Voorganger: R. Supardi
Organist: F. Koot - Voorstellen 1ste Communicanten