Vincent de Haas

Geloofsgesprek

Vincent de Haas is diaken van bisdom Breda.

Hij woont in Teteringen en hij heeft in onze parochie gewerkt als diaken. Hij is nu betrokken bij de congregatie van franciscanessen in Breda. De zusters hebben in tijden van cholera altijd de zieken verzorgd en moeten nu zelf verzorgd worden. Want bijna alle zusters zijn besmet met het coronavirus. Wat betekent hun geloof juist in deze beproeving?

Klik de onderstaande link om het geloofsgesprek te volgen.

 

https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/17-01-2021/KN_1725078

 

zondag als woord van God

Zondag van het Woord van God

Op 30 september 2019, aan het begin van het jaar van de 1600ste verjaardag van de dood van de h.Hiëronymus publiceerde paus Franciscus Aperuit illis, een apostolische brief “motu proprio” waarmee hij de zondag van Gods Woord instelde voor de Kerk. Hiermee bepaalde de paus

dat de 3de zondag van de Tijd door het Jaar wordt gewijd aan de viering, de overweging en de verspreiding van Gods Woord.

De dag die wordt gewijd aan de Bijbel, wil niet “een keer per jaar” zijn, maar een keer voor héél het jaar, omdat wij er dringend behoefte aan hebben vertrouwd en intiem te worden met de Heilige Schrift en de Verrezene , die niet ophoudt het Woord en het Brood te breken in de gemeenschap van de gelovigen (Aperuit illis, nr.8).

Het logo van de Zondag van het Woord van God

Het logo van de Zondag van het Woord van God is geïnspireerd door de evangeliepassage van de Emmausgangers (vgl. Lukas 24,13-33); en legt de nadruk op de relatie tussen de reizigers, uitgedrukt in uiterlijke gebaren en woorden. Jezus verschijnt als degene die op de mensen “toekomt en meeloopt” (Lukas 24,15), “onder ons” (Johannes 1,14). In Hem “is er geen Jood of heiden meer, geen slaaf of vrije, er is geen man en vrouw: allen tezamen” we zijn “één persoon in Christus Jezus” (Galaten 3:28).

Terwijl Hij tussen zijn eigen leerlingen loopt, verkwikt Hij hun stappen en wijst Hij op de horizon van de evangelisatie, die in het logo wordt afgebeeld door de ster: “Hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen” (Johannes 10:3-4).

De woorden die Hij spreekt, zijn één met de woorden die Hij in zijn handen houdt: “Wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken?” (Openbaring 5,2). Als de twee leerlingen verbijsterd zijn door wat gebeurd is, worden ze onmiddellijk gerustgesteld: “Ween niet; de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, Hij heeft overwonnen: Hij mag het boek openen en de zeven zegels verbreken” (Openbaring 5,5). “Beginnend met Mozes verklaarde Hij hen uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had.” (Lukas 24,27).

Bekendheid met het Woord van God wordt geboren in een relatie, in de zoektocht naar het gezicht van God in de Schrift. De Schrift biedt ons geen concepten, maar ervaringen, het dompelt ons niet alleen onder in een tekst, maar het opent ons ook voor de ontmoeting met het beslissende Woord van het leven dat “dient om te onderrichten in de waarheid en dwalingen te weerleggen, om de zeden te verbeteren en de mensen op te voeden tot een rechtschapen leven, zodat de man Gods voor zijn taak berekend is en toegerust voor elk goed werk” (2 Timoteüs 3,16-17).

Op de achtergrond schijnt een groot licht: je kunt er de zonsondergang in zien van Lukas 24:29, maar je kunt er ook de “opgaande zon” in zien (Lukas 1,78) en die – in de Verrezene– het aanbreken van een nieuwe missie aankondigt bestemd voor alle volkeren: “Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping” (Markus 16,15).


De leerlingen

“Twee van hen gingen naar een dorp genaamd Emmaüs” (Lukas 24,13). In de twee leerlingen legt Lucas het gezicht van alle gelovigen vast. De aandacht voor de wederkerigheid tussen mannelijk en vrouwelijk, die in de geschriften van Lucas terug te vinden is, heeft ertoe geleid dat sommigen hen als een koppel zien en de anonieme leerling identificeren als de vrouw van Cleopas.

Het licht

Als de zon ondergaat, ver- warmt een ander licht de harten van de leerlingen: het licht van het Woord. In het eucharistische breken van het brood is er volledige gemeenschap met de Meester: “Toen werden hun ogen geopend, en ze herkenden hem” (Lukas 24,31).

De voeten

De Verrezene deelt de stappen van de mens en deelt de kracht van zijn Woord; Hij weet ze in de juiste richting te wijzen, want “Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad” (Psalm 119,105). Daarvoor “stonden ze op en keerden ze terug naar Jeruzalem” (Lukas 24,33).

De Verrezene

Met discretie plaatst Jezus zich op onze weg, “zet zich in het midden”, leeft onze geschiedenis, onze vragen. Hij stelt vragen en luistert naar hen die het in de stilte van hun hart bewaren: “Jezus zelf kwam dichtbij en ging met hen mee” (Lukas 24,16).

De ster

Aangewezen door de Verrezene is het het teken van Evangelisatie: “Toen vertelden ze wat er

onderweg was gebeurd en hoe Hij hen bekend was gemaakt bij het breken van het brood” (Lukas 24,35).

De boekrol

In de dialoog tussen het Oude en het Nieuwe Testament wordt het mysterie van het heil onthuld. “Beginnend met Mozes verklaarde Hij hun uit al de profeten wat in al de Schriften op Hem betrekking had” (Lukas 24,27).

De wandelstok

Zwak en onzeker, zoals alle menselijke zekerheden, drukt de stok de broosheid uit van de leerlingen die “stilstonden, droevig keken” (Lukas 24,17). De Verrezene geeft hen kracht met het woord “scherper dan een tweesnijdend zwaard… in staat om de gedachten en de bedoelingen van het hart te beoordelen. (Hebreeën 4,12).

Neem het evangelie

draag het bij je

en lees het elke dag:

het is Jezus

die met je spreekt!

Paus Franciscus

Voor meer informatie en brochure:

https://www.bisdomvanbreda.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-24-Zondag-van-het-Woord.pdf

kerkbalans

Uit het pastoraal team 2021-4

Kerkbalans 2021 mogen we ook weer op uw steun rekenen?

Het thema dit jaar: ”Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Meer dan ooit hebben we u hulp nodig.

Wat betekent de kerk voor u en wat zou de kerk voor u kunnen doen.

Het afgelopen jaar was in alle opzichten een moeilijk jaar, voor u allen, maar ook voor onze kerk.

Weinig vieringen en maar een beperkt aantal parochianen die daarbij aanwezig mochten zijn.

Pasen en Kerstmis vieren online, wie had dat ooit kunnen bedenken?

Afscheid nemen met een klein gezelschap is niet wat we voor ogen hebben.

Het betekende nog meer verdriet voor heel veel van u.

Naar de kerk gaan was altijd vanzelfsprekend, maar plotseling is het dat niet meer. Als je op zondag naar de kerk wilt, moet je je aanmelden, je draagt een mondkapje als je binnenkomt, handen ontsmetten en iemand controleert of je je wel hebt aangemeld.

Je mag niet overal zitten, de banken zijn met een lintje afgesloten of je kunt kiezen uit een stoel die op 1meter 50 afstand staat van degen die naast jet zit.

Steeds meer mensen hebben moeite met de regels en alles wat er niet mag. Al het vanzelfsprekende is weg.

En nu mag er nog slechts één bezoeker bij u thuis komen en wordt er ook nog een avondklok ingevoerd.

Kortom zowel kerk als samenleving worden zeer getroffen in deze tijd, maar we moeten vol houden, anders krijgen we het coronavirus er niet onder en dat is toch waar we allemaal naar snakken.

 

En dan alsof er niets aan de hand is valt de enveloppe van de actie Kerkbalans bij u in de bus en vragen we u, om toch vooral de kerk te blijven steunen.

Doe dit alstublieft, u hebt de kerk nodig, maar de kerk heeft u ook meer dan ooit hard nodig…..we rekenen op u.

Trudy Gerritsen

paaskaarsen

Huispaaskaarsen

Ook dit jaar is het mogelijk om een huispaaskaars te bestellen.

Achter in de kerk ligt een bestelformulier, waar u kunt kiezen welke kaars u wilt bestellen en wat de prijs is voor de kaarsen.

Er is een ruime de keuze. Mocht het niet lukken om op zondag een huispaaskaars te bestellen, dan kunt u contact opnemen met het parochiecentrum. Telefoonnummers en openingstijden vindt u op de website van de Augustinusparochie. www.augustinusparochiebreda.nl

Wacht niet te lang, u kunt de kaarsen bestellen tot 24 februari.

Het zou fijn zijn als u de kaarsen bij het bestellen direct betaald

Voedselbank

Voedselbank

Nog steeds is het voor veel mensen in deze tijd moeilijk om rond te komen en velen doen daardoor een beroep op de voedselbanken.

Achter in onze kerken staan nog steeds kratjes, waar u uw gaven voor de voedselbank in kunt doen.

Wij zorgen ervoor, dat alles bij de voedselbank komt.

U kunt uw bijdragen ook afgeven op het parochiecentrum tijdens de openingsuren. Let u wel zelf even op de uiterste houdbaarheidsdatum?

Namens velen heel hartelijk bedankt.

Misintenties Willibrorduskerk

Misintenties 24 januari 2021 Willibrorduskerk

Intenties:

Marcel Blous (jgt); Janus van Haperen (jgt); Chris Sohier (vandaag precies een jaar geleden is Chris overleden); Ad en Riet van Gils – Pijpers; Johan van Beek; Martien van Beek e.v. Wies Aartsen; Riet Kruis – Visker

Fer van Asche; Cees de Bie; Karel van Lieshout; Mabel Biemans en overl. fam. Biemans; Suze Klijnen – Valk.

dank je wel zorgpersoneel

Dank je wel zorgmedewerkers

Graag willen we als Augustinusparochie de zorgmedewerkers in en uit onze parochie danken voor hun inzet in deze moeilijke tijd, waarin zoveel van hen gevraagd wordt onder vaak moeilijke omstandigheden.

We willen niemand vergeten, dus vragen we u om namen en adressen van zorgmedewerkers die u kent en die in onze parochie werken en/of wonen aan ons door te geven. Dit kan telefonische op het parochiecentrum of via de mail. Voor alle mailadressen en telefoonnummers kijkt u op de website van de Augustinusparochie. . www.augustinusparochiebreda.nl

week van gebed

Week van gebed voor eenheid 2021:Blijf in mijn liefde

Dat is de oproep die van 17 t/m 24 januari 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.

 

Jezus Christus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij blijft in de liefde van de Vader en wil niets liever dan die met ons delen. Hiervoor gebruikt Hij het beeld van de wijnstok. Hij is de wijnstok en de Vader de wijnbouwer. Die snoeit ons en maakt ons heel, zodat wij hem kunnen eren en vrucht dragen. Vrucht die zichtbaar wordt in eenheid. Dat is wat we hopen dat er in deze Week van Gebed gebeurt.

Deze vier onderdelen spelen een belangrijke rol in de eenheid die wij zoeken

  1. Verbinding met jezelf
  2. Verbinding met Christus
  3. Verbinding met anderen
  4. Verbinding met de wereld

 

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland en de Raad van Kerken. Op www.weekvangebed.nl ontdek je hoe je mee kunt doen.

Contact

Noodnummer (pastores)
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma-vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma-woe-vrijdag: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma / woe / vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl