Hanneke Oomen

Pastoraal assistent 

Als pastoraal assistent is Hanneke een gekwalificeerde vrijwilligster die na een 3 jarige opleiding door de pastoor gevraagde taken zelfstandig uitvoert. Ze heeft een zending van de Bisschop voor 3 jaar en ondersteunt de pastores bij  liturgie, pastoraat, kerkopbouw en diaconie.

Hanneke richt zich met name op liturgie en catechese en op parochievitalisering.

Zij is medeorganisator en gespreksleidster van de Alphacursussen in Breda, werkt mee aan de maandelijkse vespervieringen en Taizévieringen en is lector en cantor.

Samen met anderen vormt ze de werkgroep ‘Missionaire kerk’.
In dat kader organiseert ze ook geloofsgesprekken met ouders tijdens de familie catechesezondagen van Groot Breda.

Pastoraal assistent

hannekeoomen@online.nl