Vrijwilligerswerk

In de Lucaskerk zijn vele vrijwilligers actief als lector, koster, organist, in het digitale panel, als gastheer of gastvrouw tijdens de open koffie, voor de gezinsvieringen en kinderactiviteiten, voor de kapel, de oecumene, in de vouwgroep, de felicitatiegroep of ziekenbezoek, in de parochiekerncommissie en op het secretariaat, voor de financiën en de ledenadministratie, de kerkbalans en ons informatieblaadje Huis van Brood.

Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Het is mooi om samen kerk te zijn en zo een steentje bij te dragen. Wilt u meedoen als vrijwilliger? Loop eens binnen bij het secretariaat.

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl