Caritas Voedselbank Actie

In mei 2024 vindt de halfjaarlijkse actie voor de Voedselbank plaats.
Het initiatief van de actie ligt bij de gezamenlijke Rooms-Katholieke kerken in Breda. Het aantal gezinnen dat hulp ontvangt van de Voedselbank is de afgelopen jaren afgenomen met circa 200 gezinnen.

Op dit moment ontvangen 550 gezinnen voedselhulp voor een beperkte periode en, heel belangrijk, begeleiding bij de financiële problemen. Vastgesteld mag worden dat de ondersteuning en begeleiding door de Voedselbank een positief effect heeft. Velen van u hebben een bijdrage daaraan geleverd door het geven van levensmiddelen of geld.

De Rooms-Katholieke Kerken en de Voedselbank doen opnieuw een beroep op u.
In mei kunt u levensmiddelen afgeven in de kerken in Breda of uw financiële bijdrage deponeren in daarvoor bestemde bussen/potjes.
Op de posters in de kerk en op flyers achterin de kerk staan suggesties voor levensmiddelen die u zou kunnen geven.

U kunt uw geldelijke bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer van  Caritas Augustinusparochie Breda,

Bankrekeningnummer: NL 48 RABO 0150 9915 25 o.v.v. Voedselbankactie mei 2024.                         

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer nieuws

Een inspirerende ervaring...

Hoewel de geloofsgemeenschap relatief onbekend is, bevindt zich in het […]

Debat over migratie aan de vooravond van de verkiezingen

Op maandag 3 juni om 19.30 uur vindt er in […]

Brabantparkfestival is terug!

Op zondag 2 juni 2024 komen de bewoners van Brabantpark […]

Gedachte 16 mei 2024

Er zijn maar twee dagen in het jaar waarop men […]

Uit het pastoraal Team 16 mei 2024

Onze natuur In één keer is het weer omgeslagen. Klaagden […]

Oproep

De groep koffiedames/gastvrouwen in de Michaelkerk is op zoek naar […]

Leerhuisavond

Op woensdag 22 mei is er een avond met als […]

Relieken in de Augustinusparochie

Het was mooi, Het was indrukwekkend, Het was bijzonder, Het […]

Over de heg

Lekker buitenweer…. Kom eens langs, over de heg een praatje, […]

Onder de groene linde... Annakapel

Vanaf vrijdag 17 mei tot en met vrijdag 13 september […]

Inschrijven Nieuwsbrief

Als u 2 wekelijks de Nieuwsbrief van de parochie wilt […]