verslag parochiebestuur 7 oktober 2020

Het parochiebestuur vergaderde in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk.

Gesproken werd over het archief van de Annakapel. De oudste stukken dateren van rond 1825 en zijn in een zeer slechte staat. Er is contact gezocht met het Stadsarchief dat belangstelling heeft om het archief van de Annakapel in bruikleen te ontvangen. Zij beschikken over middelen om het Anna-archief te conserveren en voor de toekomst te bewaren.

De misintenties zullen als proef ook op website worden geplaatst bij de wekelijke berichten.

Uitvoerig sprak het bestuur over de coronamaatregelen. De voorlopige beperking van het aantal kerkbezoeker tot 30 personen, zoals door minister Grapperhaus afgesproken, zullen we in de Augustinusparochie soepel toepassen totdat er een duidelijke richtlijn is van de Bisschop.

Er zijn inmiddels voorbereidingen getroffen om vieringen weer online uit te zenden.

De sterke toename van het aantal coronabesmettingen vraagt volgens het parochiebestuur om aanvullende maatregelen. In afwachting van richtlijnen van het Bisdom besloot het bestuur op dinsdag 6 oktober om tijdelijk geen koorzang en dus ook geen koorrepetities toe te staan. Steeds weer blijkt immers dat zang een van de grootste risico’s vormt voor verspreiding van het virus. Een van de dirigenten en een koorlid van een parochiekoor zijn recent besmet geraakt met het coronavisus. Ze zijn gelukkig niet ernstig ziek.

De penningmeester gaf een overzicht van de financiële toestand van de parochie. Door de vermindering van de collecte inkomsten maar ook door een verdere daling van het aantal vaste parochiebijdragen verslechtert de financiële positie van de parochie sneller dan verwacht.

Het parochiebestuur heeft de bestaande regeling van grafrechten voor het kerkhof in Teteringen tegen het licht gehouden. Het blijkt dat de bestaande regeling voor onduidelijkheid zorgt en aangepast moet worden. Met name de grafrechten voor een familiegraf worden herzien en enkele bedragen worden aangepast. De nieuwe tarieven zullen worden besproken met de betrokken vrijwilligers in Teteringen en t.z.t. op de website worden geplaatst.

De tijdelijke herhuisvesting van de paters en de toekomst van de pastorie werden besproken. Besloten werd om de besluitvorming over toekomst van de pastorie en het kerkgebouw af te wachten. Onderzocht wordt hoe we met beperkte middelen het wooncomfort kunnen verbeteren en de energiekosten kunnen verlagen.

Het parochiebestuur zal actief instanties (m.n. de scholen) benaderen om i.v.m. coronabeperkingen gebruik te kunnen maken van de Franciscuskerk.

Een besluit werd genomen over het binnen-schilderwerk van de Annakapel.

De subsidieaanvraag voor het lange termijnonderhoud van de Willibrorduskerk is door het Ministerie afgewezen. Het parochiebestuur evalueerde de gang de zaken en besloot om volgend jaar onder regie van de Coördinator gebouwen een nieuw verzoek in te dienen met hulp van een externe deskundige.

De migratie van de email server en eventuele software aanpassingen op de parochiepc’s werden besproken. Het is een lastige operatie waarbij het bestaan van 23 verschillende emailaccounts de slagvaardigheid belemmert.

Binnen de Michael PKC bestaat behoefte om opnieuw te praten over de aanschaf van een kerkklok bij de Michaelkerk. Besloten werd dat de vice-voorzitter voor de eerstvolgende vergadering wordt uitgenodigd om de wensen van de PKC te bespreken .

 

 

 

Meer nieuws

Uit het pastoraal team 2020-43

Hoe nu verder? Als ik dit stukje schrijf hebben we […]

Gedachte 2020-43

Je blijven verbinden in het nu geeft je de kracht […]

Collecte Missiezondag zondag 25 oktober

Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) voert MISSIO […]

Misintenties 25 oktober 2020 Michaelkerk

Parochie intenties van 25 oktober 2020. Voor de overledenen: Jan […]

Willibrordzondag 8 november

De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe […]

Roepingen zondag

In het bisdom Breda is het traditie om tweemaal per […]

Hubkeszegening in Teteringen en Breda – Oost

HUBKESZEGENING IN TETERINGEN EN BREDA-OOST Op de feestdag van St. […]

Misintenties 25 oktober 2020 Willibrorduskerk

We gedenken dit weekeinde de overledene van oktober 2019: Jan […]

Voor wie steekt u een kaarsje op?

Op 2 november is het Allerzielen en gedenken we in […]

Misintenties 25 oktober 2020 Lucaskerk

Parochie intenties van 25 oktober 2020   Jan van Middelkoop, […]

Misintentie 18 oktober 2020 Franciscuskerk

intentie: Jopie van Dongen – Naalden.

Aanmelden voor vieringen per 12 oktober 2020

Er mogen maximaal 30  personen bij een viering aanwezig zijn. […]

Uit het pastoraal team 2020-42

De zomer is voorbij. Na een lange zomervakantie gaan de […]

Gedachte 2020-42

Pieker niet over het verleden het is voorbij. Stop met […]

Misintenties 18 oktober Lucaskerk

Parochie intenties van 18 oktober 2020   Jan van Middelkoop, […]

Misintenties 18 oktober 2020 Michaelkerk

Parochie intenties van 18 oktober 2020 Uit dankbaarheid voor de […]

Eucharistievieringen online

Vanaf zondag 11 oktober zijn de vieringen van 10.30 u […]

Uit het pastoraalteam 2020-41

Zaterdag waren er in de Willibrorduskerk twee uitgestelde 1ste Communievieringen. […]

Bijbelcursus van Bisschop Liesen ook online

Bisschop Liesen geeft dit najaar een bijbelcursus waarin hij in […]

Gedachte 2020-41

Ieder mens is uniek… Ieder mens is anders… Ieder mens […]

Email beperkingen op 12 en 13 oktober

Maandag 12 oktober zal er om 10 uur een emailmigratie […]

Parochiebestuur over nieuwe coronamaatregelen per 6 okt.

Op 5 oktober heeft minister Grapperhaus nieuwe beperkingen afgesproken met de vertegenwoordigers […]

Bijbellezen / Lectio divina

BIJBELLEZEN OP EEN BIJZONDERE MANIER We gaan met een groep […]

Uit het pastoraal team 2020-40

Dierendag Aanstaande zondag is 4 oktober en dat doet ons […]

Een fleurige bloem voor de overburen!

Met een fleurige bloem ontvingen 190 senioren, overburen van de […]

Rozenkrans en Eucharistie

In de maand oktober is er net als in de […]

Taizévieringen in de Michaelkerk

Op zaterdag 3 oktober, 19.00 uur is er in de […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]