Mariaviering (ook online)

voorgangers: Lia Epskamp en Marlies van de Lisdonk

muzikale omlijsting: Annemiek v.d.Pool en Annie Aarts