Alpha

Uit het pastoraal team 2022-47

Alpha waarom?

Regelmatig kwam de Alphacursus langs. Een keer eerder heb ik een uitnodiging gekregen om mee te doen. Toch heeft het een tijd geduurd voordat ik de knoop doorgehakt heb om aan te sluiten.

Donderdag 22 september was het zover, de eerste bijeenkomst. Om 18.30u werden we verwacht voor een gezamenlijke maaltijd in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk. Voor mij een thuiswedstrijd, dat voelde “veilig”.

Langzaam druppelde de mensen binnen. Op de bar bij de keuken lagen naambordjes. Zo wisten we hoe we elkaar aan konden spreken. We bleken met 6 deelnemers te zijn, een kleine groep, maar dat betekende ook dat we de maaltijd, inleiding en het groepsgesprek met z’n zessen konden doen. (Bij een grotere groep vindt het gesprek in meerdere groepen plaats).

De maaltijd, verzorgd door Trudy en Marianne, was heerlijk. Tijdens de maaltijd ontstond er een gesprek waarbij een beetje afgetast werd wie, wat en waar? Het was heel ontspannen.

Na de maaltijd volgde de inleiding, “Wie is Jezus” Heel inspirerend. Daarna gingen we naar het café op de 1e verdieping. Hier kwam het gesprek al heel snel op gang. Heel open werd er met elkaar gepraat, iedereen kwam aan bod. Het gesprek ging gelijk de diepte in. Heel bijzonder.

In de inleiding werd de vraag gesteld: Waar word jij gelukkig van? Toen ik na deze avond naar huis reed, was mijn antwoord op die vraag: Van een avond en gesprek als deze.

Zo volgende er 8 weken op rij, iedere donderdagavond een avond met dezelfde opzet. De inleidingen werden door verschillende mensen verzorgd, maar steeds weer heel inspirerend, er waren drie gespreksleiders, die elkaar afwisselden.

Wat voor mij heel bijzonder was, was dat ik eigenlijk uit nieuwsgierigheid aan de cursus begon, maar al heel snel merkte dat de gesprekken mij heel veel goed deden. Inhoudelijk praten in plaats van praktisch bezig zijn, waar het bij het vrijwilligerswerk toch vaak om draait. Je geloof op een andere manier beleven. Mensen die je niet kent, al heel snel vertrouwen en je vragen en gevoelens durven delen. Reacties krijgen waarmee je verder kunt. Een terugblik op je leven tot nu toe en zien wat in je leven bepalend is geweest voor hoe je nu in het leven staat.

Heel bijzonder was ook de zaterdag over de Heilige Geest. Een heel abstract begrip, maar aan het einde van de dag was mij veel duidelijker hoe de Heilige Geest in ons leven aanwezig is. Een mooie, ontroerende dag.

De donderdagavond werd een avond om naar uit te kijken. Iedere keer een heerlijke en gezellige maaltijd, de groep die steeds hechter werd en de mooie gesprekken, waarin we elkaar steeds beter leerden kennen.

De gespreksleiders, die soms met een enkele vraag een goed gesprek op gang wisten te brengen.

Iedere avond een ander thema, om er een paar te noemen: “Wat is geloven”, “Bidden, waarom?”, “Hoe leidt God ons?”

Afgelopen week was het thema: “Hoe vertellen we het anderen?”

Dat was voor mij de reden om dit stukje te schrijven. De vraag was hoe vertellen we de ander over ons geloof. Daar kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat Alpha een heel mooie en bijzonder manier is om je geloof te delen, of om kennis te maken met het geloof. Op een ontspannen manier, niet belerend, maar door met elkaar in gesprek te gaan. Ruimte voor iedereen, gelovig of niet, want de gesprekken zijn heel breed en blijven niet hangen in alleen maar geloofszaken, hoewel die natuurlijk wel aan de orde komen.

Voor mij een heel bijzondere ervaring, die ik veel mensen ook zou gunnen.

Helaas is het voor onze groep komende donderdag alweer de laatste avond. We zijn  het erover eens dat we de avonden en elkaar zullen missen.

Ik zou iedereen die dit leest willen uitnodigen om de uitdaging aan te gaan, het is absoluut de moeite waard.

Ik sluit af met een woord van dank aan de koks, inleiders, gespreksleiders en groepsgenoten. Ik kijk er met een heel goed gevoel op terug. Het heeft me veel gebracht.

 

Uit het pastoraal team

Anja Wauben

 

 

advent 2022

Advent – Kerstmis 2022

In een ander licht

In deze periode van het jaar ervaren we sterk de afname van het licht en de
warmte doordat de kracht van de zon op het noordelijk halfrond afneemt.
Mensen reageren minder uitbundig. Kruipen in dikke en donkere kleren. Door
de duisternis zien mensen minder goed wat zich rondom hen afspeelt. Ze
voelen zich vaak onveiliger en angstiger en onzekerder in hun handelingen.
Daardoor haasten ze zich naar plekken waar er meer licht is en willen snel
naar huis.
De periode van de advent is een christelijk gebeuren van stil worden en
verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe.
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als
kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor
een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven.
In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven
vanuit de hoop op een beter leven.
In de geboorte van Jezus herkennen ze de menswording van God in de
wereld. Hij is voor ons een 'lichtend' voorbeeld om naar te leven. Jezus' daden
werden door mensen als een 'licht' in de 'duisternis' van hun bestaan ervaren.
In hem herkennen we Gods 'licht' voor de mensen.
Hij is het licht van de wereld. De lezingen uit de bijbel in de periode van de
advent verwijzen naar duisternis en licht in het leven. 'De nacht loopt ten
einde, de dag breekt aan' (Rom 13,12) en 'Het volk dat rond dwaalt in het
donker ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op' (Jes 9,1).
In deze periode van donkere dagen; letterlijk en figuurlijk, hebben wij het licht
van de Heer nodig die in ons hoop kan aanwakkeren voor Hem en voor
iedereen die denkt dat hun leven niet meer zinvol is. Als wij iedere dag naar
het Licht toegroeien, mogen wij God smeken dat hij ons vervult met hoop,
vrede, liefde en vreugde.

Pater Richard Lobo SVD

Advents Actie 2022:
Zonnepanelen en een bloedbank voor een ziekenhuis in Somalië.
De gezondheidszorg in Somalië is ernstig verzwakt geraakt door de langdurige
burgeroorlog in het land. In de afgelegen Gedo regio ligt het Garbaharey
districtsziekenhuis. Inwoners uit de wijde omgeving zijn voor gezondheidzorg
afhankelijk van dit ziekenhuis. Ook hier zijn de voorzieningen gebrekkig. Zo
valt de elektriciteit geregeld uit. Met hulp van Adventsactie kan het
Garbaharey ziekenhuis zonnepanelen aanschaffen en apparatuur en
materialen voor laboratoriumonderzoek. Inwoners uit de wijde omgeving
krijgen daarmee toegang tot betere gezondheidszorg. Op zondag 4 december
wordt voor onze Adventsactie in alle kerken gecollecteerd. U kunt ook geld
overmaken op het bankrekeningnummer NL 48 RABO 0150 9915 25 t.n.v.
Caritas H. Augustinusparochie onder vermelding van Adventsactie.

Advent momenten Lucaskerk
Elke woensdagmiddag om 16.00 uur is online een oecumenisch Advent
moment te zien op kerkdienstgemist.nl. U kunt ook om 19.30 uur in de
Lucaskerk samen de uitzending terugkijken en hierover napraten.
De cyclus loopt van woensdag 30 november tot en met woensdag 21
december en heeft het thema: “Lichtgevende vrouwen”.

Kerstnoveen
Van donderdag 16 december tot en met vrijdag 24 december is er elke
ochtend om 6.00 uur een Eucharistieviering (Aurora mis) in de Franciscuskerk.
De viering is in het Nederlands en Papiamento.

Kerst rond de Maria-Dymphnakapel
Op zaterdag 17 december is er een inloopmiddag in de kapel. Voorbereiden
op kerst. Een kaarsje branden, kerstmuziek speelt, het stalletje bekijken.
Buiten is er een ontmoeting. Licht en verbondenheid, vrede op aarde.
Welkom vanaf 15.00 tot 17.30 uur.

Bijzondere bijeenkomsten
25 december Willibrorduskerk            11.00 uur Kindje wiegen
26 december Willibrorduskerk            14.30 uur concert Harmonie Euphonia

Zaterdagvieringen
Taizéviering 3 december                      19.00 uur in de Michaelkerk.
Elke zaterdagavond is er om               19.00 uur een viering in de Franciscuskerk.

Zondagvieringen
Op de volgende tijden vieren we de zondagen van de advent in de kerken
van onze parochie.
Lucaskerk                    9.00 uur
Willibrorduskerk        9.30 uur
Franciscuskerk           10.30 uur
Michaelkerk                11.00 uur
Michaelkerk                13.00 uur Engelstalige viering

Boetevieringen
Franciscuskerk woensdag 21 december          9.30 uur
Willibrorduskerk donderdag 22 december    9.00 uur
Annakapel vrijdag 23 december                       9.00 uur

Zaterdag 24 december Kerstavond
Lucaskerk                             15.30 uur Peuter- en kleuterviering
Lucaskerk                             19.00 uur Eucharistieviering
Willibrorduskerk                19.00 uur Gezins- gebedsviering
Willibrorduskerk                21.30 uur Eucharistieviering
Franciscuskerk                   20.00 uur Eucharistieviering
Michaelkerk                        19.00 uur Gezins- gebedsviering
Michaelkerk                        21.00 uur Eucharistieviering

Zondag 25 december Eerste kerstdag
Lucaskerk                9.00 uur Eucharistieviering
Willibrorduskerk   9.30 uur Eucharistieviering
Franciscuskerk       10.30 uur Eucharistieviering
Michaelkerk            11.00 uur Eucharistieviering
Michaelkerk            13.00 uur Engelstalige viering
Franciscuskerk       15.00 uur Indonesische viering

Maandag 26 december Tweede kerstdag
Lucaskerk 10.30 uur Augustinusviering

Zaterdag 31 december Oudejaarsdag
Franciscuskerk 19.00 uur Eucharistieviering met aansluitend uur
Stille aanbidding bij het Allerheiligste

Zondag 1 januari 2023 Nieuwjaar
Dan zijn er in alle parochiekernen de gebruikelijke zondagsvieringen.

Jezus koning van barmhartigheid

Uit het pastoraal team 2022-46

Jezus:  Koning van Liefde en Barmhartigheid

 

Aanstaande zondag vieren wij het feest van Jezus Christus, Koning van het heelal. Jezus is dus helemaal geen koning van macht en heerschappij, maar van liefde, vrede en gerechtigheid. Hij is op de wereld gekomen om ons te leren hoe we kunnen meebouwen aan het Koninkrijk van God, dat helemaal anders is dan wereldse koninkrijken. Want het is een Rijk waar de aandacht niet uitgaat naar macht, bezit en eigenbelang, maar naar armen, zieken, gehandicapten, blinden, zondaars, doven. Een Rijk waar de Zaligsprekingen de enige leefregel zijn. Een rijk waar men nederig is en troost brengt aan mensen die treuren. En ook zachtmoedig en barmhartig, zodat men kan vergeven. En zo zuiver van hart en van doen en denken dat men altijd op zoek gaat naar vrede en gerechtigheid. Een Rijk met maar één gebod: Bemin God bovenal en bemin uw naaste zoals uzelf. Een droom van een Rijk. Van dat Rijk getuigt Jezus, en van dat Rijk is Hij Koning.

Het zijn grote en ook bekende woorden, want ze vormen de basis van ons christendom. We weten dat het geen gemakkelijke woorden zijn, want ze vragen veel geloof, veel inzet, veel vertrouwen. Vaak botsen ze met onze verlangens en onze gevoelens. Bijgevolg is meebouwen aan Gods Koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid niet gemakkelijk, en daarom staat God ons altijd bij, en heeft Hij ons Jezus gezonden om ons de goede weg voor te leven.

Dat zijn heel sterke woorden en ook woorden van hoop. Want wat er ook gebeurt, hoe weinig positief Kerk en geloof er vandaag ook uitzien, Gods Koninkrijk van liefde, vrede en gerechtigheid zal nooit vergaan, omdat Jezus altijd in woorden en daden zal blijven voorgaan in de zoektocht van alle mensen naar vrede en geluk.

Van Jezus weten we al dat God naar ons mensen omziet, dat Hij er voor ons is, een trooster en bevrijder. Maar ook weten we dat Hij van ons verwacht dat wij in deze tijd naar elkaar omzien om elkaar te troosten en te bemoedigen vooral voor de zieken, de eenzamen, de ouderen, de kwetsbare mensen, de mensen die in een moeilijke situatie zitten enzovoort. Deze mensen kunnen wij aantreffen in onze familie, parochie gemeenschap en in onze omgeving. Als dat zo is, dan pas kunnen we de vraag van God beantwoorden, als hij ons vraagt: Dat Koninkrijk is bij en onder  jullie, zoals Ik dat heb bedoeld: “ komt daar nog wat van?”

 

Namens het pastorale team,

Rian Supardi svd

 

 

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl