Dagboek van een dorpspastoor in Teteringen

De bouwpastoor

Zoals je wellicht weet is in 1925 pastoor Joseph van den Muijsenbergh door de bisschop hier in Teteringen aangesteld met de opdracht om een nieuwe kerk te realiseren. De bestaande kerk, die op de grond van de huidige begraafplaats stond, werd te klein. Pastoor Van den Muijsenbergh heeft dat voortvarend gedaan en wij kennen allemaal het resultaat.

Dagboek

Maar hij deed meer: hij hield een dagboek bij, waarin hij alle belangrijke gebeurtenissen opschreef. Niet alleen de kerkelijke zaken, maar ook wat er zich in het dorp Teteringen zoal voordeed. Dat heeft hij gedaan vanaf de eerste dag van zijn benoeming in september 1925 en hij heeft dat voortgezet tot aan zijn ziekte en overlijden in januari 1941. Daarna is het voortgezet door pastoor Andriessen, die u misschien ook nog heeft gekend.

Bij elkaar is het dagboek dus een lijvig geheel en gelukkig is het hier in de kerk goed bewaard gebleven. Het is een interessante bron om te lezen, hoe het leven hier in Teteringen in de eerste helft van de twintigste eeuw er aan toe ging.

passages uit het dagboek

Maandag 2 augustus 1926 is de allereerste steen gelegd door Pastoor van den Muijsenbergh. Kapelaan van Beckhoven legde de tweede. De werklieden kregen ieder 5 sigaren.

Op 30 december 1927 's avonds om 6 uur bij J. Dikmans, herbergier in Teteringen, vergadering van een 20-tal grondeigenaren. Gezamenlijk zijn zij eigenaar van alle in de parochie van de H. Willi­brordus gelegen gronden die voor huizenbouw in aanmerking kunnen komen. Het doel dezer vergadering, bijeen geroepen door en onder leiding van de pastoor, is om door onderlinge bespreeking tot overeenstemming te komen om geen gronden uit de parochie te verkoopen, voor aleer men de zekerheid heeft wie de kooper is, wat er gebouwd wordt, en wie er komen wonen; daardoor zal dan kunnen getracht worden de parochie op peil te houden, de verkeerde elementen er uit verwijderd te houden en het bouwen vooral van z.g. blokwoningen te voorkomen.

Ook de oorlogsperiode 1940-1944 is in het dagboek uitvoering beschreven, opgetekend door kapelaan Bongenaar. Zo lezen we dat op 11 februari 1943 alle klokken door de Duitsers zijn gevorderd om afgevoerd te worden naar Hamburg om ze daar om te smelten tot munitie.

In de namiddag van 15 september 1944 had een beschieting uit Engelse vliegtuigen plaats. Op de Oosterhoutseweg werden een munitiewagen en een Duitse wagen beschoten. Eén Duitser in de auto werd gedood, de wagen met munitie brandde uit.

 30 oktober 1944: Van kwart voor een in de nacht doorleefden we tien minuten lang en bombardement. Granaten gierden over het dorp. De hele pastorie rammelde en dreunde mee.

Nu werd het stil, akelig stil. Wij dachten aan de Duitsers, die de kerk waren binnengegaan. Zouden ze er nog in zijn? Wat waren hun plannen? Zou de kerk toch verwoest worden? Er was zoveel gebeden, proberen we nu toch maar te slapen.

Stilte heerste. In de kelder was het ook een tijd al stil. Sliep iedereen? Zouden er doden in onze parochie zijn? We wisten het niet. Afwachten! Afwachten!

 Het is drie uur in de nacht. De Teteringse torenklok heeft drie maal geslagen, en....... een hevige slag verscheurde de nachtelijke stilte, veroorzaakt door een grote explosie in de toren en de kerk.

Dagboek bestellen

En hoe dit verhaal verder gaat, kun je zelf in het dagboek lezen. Onze penningmeester René van den Akker, die ook eindredacteur is van de heemkundekring Teterings Erfdeel, heeft samen met onze kerkbeheerder Jac van Haperen het dagboek gebundeld en in een boekje uitgebracht. Het is maar liefst 92 pagina’s en is voorzien van een aantal historische foto’s.

Je kunt het dagboek kopen op het secretariaat van de Willibrorduskerk, dat is op werkdagen geopend van negen uur tot half twaalf.

Het kost € 6,-.

Wij bevelen dit dagboek van harte bij je aan.

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl