Uit het pastoraal team 2020 – 8

Vormsel, Kloosterdag

Afgelopen week was de werkgroep vormsel met de vormelingen te gast bij de OLV Abdij van de zusters van de Benedictinessen. De hele dag waren wij samen met de vormelingen met het geloof bezig. De dag begon met de eucharistie van de zusters. De viering was in het Nederlands maar voor de kinderen klonken de liederen wel wat vreemd in de oren omdat deze in het Latijn werden zongen. Tijdens de voorbeden bad één van de zusters voor de vormelingen dat de Heilige Geest hun kracht en wijsheid schenkt om de goede weg te volgen.

Na de viering vertelde één van de zusters over het leven in het klooster, haar roeping en over het onderwerp bidden. Voor veel van kinderen was het moeilijk te geloven dat de zusters zes keer per dag bidden. Het gesprek met de zuster was voor de kinderen verrijkend.

Aan de hand van presentaties en video’s vertelde ik over onze oeroude traditie van het geloof vieren; de Eucharistie. Daarna verdiepten we ons in de gebeden het Onze Vader en het Wees Gegroet. Opvallend was dat een aantal kinderen het Onze Vader niet beheersten. Onze maatschappij is seculair geworden maar dit geeft ook nieuwe kansen om het geloof aan kinderen over te brengen met nieuwe methoden. Het is net als een pot die helemaal leeg is. Wij kunnen nu de lege pot met Jezus vullen!

In de middag werd gewerkt aan een eigen gebedsnoer, waarbij voor elke kraal ander onderwerp van gebed werd gekozen. Er was een kraal voor rust, vrede, vriendschap enz. De kinderen konden uit verschillende kleuren kiezen voor hun gebedssnoer. Dat was voor de kinderen ontspannend.

Om 14:00 uur was het tijd voor het middaggebed met de zusters. Dat was weer een moment van leren hoe de zusters samen bidden. Na het middaggebed kregen we een rondleiding in de kerk door de abdis. Wij waren naar de ingang van de kapel gebracht en daar vertelde de zuster iets dat echt opvallend was. Ze vertelde dat de treden van de kerk een betekenis hebben in ons geloofsleven. Door met de traptreden de kerk te betreden, komen wij een stap hoger bij God die boven ons is. (alhoewel voor veel ouderen de treden niet prettig zijn. ) Net zoals Mozes de berg opging om met God tijd door te brengen, zo gaan wij omhoog om God te ontmoeten.

De laatste sessie van de dag verliep met liederen zingen en het onderwerp Wie is Jezus. Aan de hand van afbeeldingen over het leven van Jezus en Bijbelverhalen werd Jezus meer zichtbaar. De vormelingen waren enthousiast en wisten veel te vertellen.

Deze dag was bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om samen een groep te vormen. Bovenal was het de bedoeling dat de vormelingen het geloof samen ontdekken en daarin groeien. We kunnen terugkijken op een geslaagde dag.

Ik ben zeer dankbaar voor de keuze van de kinderen en hun ouders dat zij de weg van Jezus willen volgen. Ook ben ik dankbaar voor de jonge werkgroepleden die enthousiast de kinderen begeleiden en alle organisatie goed in de gaten houden.

Wilt u bidden voor onze 10 vormelingen, zodat dat ze de Heilige Geest mogen ervaren.

Pater Richard, Angela Koot en Lisbeth Kruis

Vespers Kapel Maria Mater Dei voortaan om 17.00 uur

Zaterdag 22 februari, om 17.00 uur, bidden de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de kapel van Maria Mater Dei, Brabantlaan 5, Breda.

De apostel Paulus schrijft: zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat in het bisdom het Sacrament uit, en aanbidden. Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament.

Graag nodigen wij u uit met de zusters en met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.

Vier seizoenen koffiemiddag in de Michaelkerk

Maandag 17 februari komen wij weer samen voor de 3-maandelijkse koffiemiddag in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.

Dit wordt een speciale middag die u beslist niet mag missen;

een nostalgische middag met beeld en geluid uit de periode 1960 – 1965.

Zo zien en horen wij bijvoorbeeld voorbij komen: Willy en Willeke Alberti, Rudi Carell,

Wim Sonneveld, Dorus, Cliff Richard, Corrie Brokken, Anneke Grönloh en nog veel meer

De aanvang is 14.00 uur en IEDEREEN is van harte welkom.

Voor deze middag, met koffie/thee en een drankje vragen wij u ter tegemoetkoming in de kosten een bijdrage van € 2,00. Wij kijken er weer naar uit u te ontmoeten.

 

Schilderen met inspiratie

Iedereen kan creatief zijn

Een bevrijdende gedachte, want dat betekent dat ook jij creatief kan zijn en dat komt goed uit, want dit voorjaar staat ‘schilderen met inspiratie’ op het programma van de Maria Dymphnakapel.

Voor velen is de Maria- en Dymphnakapel een inspiratiebron geweest voor hun geestelijk leven en misschien kan zij dat ook nu weer zijn wanneer we aan de slag gaan met papier, kwasten en verf. Het hoeft geen meesterwerk te worden, maar soms sta je verbaasd van jezelf. Misschien dwalen je gedachten wel af en dringt de vraag zich op: uit welke inspiratiebron leef ik eigenlijk? Dat is het mooie van dit creatieve avontuur, alles is mogelijk!

Lees hier de pdf: 2020 Schilderen met inspiratie.

Evaluatie parochieavonden en beleidsplan

Parochieavonden van bestuur met vrijwilligers in 2019

Het afgelopen najaar hebben in de 4 parochiekernen van onze parochie gesprekken plaatsgevonden tussen de vrijwilligers en het bestuur. We bespraken het beleidsplan 2019-2023, de financiële situatie van de parochie en wat in de parochiekernen leeft. Er was veel belangstelling van de parochianen.

Op de laatste avond bespraken we de resultaten met de parochiële kerncommissies (de PKC’s).

Het plan voor nieuwbouw van de Franciscuskerk wordt concreter. Het onderhoud van deze kerk wordt te duur en het gebouw is te groot voor de wekelijke vieringen. We zoeken uiteraard naar een tijdelijke vervangende kerkruimte.

Er werd gesproken over mogelijke wijzigingen in de aanvangstijden van de zondagsdiensten. In de verschillende parochiekernen is gesproken over praktische zaken waar elke kern mee te maken heeft. Hoe kunnen we die zaken beter organiseren? We denken aan het samen inkopen van bijvoorbeeld kaarsen, papier. Maar ook over het maken van goede afspraken voor de secretariaten en waar nodig elkaar daarbij te helpen.

Een belangrijke ontwikkeling betreft de geloofsvernieuwing. Hoe kunnen we een levendige en aantrekkelijke geloofsgemeenschap worden en blijven? Vanuit het bisdom wordt aandacht gevraagd voor de visie van father James Mallon, een Canadees priester die veel mensen heeft geïnspireerd tot een hernieuwd geloofsleven zowel persoonlijk als binnen de parochiegemeenschap. Door ons geloof in Christus te verdiepen beter samen kerk te zijn.

Onze parochie is daar al mee bezig door vieringen laagdrempelig en toegankelijker te maken, bezoekers welkom te heten, om de Alphacursus te geven en meer initiatieven.

Father Mallon komt in het voorjaar van dit jaar naar Oudenbosch voor een tweedaagse conferentie over geloofsvernieuwing. Ook vanuit onze parochie gaan daar parochianen naar toe.

Wat betreft de diakonie wil het bestuur in elke parochiekern een inloopplaats helpen realiseren. Een inloopplaats voor ontmoeting en steun waar onze pastores bij betrokken kunnen zijn. In 3 kernen bestaat de functie inmiddels.

We willen graag een jaarlijkse bijzondere activiteit opzetten en zoeken binnen de parochie vrijwilligers die daarbij willen helpen. Heb je ideeën hebben of wil je helpen neem dan contact op met het secretariaat van de parochiekern. Op de nieuwe website van de parochie < augustinusparochiebreda.nl > zijn de contactgegevens te vinden.

Veel onderwerpen zijn besproken; veel besluiten zijn nog te nemen en daar gaan we het komend jaar aan werken. Dat doen we in overleg met de parochiekernen. Via de website en in het parochiemagazine houden we je hoogte van de activiteiten en kun je ideeën, initiatieven en hulp aan ons melden.

We horen graag van je.

Namens het bestuur van de Augustinusparochie,
Kees Veelenturf en Jel van Geffen

Huispaaskaars

Ook dit jaar bieden wij de mogelijkheid een huispaaskaars te bestellen, eventueel met bijbehorende kandelaar.

Je kunt kiezen uit diverse afbeeldingen en maten.

De bestellijst kun je na de viering vinden in de ontmoetingsruimte, of door de week op het parochiecentrum in alle parochiekernen.

Wij verzoeken tegelijk met de bestelling te betalen. Je kunt bestellen t/m zondag 1 maart.

Marga de Ridder

 

Contact

Noodnummer
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
Tel: 076 – 571 15 67
Ma-Vrij: 09:00 – 12:00
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Ma / Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl