Bijbelgroep Regenboog

maandag, 30 januari 2023 19:30 t/m 20:30
Locatie: Michaelkerk Breda, Hooghout 67 4817 EA Breda

Bijbelgroep Regenboog is een oecumenische gespreksgroep voor mensen met een verstandelijke beperking.
Al jarenlang komt de groep maandelijks bijeen in de Michaelkerk op de laatste maandag van de maand om naar een Bijbelverhaal te luisteren, daar met elkaar over te praten, te bidden, te zingen.
We werken met een jaarthema. De groep heeft een eigen liedbundel met favoriete liederen.
In de maanden december, juli en augustus is er geen bijbelgroep.
De deelnemers uit heel Breda en omstreken zijn welkom.
De groep wordt begeleidt door de pastores van SOVAK.
De bijbelgroep heeft al een aantal keren met veel enthousiasme meegewerkt aan een oecumenische viering in de Michaelkerk.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom in de groep.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Boukje Flach-Tuinhof via het mailadres: boukje.tuinhof@planet.nl

Meer activiteiten

Alles
Willibrorduskerk Teteringen
Michaelkerk Breda
Buurthuis 't Web
Franciscuskerk Breda
Buurthuis de Biesdonk