Caritas en diakonie

De Augustinusparochie heeft een Caritascommissie die zorg draagt voor financiële en maatschappelijke steun aan personen en organisaties in de parochie en in de wereld.

Samen met de andere Bredase parochies worden de maandelijkse Caritascollectes georganiseerd (zie onder).

Jaarlijks zijn er specifieke acties zoals de zg.  Vastenactie en de kerstpakkettenactie.

De parochie ondersteunt maatschappelijke activiteiten zoals het Annahuis, inloophuis de Biesdonk en ontmoeting voor ouderen in het Web in Teteringen.

Het collecteschema voor 2020 is als volgt

datum Land. collecte te verzorgen door par.best. actieperiode Caritascollecte te verzorgen door Caritas toelichting
04/05 januari Bamboeproject Ghana
18 jan. t/m 2 febr. Actie Kerkbalans geen kerkcollecte
01/02 februari Woonzorgvoorziening Eigen Wijs
26 februari t/m 12 april Vastenactie datum collecte zelf te bepalen
01/02 maart Annahuis
05/06 april Wereldwinkel Breda
02/03 mei Roepingen-zondag
09/10 mei Afriana Foundation (1 week later)
30/31 mei (Pinksteren) Week Nederl. Missionaris 23 t/m 31 mei Pinksteractie
06/07 juni (Drievuldig-heidszondag) Zondag vd Diaconie Zondag met aandacht voor de Diaconie (bisd. Breda)
04/05 juli Eigen parochiecaritas
01/02 aug. HiBO
05/06 sept. Steungezin.nl
03/04 oktober SchuldHulpMaatje
17/18 oktober Missiezondag Missio, Wereldmissiemaand
31okt/01nov. Fysiotherapie Zimbabwe
07/08 november Zondag voor de Oecumene Kath. Vereniging voor Oecumene
28 nov. t/m 20 december Bisschoppelijke Adventsactie Adventsactie datum collecte zelf te bepalen

 

 

 

Contact

Pastores (spoednummer)
06 – 26 58 02 11

Annakapel
Heusdenhoutseweg 34
4817 NC Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma/woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Maria Dymphnakapel
Moerenpad 10
4824 PA Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk
Belgiëplein 6
4826 KT Breda
tel: 076 - 571 15 67
ma/woe/vrij: 09:00 - 11.30 u
franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Lucaskerk
Tweeschaar 125
4822 AS Breda
tel: 076 - 541 01 94
ma/woe/vrij: 09:00 - 12:00
bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Michaelkerk
Hooghout 67
4817 EA Breda
tel: 076 - 521 90 87
ma /woe/vrij: 10:00 - 12:00
michael@augustinusparochiebreda.nl

Willibrorduskerk
Kerkstraat 1
4847 RM Teteringen
tel: 076 - 571 32 03
ma-vrij: 09:30 - 11:30
willibrordus@augustinusparochiebreda.nl