Uit het pastoraal team 2020-39

Uit het pastoraal team

 

Mijn man en ik zijn nog niet zo heel lang terug van een mooie vakantie in Friesland. Met onze eigen caravan hadden we een mooie plaats op een camping in Bakkeveen, met eigen sanitair, heel luxe maar ook heel welkom in deze tijd. Het viel ons op dat er in het hoge noorden heel nauwkeurig werd omgegaan met de coronamaatregelen. Mensen waren er ook heel alert op, zonder dat het storend was. Het is wel duidelijk dat het lage aantal besmettingen een stukje eigen verdienste is.

Friesland een mooi stukje Nederland. Plat, veel water, koeien en schapen. Kleine dorpen en steden. Veel kleine kerken. Maar ook hier houden niet alle kerken het hoofd boven water. Eén kerk had daar een mooie oplossing voor. Het leverde een mooie ontmoeting op. Bij de ingang stond een mevrouw, die ons aansprak en vertelde dat we voor 2 euro binnen mochten en dan een daklei kregen waarop we op de achterkant iets mochten schrijven. Volgend jaar wordt het dak van deze kerk met deze leien vernieuwd. We zijn de uitdaging aangegaan. Binnen hebben we eerst rondgekeken in wat vroeger een protestante kerk was, maar nu alleen nog voor concerten, huwelijken en lezingen gebruikt wordt. Daarna was er ruimte om aan een tafel iets op onze lei te schrijven. We hebben die lei later in een doos bij de andere gelegd. Het waren er al heel veel. In een gesprek daarna met een van de beheerders vertelde hij dat deze leien 70 jaar meegaan. We hebben onze wensen op deze manier voor 70 jaar vastgelegd. Over 70 jaar worden onze wensen dan gelezen als het dak weer vernieuwd wordt. Een mooi moment.

En nu zijn we weer terug en gaat het gewone leven weer zijn gang. Dat betekent ook weer een stukje schrijven voor de nieuwsbrief. Eigenlijk wilde ik niet over corona schrijven, maar ik kan er op dit moment ook niet omheen. Het aantal besmettingen neemt toe en het lijkt of we het geen halt toe kunnen roepen. Ik vraag me dan af of mensen niet begrijpen wat er aan de hand is. Hoe moet het verder?

Ik denk dat we het wederom samen moeten doen. En ik weet ook dat het niet gemakkelijk is. Op zo’n moment ontdek ik weer de kracht van bidden. Het geeft rust en het gevoel dat we het niet alleen hoeven te doen.

Gisteren is de Vredesweek begonnen, aan ons huis hangt de Vredesvlag. Ik hoop dat we allemaal samen door middel van gebed, rust en een stukje Vrede vinden. Dat we elkaar steunen in de strijd tegen een virus dat het niet mag winnen.

 

Namens het pastoraal team

Anja Wauben

Taizévieringen in de Michaelkerk

Op zaterdag 3 oktober, 19.00 uur is er in de Michaelkerk, hooghout 65 te Breda weer een Taizéviering. We zijn met een kleine groep. De anderhalve meter is geen probleem in de Michaelkerk. We kunnen zachtjes meezingen op grote afstand onder begeleiding van de pianomuziek van Rinie van Haperen.

In de vieringen overwegen we de woorden van Jezus. Daardoor vinden we alle ruimte om met elkaar ons geloof te vieren. Zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk mee te zingen liederen. Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.

Van harte welkom.

Uit het pastoraal team 2020-38

Wat is de Vredesweek?

 

In 2020 vieren we de Vredesweek van 19 t/m 27 september! Doe je mee?

Vrede lijkt vanzelfsprekend. Niets is minder waar. Het vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Sterker nog, dat gebeurt al!

Het thema van de vredesweek is dit jaar ‘Vrede verbindt verschil’.

De crisistijd waarin we leven brengt onzekerheid met zich mee en roept allerlei vragen op over de manier waarop we leven, onze eigenheid en onze eigen waarden. Waar staan wij, en wie willen we zijn? Worden onze bestaanszekerheid en ons zelf verstaan bedreigd? Worden de verschillen tussen mensen te groot, en moeten we bang zijn voor polarisatie, racisme en terrorisme? Kunnen we voorkomen dat de armoede en ongelijkheid in ons land groter worden? Hoe gaan we om met verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie? Met morele opvattingen die in strijd zijn met onze vrijheid van meningsuiting, en ons streven naar gelijkheid van mensen. Het vraagt moed om op te komen voor iemand die anders is dan jij. Om in gesprek te gaan met mensen die anders denken, leven, werken, geloven, hopen en liefhebben. In de Vredesweek nodigen we u uit om in gesprek te gaan met mensen die u niet vanzelf tegen komt, mensen van buiten uw bubbel met andere achtergronden, ervaringen en zienswijzen.

 

Ik wens jullie een goede en vredelievend week toe.

Richard Lobo

Creativiteit in de kerk

Een tijdje geleden werd ik benaderd door iemand van de Protestante Kerk, met de vraag of wij mee wilden doen met hun initiatief ‘Creativiteit in de Kerk’. Het idee was ontstaan in corona tijd, een Inspiratiekanaal van de PKN Breda.  Alles wat we normaal zouden doen aan creatieve dingen, kon niet doorgaan of was maar voor een kleine groep.

Doormiddel van dit initiatief probeert men iedereen de gelegenheid te geven hun creatieve activiteiten online met elkaar te delen. Na een leuk gesprek met iemand van de initiatiefnemers, heb ik een stukje over onze breiclub geschreven en heb ik dat ingestuurd. Niet lang daarna, kreeg ik een link naar de youtube site, waar het stukje op zou komen te staan. Tot mijn verbazing en groot plezier, was er een leuke powerpoint gemaakt van het stukje. (Breiclub Michael)

Naast onze eigen inbreng, zijn er heel veel leuke initiatieven te zien op deze site.

 

De hoop is dat we over een tijd, als het weer mogelijk is, we ook aan de slag kunnen gaan met tentoonstelling waarbij we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten en elkaars werk kunnen bekijken en bewonderen. Maar dat is toekomstmuziek.

Voor dit moment is het zeker de moeite waard om onderstaande site te bezoeken.

 

https://www.youtube.com/channel/UCxIMgzd-maBm2UpWJg-t8wA

Anja Wouben

Vredesweek

Vrede verbindt het verschil

 Van zaterdag 19 september tot en met 27 september wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Het thema zal zijn Vrede verbindt het verschil. We vragen aandacht voor de verschillen die er tussen mensen bestaan en tegelijkertijd zoeken we naar nieuwe verbintenissen. Het is juist in deze tijd noodzakelijk dat de verschillen die er zijn in de maatschappij te overbruggen en op deze manier inhoud te geven aan Breda brengt het samen.

De Vredeswerkgroep van het Mondiaal Centrum Breda en de Raad van Kerken hebben het volgende programma opgesteld:

 

Op zaterdag 19 september houden  we een vredeswandeling door de stad. We verzamelen ons om 13.50  uur bij de ingang van het Valkenbergpark aan de Catharinastraat en bezoeken de HistorischeTuin Daar zal Anton Overboom filosoof een vredesverhaal vertellen. Vervolgens wandelen via het Stadserf naar de Lutherse kerk, waar Abdullatif Almohamad uit Aleppo (Syrië) zijn levensverhaal vertelt.

Vervolgens wandelen we via de Grote Markt naar het Sonsbeeck Park waar Philip Oronsaye genomineerd voorde Bredase Vredesprijs 2020/2021 vanuit zijn ervaringen zijn verhaal zal vertellen als Afrikaan geworteld in Breda.

Tenslotte zal Anna Dvonichenko  haar persoonlijke ervaringen als Russische activiste in Rusland  naar voren brengen in het Mondiaal Centrum De dag wordt afgesloten met een hapje en drankje rond 17.00 uur.

Deelname is gratis, maar het is in verband met corona verplicht je naam en tel.  op te geven via e-mail vredesweek2020@mondiaalcentrumbreda.nl of aanmelden via 06-24618155

 

De tweede activiteit is op donderdag 24 september om 19.30 uur  in de Vredesweek waar Edwin Ruigrok, landelijk medewerker van Pax te Utrecht zijn visie op het thema Vrede verbindt het verschil een inleiding geeft waar ook de actualiteit bij betrokken zal worden.

Ook hier verplicht opgeven (max. 20) via vredesweek2020@mondiaalcentrumbreda.nl of 06-24618155.

We hopen dat zoveel mogelijk mensen willen deelnemen aan deze voor dit jaar beperkte activiteiten. Info via www.mondiaalcentrumbreda.nl

 

Contact

Noodnummer
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
Tel: 076 – 571 15 67
Ma-Vrij: 09:00 – 12:00
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Ma / Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma /Woe/Vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl