Gebedsviering i.v.m. de komst van de Reliekschrijn van de H. Bernadette
Voorganger: pater Marius svd