Voorganger: Pastoraal Team
Maria ten Hemelopneming