Verslag van de vergadering van het parochiebestuur van 8 juli 2020

De Bisschop heeft Marga de Ridder voor een tweede termijn benoemd tot lid van het parochiebestuur. Het bestuur is blij dat Marga met haar inzet en kennis opnieuw beschikbaar is voor het bestuur.

De begroting voor 2020 is door de Bisschop goedgekeurd. De Bisschopstaf spreekt daarbij zijn zorgen uit over de forse daling van de vaste parochiebijdragen. Die werd vooral in de Michael-en Bethlehemkern zichtbaar. Het PB wil daarom de welkomsprocedure voor nieuwe parochianen onder de loep te nemen en de welkomstbrief verbeteren. Ook zullen parochianen die hun parochiebijdrage hebben gestopt, telefonisch benaderd worden om te vragen naar de reden.

Het Pb besprak de financiële toestand van de parochie. Door de corona-crisis zijn de (collecte)opbrengsten dramatisch teruggelopen. Dat verlies wordt bij lange na niet goedgemaakt door lagere kosten. Het parochiebestuur doet een beroep op de parochianen om hiermee bij de komende collectes rekening te houden.

De 4 parochiële kerncommissies (PKC’s) worden op korte termijn geïnformeerd over de taken en verantwoordelijkheden van Huub Gerritsen als Coördinator Gebouwen van de parochie.

Het Handboek van de Parochie waarin allerlei praktische zaken worden geregeld, wordt aangepast en verspreid naar de vrijwilligers. Het vaststellen van het aantal misintenties voor overleden parochianen zal in de 4 parochiekernen op dezelfde wijze gebeuren.

De diakonale taken waar onze parochianen aan bijdragen zijn geïnventariseerd. Naast de 2 inloophuizen en een huiskamerproject zijn er verschillende activiteiten voor bepaalde doelgroepen in de wijken. Zoals in ons pastoraal beleidsplan staat, willen we daar de komende tijd meer aandacht en prioriteit aan geven. We gaan daarom in de wijk Heusdenhout contact leggen met het Houwke om te onderzoeken of wij kunnen samenwerken.

De samenwerking tussen de parochies in Breda en de r.katholieke basisscholen wordt versterkt met behulp van de diocesane beroepskracht Rosalina Boer. Ook onze parochie gaat hieraan een bijdrage leveren.

Het is te verwachten dat we op korte termijn aangepaste richtlijnen ontvangen vanuit het Bisdom over de coronabeperkingen en met name over de koren en het zingen tijdens vieringen.

Het parochiebestuur besluit om met een ander hoveniersbedrijf een onderhoudscontract te sluiten voor het tuinonderhoud van de Annakapel.

Het archief van de parochie en parochiekernen wordt verder geïnventariseerd en gesaneerd.

Kees Veelenturf, vice-voorzitter

Meer nieuws

Gedachte 2020-31

Ik had gewild….. dat veel dingen anders waren gegaan, maar […]

Uit het pastoraal team 2020-31

Keuzes maken Het is zomer, het is vakantie, het is […]

Herstart oecumenisch Coventry middaggebed

Herstart oecumenisch Coventry middaggebed Nu de lockdown weer wordt versoepeld, […]

Zomer programma

Ook dit jaar willen we, ondanks de beperkingen als gevolg […]

Annanoveen in de Michaelkerk

Annanoveen in de Michaelkerk De Annanoveen is dit jaar niet […]

Uit het pastoraal team 2020-30

Fietstocht  Afgelopen woensdagmiddag, 15 juli, zijn wij begonnen met ons […]

DHK start weer

DHK Michaël start weer! Koorrepetitie start weer. Op 27 juli […]

Gedachte 2020-30

We hebben elkaar nodig We hebben elkaar nodig Dat is […]

Richtlijn Bisdom over zang in de vieringen (miv 10 juli 2020)

• Geen gezangen door gelovigen (volkszang) tijdens de viering • […]

Gedachte 2020 -29

Ouderlijk huis Daar was liefde, warmte en gezelligheid Je beseft […]

Uit het pastoraal team 2020 – 29

We pakken de draad weer op Langzaam aan pakken we […]

Uit het pastoraal team 2020-28

Mensen naar Jezus brengen In de kerken mogen weer 100 […]

Gedachte 2020-28

Er zit een verhaal achter elk persoon er is een […]

Annanoveen in de Michaelkerk

Annanoveen in de Michaelkerk Ook dit jaar willen we weer […]

Hannie Hazeborg-Nooijens lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op 3 juli heeft mevr. Hannie Hazenborg de koninklijke onderscheiding ontvangen […]

Gezinspastoraat

Langs deze weg willen we u informeren over een aantal […]

Uit het pastoraal team 2020-27

“De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze […]

Welkom in de kerken van de Augustinusparochie 

Vanaf aanstaande zondag bent u weer van harte welkom tijdens […]

Gedachte 2020-27

Het is alweer juli! Iedereen een gezonde, blijde en liefdevolle […]

Deze tijd – Augustinusmagazine juli 2020

Het zomernummer van het Augustinusmagazine is uit. Komende weken valt […]

Zomerprogramma 2020 Augustinusparochie

Ook dit jaar willen we, ondanks de beperkingen als gevolg […]

Vieringen per 1 juli

Met ingang van 1 juli a.s. zijn de vieringen in […]

Uit het pastoraal team 2020 – 26

Wees niet Bang. We hebben nu op twee zondagen opnieuw […]

Gedachte 2020 -26

Er zijn 4 belangrijke woorden in het leven; Liefde, eerlijkheid, […]

Pinksterestafette (2)

Op zaterdag 20 juni was er een geloofsgesprek in de […]

Pinksterestafette (1)

Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, startte het Bisdom Breda […]

Anna noveen

Annanoveen,    De Annanoveen wordt dit jaar gehouden in de […]

Pastorale brief van onze Bisschop (corona)

“De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze […]

Schilderij Anna kapel

Hierbij laat ik u weten dat ik een heel oud […]

Uit het pastoraal team 2020-25

Waarom Toch? Afgelopen zondag was het een belangrijke dag in […]

Gedachte 2020-25

De kwaliteit van je leven hangt niet af van wat […]

Dymphna-kapel in het nieuws

Wat leuk! In het Haagse Beemden Nieuws is zomaar een […]

Bestuur benoemt Coördinator gebouwen

    Per 1 juni 2020  is Huub Gerritsen door […]

Gedachte 2020 – 24

Echte vrienden Echte vrienden accepteren zoals je bent ze vinden […]

Uit het pastoraal team 2020 – 24

Naar het nieuwe normaal Het is nu juni, zomertijd, waarin […]

‘Over de Heg’ gaat weer van start op 5 juni

We zaten er met smart op te wachten, elkaar weer […]

Ervaringen in de coronatijd (12)

Jan van den Wijngaard Als je met iemand in gesprek […]

Vieringen zonder koren

Zoals bekend worden de vieringen in de parochiekerken per 13 en […]

Ervaringen in de coronatijd (11)

Diny Roovers HOE KOMEN WIJ DE CORONATIJD DOOR? Mijn vriend […]

Ervaringen in de coronatijd (7-8-9-10)

Brendon Catlow (7) We live in strange times! Unprecedented times.  […]

Ervaringen in de coronatijd (4-5-6)

Naam bekend bij pastores (4) Zo’n moeilijk opdracht heb ik […]

Ervaringen in de coronatijd (1-2-3)

Jan van Roestel (1) Wat was het wennen, geen kinderen, […]

Voedselbank

Voedselbank: Als gevolg van de Coronacrisis, komen nog meer gezinnen, […]

Misintenties 

Beste parochianen, Wij zitten in een moeilijke periode. Wij kunnen […]

SchuldHulpMaatje Breda zoekt bestuursleden

SchuldHulpMaatje Breda zoekt bestuursleden In 2017 is vanuit de diakoniën […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]

SchuldHulpMaatje : maatjes gezocht

Schuldhulpmaatje begeleidt nu ruim 2 jaar in Breda mensen bij […]