Vesperviering

voorgangers: pater R. Supardi en diaken B. Hendriksen