Voor de dag met zuster Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’ in de OLV-abdij in Oosterhout aanvang 9.30 uur op zaterdag 19 september zijn nog plaatsen vrij.
De dag hebben wij een eerste keer gehouden op zondag 26 januari 2020. Wij hebben nu gekozen voor een zaterdag om ook beroepskrachten in de gelegenheid te stellen om deel te nemen.

U kunt u hiervoor nog aanmelden via:
website van het Sint Franciscuscentrum.

Graag ontvangen wij u op zaterdag 19 september in Oosterhout.

Met vriendelijke groet,

Nicole Weinberg-Schyns