Bijbelgroep Regenboog is een oecumenische gespreksgroep voor mensen met een verstandelijke beperking.
De groep maandelijks bijeen op de laatste maandagavond van de maand van 19.30 uur tot 20.30 uur om naar een Bijbelverhaal te luisteren, daar met elkaar over te praten, te bidden, te zingen.
De deelnemers uit heel Breda en omstreken zijn welkom.
De groep wordt begeleidt door de pastores van SOVAK.
De bijbelgroep heeft al een aantal keren met veel enthousiasme meegewerkt aan een oecumenische viering in de Michaelkerk.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom in de groep.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Boukje Flach-Tuinhof via het mailadres: boukje.tuinhof@planet.nl