19

Gedachte 2024- 9

Mensen zeggen vaak

geld maakt gelukkig.

Weet je wanneer een

mens echt pas gelukkig is

als die een goede gezondheid heeft.

Want wat heb je aan geld

als je ziek bent.

 

bekering

Op weg naar Pasen

Wie echter goed telt vanaf Aswoensdag tot Pasen komt uit op zesenveertig dagen.
Maar de zondagen van de Veertigdagentijd gelden niet als vastendagen. We vieren immers iedere zondag Pasen. Het vasten heeft in de afgelopen vijftig jaar andere vormen gekregen. Waar vroeger streng gevast werd, kennen we nu nog twee verplichte dagen van 'vasten en onthouden', te weten Aswoensdag en Goede Vrijdag. Toch worden we in de Veertigdagentijd opgeroepen tot matigheid.

Sober maar niet somber
Al vieren we iedere zondag Pasen, ook de zondagen van de Veertigdagentijd zijn sober. De kleur van de liturgie is paars, de kleur van de bezinning. Er worden geen
'gloria' en 'alleluia's' gezongen, het orgel speelt beperkt en bloemen blijven achterwege. Het is echter geen sombere tijd, want we zien door lijden en kruis heen uit naar het nieuwe leven. En Jezus zelf zegt in het evangelie: "Als u vast, zet dan geen somber gezicht op en laat niet aan de mensen zien dat u vast, (... maar vast voor uw Vader die in het verborgene is" (Mt. 6,16-18).

Bid, vast en doe
De Veertigdagentijd vraagt dus om matigheid (vasten) en meer gebed en verzoening, om zo meer aandacht te hebben voor onze relatie met God en onze naasten. Betrokken zijn op hen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd of die onze hulp nodig hebben, vertaalt zich ook in de Vastenactie, die ieder jaar landelijk wordt gehouden, die financieel en middels ons gebed gesteund kunnen worden.

Een prachtige tijd
De Veertigdagentijd kan een prachtige tijd zin als we er in ons persoonlijk leven ruimte voor maken. We kunnen daarbii geholpen worden door mooie muziek die voor deze tijd geschreven is, door bezinnende teksten, fysieke of online retraites, en de liturgie van de zondagen die ons meevoert naar die diepere relatie, die God door zijn zoon Jezus met ons is aangegaan. Dat het darmee ook een tijd van hoop en bemoediging mag zijn.

Pater Richard Lobo

Mariabeeld

Bedevaarten Banneux 2024

 

5-daagse van 31 mei t/m 4 juni

 

Het Diocesaan Banneux comité van het bisdom Breda organiseert ook in 2024, waarin we de 91ste verjaardag van de verschijningen vieren,  een meerdaagse naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen.

De begeleiding wordt verzorgd door eigen pastores en zorgteam die samen willen instaan voor een inspirerende bedevaart en een aangenaam verblijf.

 

Programma

 

Dagelijks een viering, het plechtig lof met pelgrimszegen met het Heilig Sacrament. We bidden er de kruisweg en houden een kaarsenprocessie, we gaan de weg naar de Bron en de Verschijningskapel.

Ook is er aandacht voor ontmoeting, ontspanning en gezelligheid. En is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid het heiligdom en de winkeltjes te bezoeken.

 

Banneux

 

Banneux, niet meer dan een gehucht aan de voet van de Ardennen op zo’n 25 kilometer van Luik,

is de plaats waar sinds de Mariaverschijningen van 1933, pelgrims van over de hele wereld naartoe komen om er bij de Maagd der Armen te vertoeven. Vanuit het bisdom Breda gaan we dit jaar voor het 70ste jaar op bedevaart naar dit populaire bedevaartsoord.

Het heiligdom ligt in een bosrijke omgeving. Je vindt er het geboortehuis van Mariette Beco,

de Verschijningskapel, alsook de weg door het bos waar zij Maria ontmoette en de bron ontsprong.

 

Jaarthema 2024

 

Onder Maria’s schutsmantel

In de katholieke iconografie is het meestal de maagd Maria die deze ruime mantel draagt. Ze ontvouwt hem om ons een veilige haven te bieden. Vandaar de prachtige traditie van madonna’s met een schutsmantel. In de Byzantijnse traditie houdt de Maagd haar sluier over de Kerk.

 

Met een hart vol vertrouwen wenden de christenen zich tot haar die Jezus ons als moeder heeft gegeven, en bidden haar: ‘Onder uw sluier van tederheid nemen we onze toevlucht. Neem op ons in uw moederlijk hart, waar we zullen herleven. Maria, moeder van de Verlosser, we zegenen u. Kom ons bezoeken wanneer we in beproeving zijn. Kom ons verlossen van alle gevaren van de wereld. Maria, moeder van de Verlosser, ontferm u over ons. Laten we, ook in 2024, ingaan op deze uitnodiging!

 

Informatie

 

Reissom voor de 5-daagse, volledig verzorgde (vol pension) bedevaart bedraagt: 395 euro p.p.

 

Gegevens voor meer inlichtingen en aanmelding:

Postadres: Hoge Weide 15, 4841 RG Prinsenbeek

Email: banneux.bisdom.breda@gmail.com

Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl