Uitvaart en begraven

Bij een katholieke uitvaart nemen we afscheid van de overledene die we overdragen aan aan Gods barmhartigheid en liefde. Dit gebeurt in de viering van de Eucharistie of een gebedsviering.

Een gebedsviering heeft de voorkeur als veel nabestaanden niet-katholiek of niet-gelovig zijn.  Een gebedsviering kan geleid worden door een priester of diaken maar ook door leken.
Aan de Uitvaart kan op de avond voorafgaand een avondwake worden gehouden. Die wordt meestal verzorgd door leken.

Voor het aanvragen van een uitvaart of avondwake kun je contact opnemen met de pastores via tel.nummer 06 – 102 92 794

De parochiekern Willibrordus beschikt over een kerkhof in Teteringen.

Het kerkhof is bestemd voor Teteringse parochianen. Uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling van het parochiebestuur

 

De priester, diaken of vrijwilliger die in de uitvaart voorgaat, stelt samen met de nabestaanden de viering samen.

Aanvragen uitvaart

Voor het aanvragen van een uitvaart of avondwake kun je contact opnemen met de pastores via tel.nummer 06 – 102 92 794.

Wat kost een uitvaart

Een katholieke uitvaartdienst (evt. incl. avondwake)  kost € 608,- . Hiervan worden de parochiebijdragen van de laatste 3 jaar in mindering gebracht.

Een avondwake zonder uitvaartdienst kost € 305,-.

Het is mogelijk om de overledenen vóór de dienst in de kerk op te baren. De kosten hiervoor bedragen  €  85,-

Het verzorgen van een uitvaart/afscheidsdienst in een crematorium (per tijdsduur)  kost  € 405,-

Als een van onze pastores voorgaat in een uitvaartdienst in een andere kerk bedragen de kosten € 405,-

Begraven op het parochiekerkhof in Teteringen

De parochiekern Willibrordus beschikt over een kerkhof in Teteringen.Het kerkhof is bestemd voor parochianen die een aantoonbare binding hebben met de Teteringse geloofsgemeenschap. Uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling van het parochiebestuur.

De begraafplaats biedt de volgende mogelijkheden:

  • Enkel graf
  • Dubbel graf
  • Urnkelder
  • Bijzetting van een urn in een bestaand groot graf

Wat kost begraven op het kerkhof

                                                                 volwassene      kind (tot 17 jr)

Graf openen en sluiten                                        €  610,-                   € 610,-

Grafrechten voor 20 jaar                                     € 1024,-                 € 512,- 

(incl. onderhoud begraafplaats)                        € 1634,-                  € 1122,-

Het verlengen grafrechten  voor 10 jaar           € 500,-                   € 250,-

Een dubbelgraf wordt berekend als 1 graf.

De parochie zorgt voor het ruimen van het graf.

Urnen

Op het kerkhof is bijzetting van een urn in een nieuwe urnenkelder of in een bestaande urnenkelder mogelijk.

De kosten hiervoor bedragen  € 825,- voor 20 jaar.  Een verlenging 10 jaar kost  € 460,-  (per kelder)

Het is ook mogelijk om een urn bij te zetten in een bestaande graf. De kosten hiervoor zijn € 1024,-  (voor 20 jaar,  incl. de kosten voor het openen van het graf.)

 

Contact

Pastores (noodnummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 – 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 – 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 – 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 – 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 – 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 – 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 – 571 32 03
ma-vrij: 09:30 – 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl