Voorganger: R. Supardi
Organist: F. Koot – Voorstellen 1ste Communicanten