onze missie

Oktober Missiemaand

Al vele jaren is oktober missiemaand en is het de 3de zondag van oktober missiezondag. We collecteren dan voor missieprojecten wereldwijd.

Om wat meer aandacht te geven aan deze wereldwijde missie organiseren we op woensdag 20 oktober: “Missie met een missie”

Pater Herman Wijtten gaat ons hier over vertellen, ook pater Richard en pater Rian hebben een missie.

Over al deze missiewerken gaat het op die woensdagmiddag 20 oktober. Kom luistere en misschien wel meepraten over “missie met een missie”. U bent van harte welkom in de Michaelkerk. Het begint om 14:00uur en natuurlijk ontvangen we u met koffie of thee.

corona

Nieuwe maatregelen

 

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om met elkaar rekening te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren

Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren.

Zingen

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.

 

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

 

Voor meer informatie kijk naar www.rkkerk.nl

 

eerste communie

Eerste Communie 2022

In het voorjaar van 2022 willen we weer graag kinderen voorbereiden op hun Eerste Communie. Vanaf groep 4 kan uw kind meedoen. Ook kinderen vanuit het speciaal onderwijs zijn van harte welkom.

In de Augustinusparochie zijn twee communievieringen: op zondag 15 mei in de Willibrorduskerk voor de kinderen van Teteringen en Breda-Oost en op zondag 22 mei in de Franciscuskerk voor de kinderen van Breda-Noord en de Haagse Beemden.

Op donderdag 21 oktober is er om 20.00 uur een informatieavond in de Franciscuskerk.

U kunt uw kind aanmelden via de website van de Augustinusparochie. Daarna ontvangt u meer informatie. Ouders, die hun kind al voor 2021 hadden aangemeld, hoeven dat niet nog een keer te doen. Die kinderen staan al op de lijst van 2022.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Annie Aarts, 06-18842219 of via e-mail: 1ecommunie@augustinusparochiebreda.nl

 

Rozenkrans

Oktober Rozenkransmaand

Al eeuwenlang staat in de katholieke kerk in de maand oktober de rozenkrans centraal.

Speciaal in oktober werd vroeger in veel katholieken gezinnen ’s avonds de rozenkrans gebeden.

Misschien herinneren de ouderen onder u zich nog wel de afdrukken van de kokosmatten in knieën.

In de Augustinusparochie willen we in de oktobermaand speciaal aandacht besteden aan het bidden van de rozenkrans.

Voorafgaand aan de weekvieringen wordt in de kerken van de Augustinusparochie de rozenkrans gebeden. Op woensdagavond is er om 19:00uur in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein een speciale rozenkransviering.

U bent van harte welkom

 

Vesper

Vespers

Vespers Kapel Maria Mater Dei voortaan om 17.00 uur
De zusters openen weer de deuren.

 

Zaterdag 25 september, om 17.00 uur, bidden en zingen de zusters van de congregatie Allen voor Alles samen met ons de vespers in de kapel van Maria Mater Dei, Brabantlaan 5, Breda. De apostel Paulus schrijft: zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen. De vespers wordt al eeuwen door de Kerk gebeden, en bestaat uit psalmen, het evangelie van de zondag en stille overweging. We stellen omwille van het roepingenpastoraat in het bisdom het Sacrament uit, en aanbidden. Heel die vespers is dus een bijzondere intentie voor roepingen. We bidden dat God mensen roept die met ons mee willen doen in de parochie, of die ons willen voorgaan in geloof. Na het zingen van het Tantum Ergo volgt de zegen met het Sacrament. Graag nodigen wij u uit met de zusters en met ons mee te bidden, te zingen en te mediteren.

Taize

Taizévieringing de Michaelkerk

Op zaterdag 2 oktober, 19.00 uur is er in de Michaelkerk, weer een Taizéviering. We zijn met een kleine groep. De anderhalve meter is geen probleem in de Michaelkerk. We kunnen zachtjes meezingen op grote afstand onder begeleiding van de pianomuziek van Rinie van Haperen.

In de vieringen overwegen we de woorden van Jezus. Daardoor vinden we alle ruimte om met elkaar ons geloof te vieren. Zo kunnen we samen een weg van hoop en vertrouwen inslaan. Dat schept weer ruimte voor onszelf, voor onze eigen zoektocht en ruimte om ons te openen voor God. De sfeer van de viering wordt bepaald door muziek, zang, gebed en stilte. Er zijn gemakkelijk mee te zingen liederen. Stilte om het evangelie tot je door te laten dringen.

Van harte welkom.

family Richard

Uit het pastoraal team 2021- 39

Aan de slag

Het is fijn weer in de Nederland terug te zijn. Na drie maanden weg te zijn geweest, moet ik me nog aanpassen aan het weer hier en heb ik ook een beetje heimwee. Ondanks dat het nog heerlijk nazomer weer is, heb ik het af en toe koud. Dat gaat binnenkort wel over. Ondanks alle gevaren heb ik een succesvolle reis en een goed verlof gehad. Ik ben gezond gebleven. De laatste dagen voor mijn vertrek uit India waren toch dagen van een beetje stress. India stond op de lijst van hoog risico voor de deltavariant van het coronavirus die veel mensen het leven gekost heeft. Regelmatig veranderden de reisadviezen. Ik moest iedere dag de website van het R.I.V.M. in de gaten houden. Af en toe was er té veel informatie in de website. Ondanks alle gedoe kon ik veilig naar Nederland reizen.

De laatste dagen daar, waren ook dagen van reünie: 4 broers van mij die in andere provincies van India werkzaam zijn waarvan er 2 priester zijn, waren voor een aantal dagen naar huis gekomen. Het was een mooi moment van elkaar weer zien en genieten van elkaars aanwezigheid. Het was meer dan vier en half jaar geleden dat we bij elkaar geweest waren. Op 8 september was het Oogstfeest en het geboortefeest van Maria. Ter voorbereiding van dit feest was er negen dagen noveengebed, iedere ochtend en ook ‘s avonds. Er kwamen iedere dag meer dan 100 mensen naar de kerk. Ik was zo blij om zoveel mensen te zien in de kerk. Op de feestdag zelf mocht ik zelf voorgaan in de viering. Het was meer dan 20 jaar geleden dat ik dit feest samen met mijn familie had gevierd. Na de viering mochten wij samen thuis van een heerlijke vegetarische maaltijd genieten. Dit zijn van die momenten die ik lang zal koesteren.

Ik ben zeer dankbaar dat ik deze reis heb mogen maken en zoveel tijd met mijn moeder heb mogen doorbrengen. Ik kan dankbaar terugkijken en nagenieten van mijn verlof in India. Ik heb zeker jullie ook gemist en ik ben blij en dankbaar dat jullie vaak aan mij hebben gedacht en voor me gebeden. Nu ben ik weer volop opgeladen met energie en kracht om verder te gaan met het werk in de parochie.

R Lobo

Contact

Pastores (noodnummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl