“Ken U zelf – ontdek uw talenten”

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, ondersteunt parochies die werk maken van de missionaire parochie.

Daarom nodigt het Franciscuscentrum u uit op 4 november en op 9 december 2020 voor twee bijeenkomsten met als titel “Ken U zelf”.

Beide avonden vinden plaats van 19.00 – 21.30 uur in de Johanneszaal van Centrum Bovendonk te Hoeven.

 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor pastorale teams en gelovigen / vrijwilligers die een sleutelrol spelen binnen het proces van parochievernieuwing

 

U kunt u inschrijven via het aanmeldformulier op de website van het Sint Franciscuscentrum. Wilt u bij inschrijven uw parochie vermelden? Er is, in verband met de coronacrisis, een maximumcapaciteit van de Johanneszaal van 20 personen. Na inschrijving ontvangt u een werkboek en na afloop het DISC gedragsprofiel.

Kosten: De kosten voor deze avonden worden gedragen door het Sint Franciscuscentrum. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Uit het pastoraal team 2020-42

De zomer is voorbij. Na een lange zomervakantie gaan de kinderen weer naar school. Afgelopen maand is de herfst begonnen; het weer wordt kouder; de bladeren beginnen geel te kleuren en langzamerhand te vallen.  Het is heel fijn om te zien hoe mooi en kleurrijk onze natuur is. Elke seizoen is uniek en dat brengt afwisseling in ons leven. Maar dit hangt af van hoe wij elk moment van ons leven zien omdat ieder van ons het verschillende ogen gebruiken om allerlei gebeurtenissen in hun leven te zien.

In dit nieuw seizoen zitten wij nog steeds in de moeilijke tijd vanwege het corona crisis. In de afgelopen weken zijn de besmettingen flink gestegen. Om  de verspreiding van het virus te stoppen zijn strengere maatregelen opgelegd. Succes is afhankelijk van ieders medewerking.  Hoe moeilijk ook, op  ieder van ons wordt een beroep gedaan. Wij dragen verantwoordelijkheid voor elkaar.

Afgelopen week kregen wij een nieuw protocol, waarin het aantal kerkgangers opnieuw is teruggebracht naar 30 personen. Voor meer informatie zie onze website. We zijn daar zeker niet blij mee, maar we hopen hierdoor bij te dragen aan de bestrijding van het genadeloze virus.

Voor dit herfst seizoen heb ik een mooi gedicht gevonden dat  ik graag met u wil delen. Misschien geeft het u inspiratie en bemoediging in deze onzekere tijd.

 

Herfst

Donkere wolken pakken zich samen,

een regenbui klettert tegen de ramen.

De zomer is weer verdwenen,

een nieuw seizoen verschenen.

 

De gure herfst is aan gekomen,

men ziet het aan de vele bomen.

Bladeren dwarrelen over de grond,

de wind speelt er mee in het rond.

 

De bladeren aan de takken verkleuren

dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.

Prachtige, goud gele tinten verschijnen,

maar zullen helaas spoedig verdwijnen.

 

De bomen worden kaler en kaler

weer en wind steeds schraler.

Storm en regen vieren nu hoogtij,

maar wij weten, dit gaat voorbij.

 

Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan,

maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.

Hij geeft ons de seizoenen en tijden,

laten we ons dan in Hem verblijden.

 

Ook in de herfst van ons eigen leven,

wil Hij ons kracht en sterkte geven.

Laten wij daarom steeds maar weer,

ons vertrouwen stellen op De Heer.

(Fedde Nicolai)

 

Namens het pastorale team,

Rian Supardi

Uit het pastoraalteam 2020-41

Zaterdag waren er in de Willibrorduskerk twee uitgestelde 1ste Communievieringen.

In een prachtig versierde kerk maar op ruime afstand van elkaar vierden de aanwezigen samen met de communicantjes deze bijzondere dag.

Geen andere parochianen mochten hierbij aanwezig zijn, alleen de ouders en broertjes en zusjes, aangevuld tot 7 personen met opa’s en oma’s en soms de peetouders.

De kinderen zagen er allemaal prachtig uit en de werkgroep had ontzettend hard gewerkt, om er ondanks alle beperkingen een mooie en feestelijke viering van te maken. Gelukkig dat, wat in april allemaal moest worden afgezegd, dit nu en het volgend weekend toch doorgaat……..

 

En dan is het maandag 5 oktober.

Gaat er een streep door alle gemaakte plannen?

Het lijkt erop dat het aantal kerkgangers per viering weer drastisch teruggebracht gaat worden naar 30.

Dat we ons weer moeten aanmelden, als we op zondag naar de kerk willen.

Het is nog een advies, maar we houden er ernstig rekening mee, dat het hier toch naar toe gaat.

We wilden zo graag met Allerzielen een viering voor de hele parochiekern. Alle overledenen gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden en niet alleen hen die vanuit de kerk werden begraven.

Voorzichtig waren we plannen aan het maken voor de vieringen met Kerst.

“Hoe nu verder?” vragen we ons een beetje uit het lood geslagen af..

Woensdag gaan de bisschoppen zich over al deze problemen buigen en tot die tijd

moeten we vertrouwen houden, dat we niet alleen zijn, maar dat God met ons meeloopt op deze moeilijke route.

Met dat vertrouwen komen er vast en zeker heel veel creatieve ideeën boven drijven en tot zolang wens ik u alle goeds, maar bovenal blijf gezond.

Trudy Gerritsen-van Lin

 

Email beperkingen op 12 en 13 oktober

Maandag 12 oktober zal er om 10 uur een emailmigratie plaatsvinden waarbij de augustinus-accounts  van ExactHost worden verplaatst naar Microsoft. Dit op advies van onze ict partner Webheld die de migratie zal uitvoeren.

Op maandag 12 oktober is er daarom tijdelijk geen parochieel-emailverkeer mogelijk.

Op dinsdag 13 oktober worden alle augustinus-accounts aangemeld bij Microsoft.

Dat gebeurt voor de pc’s  en laptops die eigendom zijn van de parochie én voor de vrijwilligers die thuis gebruik maken van een augustinus-account.

Houdt dus rekening met een beperking van het emailverkeer op a.s. maandag en dinsdag.

De pastores en secretariaten blijven telefonisch bereikbaar.

Bijbellezen / Lectio divina

BIJBELLEZEN OP EEN BIJZONDERE MANIER

We gaan met een groep van maximaal tien mensen de  bijbel lezen op een bijzondere manier:  lectio divina noemen we dat. * we luisteren goed naar de Bijbellezing: wat heeft God ons hier te zeggen? * we spreken met elkaar wat deze lezing aan ieder van ons zegt; * we proberen te ontdekken wat het betekent voor onze handel en wandel.

Elke bijeenkomst gaat in zes of zeven kleine stappen. Wij geven de Latijnse termen erbij.

We lezen zo aandachtig mogelijk de Bijbellezing (lectio).

  1. De Bijbellezing wordt toegelicht (meditatio).
  2. Nagegaan wordt wat ieder in de tekst raakt (contemplatio).
  3. Er is gezamenlijk gesprek over tekst en inzicht: wat verrijkt je/hindert je? (collatio).
  4. Wat ervaren is, wordt in een nieuw of bestaand gebed verwoord (oratio).
  5. Nagegaan wordt wat dit alles kan betekenen voor ons leven/handelen (operatio).

Tussen stap vijf en zes kan nog een creatieve werkvorm worden ingelast (creatio).

De bijeenkomsten worden geleid door Vincent Schoenmakers, priester van het bisdom van Breda.

Deelname is in principe voor alle bijeenkomsten

Wanneer en waar

Eén keer per maand op woensdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur in de Michaelkerk, Hooghout 67.

De eerste bijeenkomst is op 21 oktober. .

Aanmelden kan via

michael@augustinusparochiebreda.nl

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl