Gedachte 2020 -29

Ouderlijk huis

Daar was liefde, warmte

en gezelligheid

Je beseft je des te meer

als je er weer eens op

terug kijkt

Natuurlijk ook weleens

woorden of gekibbel

tussendoor

Na enige aarzeling zei je dan toch

weer; sorry hoor

Mijn ouderlijk huis, ja daar was

ik thuis

Mooie herinneringen

draag ik mee

Het waren mooie jaren, ik ben tevree

 

 

Uit het pastoraal team 2020 – 29

We pakken de draad weer op

Langzaam aan pakken we de draad van het leven weer op. We proberen nog 1,5 meter afstand te houden, maar je merkt ook dat dat niet meer overal lukt. In de stad is het weer net zo druk als voor corona en we zijn gewend aan de maatregelen, zoals het ontsmetten van de handen bij de ingang van de winkels.

Ook in de parochie merken we dat alles weer een beetje begint te lopen. Met ingang van 1 juni zijn we weer gestart me de breiclub. Netjes op 1,5 meter afstand, maar heel blij dat we elkaar weer zien. Gesproken hebben we elkaar regelmatig tijdens de lock down, maar we zijn heel blij dat we nu weer samen kunnen komen. Er is hard gewerkt de afgelopen maanden en de dozen met kerstboompjes voor komende kerst raken al aardig vol.

Op zondag 6 juli mochten we voor het eerst weer spontaan naar de kerk, zonder aanmelden. Ik was zelf in de Michael en mocht tot mijn grote vreugde zien dat weer veel van de oude bekenden aanwezig waren. Wel hebben de mensen hun naam en telefoonnummer genoteerd, zodat we weten wie er aanwezig waren, maar je merkt dat het voor velen nu makkelijker is om te komen. Gelukkig.

En ook voor komende zomer hebben we wat activiteiten gepland. Een afgeslankt zomerprogramma, maar we gaan ervoor.

Vier activiteiten, die we coronaproef kunnen organiseren. Wel even aanmelden, zodat we weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden.

De Kapelletjes fietstocht is al geweest als u dit leest, de volgende activiteiten staan nog op de planning.

17 tm 26 juli De Annanoveen (LET OP dit jaar in de Michaelkerk, hiervoor hoeft u zich niet aan te melden.)

29 juli Film (een leuke en ontroerend, soms hilarische film), meer verklap ik niet.

12 augustus Onze beroemde/beruchte bingo.

Verderop in de nieuwsbrief kunt u tijd, locatie en meer informatie vinden. We hopen dat we jullie welkom mogen heten op deze middagen.

En zo gaan we de zomer in. Als ik dit schrijf is het nog grijs en nat, maar de vooruitzichten zijn beter en we hopen dat we de komende weken weer van de zon mogen genieten. Zeker voor de mensen die nu al op vakantie zijn, vaak in eigen land, hopen we dat de zon zich weer volop laat zien.

En zijn we nu weer terug naar normaal? Is dit het nieuwe normaal? Wat kunnen we nog verwachten? Allemaal vragen waar we geen antwoord op kunnen geven. Toch is er een ding dat niet veranderd is. Als ik zondag de viering bijwoon, dan is het verhaal van Jezus nog hetzelfde als voorheen, dan is het ontvangen van de Communie nog steeds een intens moment van verbondenheid en het gebed geeft nog steeds de kracht die het altijd gegeven heeft. Ik maak het alleen nu veel bewuster mee.

Voor dit alles ben ik dankbaar. Corona is niet alleen negatief.

 

Namens het pastoraal team

Anja Wauben

Verslag van de vergadering van het parochiebestuur van 8 juli 2020

De Bisschop heeft Marga de Ridder voor een tweede termijn benoemd tot lid van het parochiebestuur. Het bestuur is blij dat Marga met haar inzet en kennis opnieuw beschikbaar is voor het bestuur.

De begroting voor 2020 is door de Bisschop goedgekeurd. De Bisschopstaf spreekt daarbij zijn zorgen uit over de forse daling van de vaste parochiebijdragen. Die werd vooral in de Michael-en Bethlehemkern zichtbaar. Het PB wil daarom de welkomsprocedure voor nieuwe parochianen onder de loep te nemen en de welkomstbrief verbeteren. Ook zullen parochianen die hun parochiebijdrage hebben gestopt, telefonisch benaderd worden om te vragen naar de reden.

Het Pb besprak de financiële toestand van de parochie. Door de corona-crisis zijn de (collecte)opbrengsten dramatisch teruggelopen. Dat verlies wordt bij lange na niet goedgemaakt door lagere kosten. Het parochiebestuur doet een beroep op de parochianen om hiermee bij de komende collectes rekening te houden.

De 4 parochiële kerncommissies (PKC’s) worden op korte termijn geïnformeerd over de taken en verantwoordelijkheden van Huub Gerritsen als Coördinator Gebouwen van de parochie.

Het Handboek van de Parochie waarin allerlei praktische zaken worden geregeld, wordt aangepast en verspreid naar de vrijwilligers. Het vaststellen van het aantal misintenties voor overleden parochianen zal in de 4 parochiekernen op dezelfde wijze gebeuren.

De diakonale taken waar onze parochianen aan bijdragen zijn geïnventariseerd. Naast de 2 inloophuizen en een huiskamerproject zijn er verschillende activiteiten voor bepaalde doelgroepen in de wijken. Zoals in ons pastoraal beleidsplan staat, willen we daar de komende tijd meer aandacht en prioriteit aan geven. We gaan daarom in de wijk Heusdenhout contact leggen met het Houwke om te onderzoeken of wij kunnen samenwerken.

De samenwerking tussen de parochies in Breda en de r.katholieke basisscholen wordt versterkt met behulp van de diocesane beroepskracht Rosalina Boer. Ook onze parochie gaat hieraan een bijdrage leveren.

Het is te verwachten dat we op korte termijn aangepaste richtlijnen ontvangen vanuit het Bisdom over de coronabeperkingen en met name over de koren en het zingen tijdens vieringen.

Het parochiebestuur besluit om met een ander hoveniersbedrijf een onderhoudscontract te sluiten voor het tuinonderhoud van de Annakapel.

Het archief van de parochie en parochiekernen wordt verder geïnventariseerd en gesaneerd.

Kees Veelenturf, vice-voorzitter

Uit het pastoraal team 2020-28

Mensen naar Jezus brengen

In de kerken mogen weer 100 mensen komen. Afgelopen maand worden we ons langzaam bewust dat we weer naar de kerk kunnen. Er is nog angst in mensen om naar anderen toe te gaan of op drukke plekken te zijn. Wij hopen dat de situatie langzaam normaal wordt en mensen elkaar weer kunnen zien.

Het is vakantietijd en dit jaar zullen de meeste mensen toch in Nederland vakantie moeten vieren. Dat kan veel van onze medemensen helpen die door corona hun zaak gesloten moesten houden. Zoals jullie weten zou ik in juni op vakantie naar India zijn gegaan.  Helaas moest ik dat uitstellen. Ik vind het zelf niet erg. Wat belangrijk is, is dat ik gezond mijn taken nog kan uitvoeren.

Twee weken geleden was er een Webinar met Pastor James Mallon uit Canada. James Mallon werd bekend door zijn boek ‘Als God renoveert’. In maart was er een conferentie gepland waar hij de  spreker zou zijn. De conferentie is helaas niet doorgegaan.  Tijdens de Webinar legde hij de evangelie- tekst  Marcus 2:15 uit. Het verhaal gaat over de lamme die door Jezus wordt genezen.  Ik vond het zelf inspirerend. Hij vertelde 3 dingen. Verlangen (Desire), Overtuiging (Conviction) en wilskracht (will).

Verlangen: De dragers hadden een verlangen om de zieke naar Jezus te brengen. Hebben wij een verlangen om iemand naar Jezus te brengen? Hoe/ waarom mogen wij iemand bij Jezus brengen?

Overtuiging: De dragers waren overtuigd dat Jezus die man zou genezen en zijn leven veranderen. Zijn wij ervan overtuigd dat Jezus ons leven en het leven van anderen kan veranderen? Geloven wij dat Jezus ons leven kan aanraken?

Wilskracht: De wilskracht van de dragers was zo enorm dat ze alles wilden doen om die zieke bij de voeten van Jezus te brengen. Ze openden het dak van het huis en ze lieten de zieke zakken voor de voeten van Jezus. Dat opende de wereld voor allen die daar aanwezig waren. Hebben wij voldoende energie om iemand de weg van Jezus te laten leren kennen?

Deze gedachten en vragen hielden mij bezig. De Coronatijd heeft de situatie van de kerkgemeenschap nogal veranderd. De vraag die mij nog bezig houdt is: Hoe kan ik iemand bij Jezus brengen?

Richard Lobo

Annanoveen in de Michaelkerk

Annanoveen in de Michaelkerk

Ook dit jaar willen we weer een Annanoveen houden.

Jammer genoeg is het niet mogelijk om deze noveen in de Annakapel te houden, omdat het daar niet mogelijk is om voldoende afstand te houden.

De eucharistievieringen zijn vanaf 17 juli elke avond om 19.00uur in de Michaelkerk. Verschillende priesters uit Groot Breda zullen voorgaan.

Het feest van de H. Anna vieren we 26 juli in de Michaelkerk. Ook deze viering begint om 19.00uur.

RicharD Lobo

Belgieplein 6, Breda

 

Kapellekestocht – zomerprogramma

In het kader van het zomerprogramma is er op woensdag 15 juli een Kapellekestocht.
Wij starten om 14.30 u. bij de Maria-Dymphna kapel aan de Moerenpad en fietsen eerst richting Teteringen waar wij drie kapellen bezoeken. Daarna gaan we richting de Annakapel in Heusdenhout.

Onderweg stoppen wij voor een ijsje en na afloop drinken wij iets fris in de tuin van de Annakapel.

Aanmelden tot en met 13 juli

Voor alle activiteiten van het zomerprogramma vragen we een bijdrage van € 3.50 per persoon, voor de consumptie en de organisatorische kosten. Wel vragen we u om u aan te melden voor de activiteit, zodat we deze kunnen organiseren in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM.

Fietst u mee? Meld u dan graag aan uiterlijk 13 juli via het secretariaat: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl
Of telefonisch op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur via 076-5410194. (Lucaskerk)

 

Maria Dymphnakapel

Het volledige zomerprogramma vind je hier.

‘Over de Heg’ iedere vrijdagmiddag – bij lekker buitenweer

Het weer wordt aangenamer, de maatregelen versoepelen, we ontmoeten elkaar weer. Het is tijd voor ‘Over de Heg’. Op vrijdagmiddag bij droog en aangenaam weer, staat de koffie klaar en is er bij de Maria Dymphnakapel iemand aanwezig voor een praatje en een luisterend oor. Gewoon een praatje over de heg, over alledaagse dingen, wat je bezighoudt en meer. Je bent van harte welkom.

Wanneer: Iedere vrijdagmiddag bij lekker buitenweer

Waar: Maria Dymphnakapel in de tuin

Tijdstip: Van 13.30 tot 15.30 uur

Aangezien we iedereen een veilige omgeving willen geven, houden we anderhalve meter afstand. Zijn de stoelen bezet? Dan maken we graag alleen een praatje ‘Over de Heg’. Vanzelfsprekend blijf je thuis als je klachten hebt.

Heb je vragen? Stel je vraag aan het secretariaat: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl of bel tijdens openingstijden. Tot snel bij de Maria Dymphnakapel!

 

Bingo in de Franciscuskerk – Zomerprogramma

Op woensdag 12 augustus is er in het kader van het zomerprogramma een Bingo in de Franciscuskerk.

We vragen je om je aan te melden voor de activiteit, zodat we deze kunnen organiseren in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM. Je kunt aanmelden tot maandag 10 augustus via de mail: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl of telefonisch op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
bij het secretariaat: 076-5410194 (Lucaskerk)

Voor alle activiteiten vragen we een bijdrage van € 3.50 per persoon, voor de consumptie en de organisatorische kosten.

Het volledige zomerprogramma vind je hier.

Film in de Michaelkerk – Zomerprogramma

In het kader van het zomerprogramma is er op woensdag 29 juli een film in de Michaelkerk.

Wilt u zich aanmelden voor de activiteit, zodat we deze kunnen organiseren in overeenstemming met de richtlijnen van het RIVM? Voor de film kunt u zich aanmelden tot maandag 27 juli.
Via de mail: michael@augustinusparochiebreda.nl of telefonisch op maandag woensdag en vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur bij het secretariaat van de Michaelkern. Tel: 076 – 521 90 87

Voor alle activiteiten uit het zomerprogramma vragen we een bijdrage van € 3.50 per persoon, voor de consumptie en de organisatorische kosten.

Het volledige zomerprogramma vind je hier.

Contact

Noodnummer
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
Tel: 076 – 571 15 67
Ma-Vrij: 09:00 – 12:00
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Ma / Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl