vastenwandeling

Vastenwandeling

Op zaterdagmorgen 21 maart organiseren we een vastenwandeling. Een wandeling om het hoofd eens leeg te laten waaien en weer nieuwe energie op te doen in de voorbereiding op het naderende Paasfeest. We verzamelen ons om 10.00 uur in de Lucaskerk en gaan wandelen door het groene buitengebied van de Haagse Beemden.

De wandeling duurt ongeveer twee uur.

Na afloop eten we in de Lucaskerk soep met broodjes.

In verband met de organisatie vragen wij u zich tot en met

18 maart op te geven: bethlehem@augustinusparochiebreda.nl , 076 541 01 94

of op het secretariaat van uw parochiekern.

U bent van harte uitgenodigd om mee te lopen!

 

Leerhuisavond over Judas n.a.v. de musical ‘Judas’ in de Lucaskerk.

Vorig jaar vierden we het 25-jarig jubileum van de Lucaskerk met een aantal fantastische uitvoeringen van de musical Judas. En we waren toen nog lang niet klaar. Niet met de musical, niet met het enthousiasme van iedereen die bij de uitvoering betrokken was en niet met Judas. Omdat Judas vooral verbonden is met Goede Vrijdag, ligt het voor de hand om in de 40 dagen voor Pasen Judas weer op te pakken. Hoe we dat gaan doen, stemmen we natuurlijk af met Theatrada, het initiatief dat voortkomt van de groep van de musical.

Peter Jan Plooij en ds. Roel Knijff zullen de avond inhoudelijk begeleiden. Want wat moeten we toch met Judas? In de musical werd al prachtig weergegeven: is hij de tegenpool van Jezus? Of heeft hij Jezus misschien beter begrepen dan alle anderen?

Deze avond, 14 maart, is onderdeel van het Leerhuis Lucaskerk PGB & Augustinus parochie. Vooraf wordt gekookt in de Lucaskerk. Iedereen kan mee-eten. Om 18:00 uur gaan we aan tafel. De kerk is om 17:30 uur open. De kosten zijn € 5.

Vooraf aanmelden via het aanmeldingsformulier op de pkn-website.

Oecumenische vespers 40-dagentijd 2020 Lucaskerk

In 2020 worden, zoals in voorgaande jaren, in de Lucaskerk tijdens de 40-dagentijd een serie oecumenische vespers georganiseerd.

Deze vinden plaats in de Lucaskerk op de woensdagen 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april. Aanvangstijd is 19.30 uur, met uitzondering van 18 maart. Op die dag is de aanvangstijd 19.00 uur. Het thema voor deze serie vespers is:

Sta op

Onder dit motto willen we een verbinding leggen tussen teksten uit de Bijbel en inspirerende persoonlijkheden uit de vorige en deze eeuw.

Iedereen is van harte uitgenodigd om aan een of meer van deze vieringen deel te nemen.

Leerhuisavond: ‘Kerk zonder kunst?’ Door ds. Joan van Kempen

Een lezing en presentatie over het thema: ‘Kunst en kerk’ .

We maken een tocht door de geschiedenis met in het achterhoofd de vraag: hoe hebben deze werelden met elkaar te maken?
In mijn werk als predikant heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van het maken of kijken naar kunst. Want kunst biedt mensen een andere ingang naar hun innerlijke omgang met de meest existentiële vragen. Beelden zijn vaak indringender dan woorden en kunnen verbanden leggen met onbewuste gevoelens ten aanzien van het geloof. Daarover gaan we ook met elkaar in gesprek.

Deze avond is onderdeel van het Leerhuis Lucaskerk PGB & Augustinus parochie. Vooraf wordt er gekookt in de Lucaskerk. Iedereen kan mee-eten. Om 18:00 uur gaan we aan tafel. De kerk is om 17:30 uur open. De kosten zijn € 5. Vooraf aanmelden via de website: https://www.pknbreda.nl/formulier

Eerste Communie 2020 voorbereiding

Op zaterdag 25 januari starten we met de voorbereiding van de communicantjes.

We komen van 14.30 – 16.00 uur in de Michaelkerk bij elkaar, waar we filmpjes gaan kijken over het leven van Jezus. De kinderen krijgen een kleine rondleiding in de kerk en we bereiden ons voor op de presentatieviering van zondag.

Op zondag 26 januari stellen 36 kinderen zich voor aan onze geloofsgemeenschap. In elke kerk is er een presentatieviering, zodat de kinderen in hun eigen wijk naar de kerk kunnen.

Het hele gezin is van harte welkom.

Reünieviering Jeugd- Jongerenkoor Franciscus

In 2020 bestaat het JJK Breda 55 jaar!

Het leek ons daarom een leuk idee om een reünieviering te realiseren. We nodigen jullie van harte uit om deze viering met ons mee te beleven op zondag 19 januari om 10:30 uur in de Franciscuskerk. We hopen op deze dag veel oud koor- en bestuursleden te mogen ontmoeten en nog een keer met een koor van meer dan 55 zangers een viering te verzorgen. 

We zingen huidige liederen maar ook liederen uit vroegere tijden. Deze worden gedirigeerd door de huidige en twee oud-dirigenten.

Graag zien we jullie op 19 januari!  

Leerhuisavond: ‘Populisme’

Onder begeleiding van ds. Marlies Schultz en ds. Roel Knijff wagen we het. Marlies zal een inleiding houden, geïnspireerd door Klaus-Dieter Kaiser, directeur van de Evangelischen Akademie der Nordkirche in Rostock. Rostock ligt in de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren in de voormalige DDR, waar de AFD de tweede partij werd met 21% van de stemmen. Door anders naar populisme te kijken kunnen we er misschien ook beter mee omgaan. Klaus-Dieter Kaiser belicht populisme van binnenuit en niet van buitenaf. Is dat voorbeeld het volgen waard?

Deze avond 27 mei, is onderdeel van het Leerhuis Lucaskerk PGB & Augustinus parochie. Vooraf wordt gekookt in de Lucaskerk. Iedereen kan mee-eten. Om 18:00 uur gaan we aan tafel. De kerk is om 17:30 uur open. De kosten zijn € 5.

Vooraf aanmelden via de website van pknbreda.

Contact

Noodnummer
06 – 102 92 794

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
Tel: 076 – 571 15 67
Ma-Vrij: 09:00 – 12:00
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
Tel: 076 – 541 01 94
Ma / Woe / Vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
Tel: 076 – 521 90 87
Ma-Vrij: 09:30 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
Tel: 076 – 571 32 03
Ma-Vrij: 09:00 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl