5 tips om beter te vieren met een livestream

We zitten ‘s zondags massaal achter een livestream. Nikolaas Sintobin sj geeft vijf tips om ten volle te kunnen genieten van een viering via internet.

Sinds enkele dagen lijkt Facebook en YouTube één grote liturgische ruimte. Wereldwijd worden alle mogelijke vieringen en gebedsmomenten gestreamd. Soms stuntelig, vaak echt genietbaar.

Digitaal is niet virtueel

De sociale media die we vaak verwensen, blijken nu een zegen. Digitaal is al lang niet meer virtueel. Digitaal is echt. Nu ontdekken we dat dit ook opgaat voor de geloofservaring.

Nogal wat mensen voelen zich onwennig bij deze plotse evolutie. Hier heb je vijf tips om volop deel te kunnen nemen via het internet aan een viering.

  1. Kies bewust de viering waaraan je gaat deelnemen. Laat dit niet afhangen van het toeval. Zo kan je je er mentaal op voorbereiden.
  2. Heb aandacht voor de omgeving. Als dit helpt, steek een kaars aan, plaats een kruis, bijbel of icoon bij het apparaat. Ben je gewoon een missaal of ander gebedenboek te gebruiken, doe dat nu ook. Vermijd koffie of koek. Dat doe je in de kerk ook niet.
  3. Gebruik oortjes of een koptelefoon. Goede geluidskwaliteit bevordert de concentratie. Hoe groter het scherm, hoe beter je de viering kan volgen. Sluit de andere vensters op je apparaat, in het bijzonder e-mail, WhatsApp en dergelijke die je snel uit je concentratie halen.
  4. Maak afspraken met je huisgenoten. Dat bevordert de rust. Misschien volg je samen de viering.
  5. Zeg de gebeden luidop mee, zoals in de kerk. Dat is niet gek.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Sint Franciscuscentrum start Facebook initiatief voor gezinnen

Het Sint Franciscuscentrum komt met een nieuw initiatief voor gezinnen. Vanaf Palmzondag 5 april 2020 brengt kapelaan Jochem van Velthoven live via Facebook ‘een

stukje Kerk in de huiskamer’.

In de Goede Week voor Pasen is er een interactieve live sessie op elke bijzondere dag: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag. Op deze dagen leest hij om 19:00 uur een verhaal gebaseerd op het Evangelie van die dag. De kinderen kunnen via de reacties voorbeden naar hem sturen waar hij direct voor bidt en ten slotte geeft hij hen de zegen. Het initiatief wordt daarna voortgezet op iedere zondag- en woensdagavond.

“Nu gezinnen niet naar de kerk kunnen komen en thuis zitten, willen we in hun huiskamer een stukje Kerk brengen,” legt Van Velthoven uit. Via deze Facebookpagina en de website van het Sint Franciscuscentrum kunnen kinderen en hun ouders kleurplaten en werkjes downloaden om met het Evangelieverhaal aan de slag te gaan.

Eucharistieviering van de dag

Sinds woensdag 18 maart verzorgt de KRO-NCRV vanuit de rooms-katholieke St. Vituskerk in Hilversum dagelijks een live stream van de heilige mis in de ochtend en een dagsluiting in de avond. In de ochtenduitzending van 09.30 – 10.30 uur celebreert pastoor Jules Dresmé de eucharistieviering vanuit de Mariakapel van de Sint-Vitus in Hilversum. ‘s Avonds verzorgt pastoor Dresmé een dagsluiting met gebed en bemoedigend woord.

Hierin neemt hij de gebeden mee die ingezonden kunnen worden via een speciaal daarvoor geopend e-mailadres dagintentie@kro-ncrv.nl.

Online interactieve catechese voor jongeren

‘Online face to face catechese’. Dat is het nieuwste initiatief van Jongkatholiek. Nu veel evenementen en bijeenkomsten wegens het coronavirus zijn afgelast, lanceert de landelijke jongerenorganisatie van de Nederlandse bisschoppenconferentie een nieuwe vorm om jongeren online samen te brengen rondom geloofsonderwerpen.

Interactief

Na het afgelasten van de bedevaart naar Rome, vele tiener -en jongerenbijeenkomsten en de landelijke Impulsdag, werd het tijd voor een nieuw initiatief, zo meldt de website van Jongkatholiek. “Niet een webinar op Youtube waar je alleen kan meekijken en meechatten, maar interactief, met alle deelnemers.”

Jongeren kunnen zich vanaf 30 maart aanmelden om zeven weken lang, op een vast tijdstip in te loggen en catechese te volgen over een bepaald onderwerp.

Deugden en geloofsvragen

Jongkatholiek heeft twee onderwerpen: Het eerste heet “Hulp van binnen”, over deugden. De vraag wat goed is om te doen komt hier aan de orde. Het tweede onderwerp luidt: “De diepste twijfels”. Jongeren gaan voor dit onderwerp in gesprek over de twijfels en vragen bij hun geloof. Elk onderwerp is verdeeld over zeven online sessies. De sessies vinden plaats op dinsdag- of donderdagavond. Deelname aan de online catechese is gratis.

Voor meer informatie en aanmelding zie: jongkatholiek-face2face-catechese

 

Bisdom livestreamt de Chrismamis

De jaarlijkse Chrismamis van het Bisdom Breda zal op woensdagavond 8 april om 19:00 uur worden gelivestreamd vanuit de Sint Antoniuskathedraal van Breda. Tijdens deze besloten viering zal bisschop Liesen het chrisma (olie) wijden voor het bisdom. Chrisma wordt in de parochies onder meer gebruikt bij het Doopsel en het Vormsel.

De Chrismamis is te volgen via het YouTubekanaal van het Bisdom Breda.

Gedachte 2020-14

Ik heb een kaarsje aangestoken

Voor iedereen in deze tijd

Behoefte heeft aan een beetje licht

Warmte en gezelligheid

 

Ik heb een kaarsje aangestoken

Voor iedereen die het moeilijk heeft

Voor iedereen die ziek of herstellende is

In de hoop dat het wat kracht geeft

 

Ik heb een kaarsje aangestoken

Voor iedereen die eenzaam is

voor wie een dierbare is verloren

Als een klein steun bij het gemis

 

Ik heb een kaarsje aangestoken

Vanuit mijn hart voor iedereen

Als kleine troost voor het verdriet

Door wat er gebeurt om ons heen

Uit het pastoraal team 2020-14

Het is nu al meer dan een maand dat wij in Nederland het corona virus hebben. In sommige landen heerst de virus al langer in ander landen nog maar heel kort. Het maakt niet uit hoe lang deze virus in de verschillende landen al treft. Maar coronavirus zorgt voor paniek, droefheid, en angst. Mensen zijn bang. We leven in een tijd van onrust en onzekerheid. Een tijd ook van begrijpelijk, maar toch zinloos hamsteren.  Elke dag opnieuw schrikken we van het aantal mensen dat overladen is ten gevolge van de virus. Het aantal stijgt elke dag. Het maakt ons onzeker over ons leven. We voelen ons kwetsbaar en machteloos. Het is grote bedreiging voor ons leven.

In elk land, inclusief Nederland, worden strenge maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te stoppen of tenminste  af  te remmen: zoals handen wassen, afstand houden, geen handen schudden, thuis werken etc.. Het feit dat er nog geen vaccin is en geen doeltreffend medicijn, maakt ons nog onzekerder. Gelukkig zien we zoveel mooie tekenen van samenhorigheid, toewijding van medisch personeel, ambulancediensten,  en mensen in posities van verantwoordelijkheid.   Zij zijn tekenen van hoop. Ondanks alles is het belangrijk de hoop levendig te houden.  Ons geloof kan ons daarin sterken. In deze tijd van crisis richten we ons tot God, Hij laat ons niet in de steek.

Misschien kunnen wij leren van Maria en Martha bij het overlijden van  hun enige broer, Lazarus. Wij hoorden het verhaal afgelopen zondag.  Ze voelden zich machteloos, maar ze bleven geloven in Jezus, hun beste vriend en Heer. Ze hadden de  hoop dat Hij iets kon doen voor hun gestorven broer. Niet tevergeefs: Jezus roept  Lazerus tot leven. Voor Marta en Maria  verander droefheid  in  vreugde en geluk. Wij weten niet wanneer dit virus van onze wereld zal verdwijnen maar ik geloof dat God veel voor ons kan betekenen  in deze onzekere tijd, zodat ook wij op een dag  vreugde en geluk zullen ervaren zoals Maria en Martha.

Ik wil graag met u delen wat hoop kan betekenen: “Hoop hebben is geloven in de revolutionaire kracht van geloof, is de deur open laten zodat de Geest kan binnenkomen en alles nieuw kan maken. Hoop hebben is opnieuw beginnen zo zaak als het maar nodig is. Hoop hebben is geloven dat hoop niet laatste is dat sterft. Hoop hebben is geloven hoop niet kan sterven dat hoop niet langer sterft. Hoop hebben is leven (Annemiek Wijnker-Hoekjes en Kees Maas SVD, Woorden en Verhalen die er toe doen, p.131).”

Laten wij in deze bewogen tijden streven naar Gods liefde en vrede. Blijf geloven, hopen dat u gezond mag blijven, dat er genezing mag zijn voor de zieken, maar vooral ook troost voor de rouwenden.

 

Namens pastoral team,

Rian Supardi

Voorjaarsbedevaarten Banneux geannuleerd

De Corona-pandemie heeft ook ons Banneux-bestuur doen nadenken over het wel of niet door laten gaan van onze geplande bedevaart in mei.

De overheden van Nederland en België hebben de afgelopen weken de maatregelen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan verschillende keren aangescherpt met telkens een verlenging van de looptijd van deze maatregelen.

Het einde van deze periode is nog niet in zicht.

De verwachting is dat dit virus niet over enkele weken weg zal zijn.

Gezien de actuele situatie en de voorzichtige voorspellingen van virologen en andere specialisten zien wij ons genoodzaakt onze bedevaart in mei niet door te laten gaan.

Wij begrijpen dat dit voor de aangemelde pelgrims een grote teleurstelling kan zijn.

Toch zijn wij van mening dat dit op dit moment de beste beslissing is en dat uitstel van deze beslissing de organisatie van onze bedevaarten ernstig bemoeilijkt.

We willen, ondanks de vreemde tijd waarin we vandaag leven, ook positief zijn naar de toekomst en hopen dat we op het einde van de zomer toch met velen naar Banneux kunnen gaan en wel van vrijdag 28 augustus t.e.m. dinsdag 1 september 2020, met de dagbedevaart op zondag 30 augustus.

Van harte hopen wij u tijdens deze bedevaart te mogen begroeten!

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,

Bas Van Haeren, voorzitter van ‘Caritas Banneux bisdom Breda’

 

Maria heeft aan Mariette gezegd (en ze zegt het ook tegen ons vandaag):

“Geloof in mij, ik zal in u geloven!”

In dit vertrouwen mogen we ons in gebed richten tot Haar:

 

Maria, Gij die hoopt zijt in bange dagen,

blijf bij ons en bij allen die lijden onder de dreiging van het corona-virus.

Genees de zieken, bescherm de gezonden, draag zorg voor de overledenen,

ontferm U over hen die angstig zijn.

Wij vragen om Uw moederlijke aanwezigheid.

 Maria, Maagd der Armen, bid voor ons.

 

Website: https://banneux-breda.jouwweb.nl

 

 

Jong Katholiek komt met online face to face catechese in tijden van corona.

Nu vele evenementen en bijeenkomsten wegens het coronavirus zijn afgelast, lanceert Jongkatholiek een nieuwe initiatief: “online face to face catechese”.

Jongeren kunnen met ingang van 7 April  zeven weken lang, op een vast tijdstip inloggen om catechese te krijgen over een bepaald onderwerp. “Het verschil met een webinar op youtube is, dat jongeren elkaar kunnen zien en live interactie hebben met elkaar” verteld Gerrie Conen, projectleider van JongKatholiek. “Jongeren hebben  vooral in deze tijd ook behoefte om elkaar te zien en elkaar te bemoedigen. Dat combineren we met de face to face catechese.”

Jongkatholiek heeft twee onderwerpen “Hulp van binnen”,  over deugden, wat is goed om te doen en wat niet. Tweede onderwerp is “De diepste twijfels”. Jongeren gaan voor dit onderwerp in gesprek over de  twijfels en vragen bij hun geloof. Elk onderwerp is verdeeld over zeven online sessies. De sessies vinden plaats op dinsdag -of donderdagavond en de deelname is gratis.

Meer informatie over de online catechese en aanmelding is te vinden op de webiste van Jongkatholiek: https://jongkatholiek.nl/artikelen/nieuw-online-face2face-catechese/

Online_flyer 1 face to faceOnline_flyer 1 face to face

Contact

Noodnummer
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
Tel: 076 – 571 15 67
Ma-Vrij: 09:00 – 12:00
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Ma / Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl