Voorganger:
Aanbidding van het Allerheiligste in de dagkapel