Voorganger: Pater R. Supardi
Viering Maria ten Hemelopneming bij de grot in Meerseldreef