op te ruimen. Maak uw huis glashelder schoon. Verwijder stof, spinnenwebben, onzuiverheden. Zelfs op de meest verborgen plekken. Je huis vertegenwoordigt jezelf: door je huis schoon te maken, maak je ook je hoofd leeg.

Meester, maar de tijd is erg lang. Hoe kan ik, nadat ik voor mezelf en mijn huis heb gezorgd, de lockdown beleven en benutten?

Denk eraan wat kan worden opgelost en verwijder wat je niet meer nodig hebt. Houd je bezig met naaien en begin met een broek, naai de versleten randen van jurken, herstel een meubelstuk, repareer alles dat de moeite waard is om gerepareerd te worden. De rest gooi je weg. Met dankbaarheid. En met het bewustzijn dat het voorbij is. Door opruimen en verwijderen van je omgeving, zuiver je ook jezelf.

Meester en wat dan? Wat kan ik die lange tijd alleen doen?

Zaai! Een heel klein zaadje in de aarde. Verzorg een plant, geef hem elke dag water, praat met hem, geef hem een ​​naam, verwijder de dorre bladeren en het onkruid dat hem kan verstikken en waardevolle levensenergie kan stelen. Het is een manier om voor je innerlijke zaden, je verlangens, je intenties, je idealen te zorgen.

Meester wat als ik door de leegte mij ga vervelen? … als de angst voor ziekte en dood mij gek maakt?

Spreek met hen. Bereid ook voor hen de tafel voor, reserveer een plaats voor al uw angsten. Nodig ze uit voor een etentje met jou. En vraag hun waarom ze nu bij je komen. Welke boodschap ze willen brengen. Waar ze met je over willen praten.

Meester, ik denk niet dat ik dat kan …

– Je vraag gaat niet over de problemen met betrekking tot de  lockdown of quarantaine, maar het gaat om de angst om je innerlijke ziel onder ogen te zien, Degene die je altijd al bij je wilde hebben. Nu kun je niet weglopen. Kijk Hem in de ogen, luister en je zult ontdekken dat Hij je tegen de muur zet. Hij houdt je in quarantaine zodat Hij met je kan praten. Zoals de zaden kunnen ontkiemen als ze alleen zijn.

(originele post van Zen Toyo)

Vertaald door P. Richard Lobo

Meimaand in de Maria Dymphnakapel

15 mei is de naamdag van de Heilige Dymphna.
Zij was een Ierse koningsdochter en is samen met Maria patrones van de kapel.

Meimaand – Mariamaand

Traditiegetrouw besteden we aandacht aan deze naamdag, maar dit jaar een beetje anders. Aangezien we nog niet samen kunnen vieren, hebben we kaarten gemaakt met een mooie inspiratietekst passend bij Maria en de huidige tijd. Vanaf 1 mei liggen ze in de kapel.

Een Mariakaart: wie maakt u er blij mee?

Neem gerust een setje kaarten mee, voor uzelf én geef een kaart aan iemand die blij wordt van wat extra aandacht.
U bent van harte welkom in de Maria Dymphnakapel.

De kapel is dagelijks geopend en vanzelfsprekend houden we rekening met de voorschriften van het RIVM.

Contact

Noodnummer
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
Tel: 076 – 571 15 67
Ma-Vrij: 09:00 – 12:00
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Ma / Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl