In samenwerking met de Markuskerk is er iedere donderdag inloop in de Markuskerk.

Contactpersoon vanuit de Michaelkerk: Marga de Ridder margaderidder@hotmail.com