Vastenbrief 2023

Bekeert u tot een nieuwe mens

Op 22 februari, Aswoensdag, begint de Vastentijd. Deze vastentijd is de periode waarin christenen wereldwijd zich voorbereiden op het Paasfeest, de verrijzenis van Jezus Christus. Het is een periode van bezinning op ons leven als christen. Door boetedoening, vasten en solidariteit met zwakken en kwetsbaren worden wij ons meer bewust van Gods liefde voor ons en voor de mensheid.
De vastentijd staat dus in het teken van bekering en vernieuwing. Aan het begin van de vastentijd ontvangen wij het askruisje en horen we de woorden: Bekeert u en geloof in de blijde boodschap. Gebaseerd op dit woord heb ik dit jaar het thema gekozen: Bekeert u tot een nieuwe mens. Door over dit thema goed na te denken, worden we eraan herinnerd dat de vastentijd een perfect periode is om dichter bij God te komen, ons berouwvol te voelen over wat niet goed is in onze levenswijze, met een vernieuwd hart naar Pasen toe te leven en een nieuwe mens te worden.
Bekering is niet zozeer een ander gedrag, niet zozeer anders gaan leven, anders handelen, maar een andere manier van zijn, een andere mentaliteit, een andere geesteshouding. Het is niet zo dat er nu een tijd aanbreekt dat we gaan vasten, extra gaan bidden, aalmoezen geven, maar wij blijven de dingen doen die we altijd al doen, alleen nu vanuit een andere mentaliteit, vanuit een andere gezindheid. Niet om er beter van te worden in het oog van de mensen, om er eer mee in te verkrijgen, beloond te worden met aandacht, waardering of goedkeuring. De ommekeer die zich in ons voltrekt is de ommekeer van de geesteshouding. De mens is, of hij nu bekeerd is of niet, op zichzelf betrokken, op zichzelf gericht.

In deze vastentijd kunnen wij onszelf afvragen: Hoe kan ik een beter mens worden? Hoe krijgen de mensen van mij een betere indruk? Welk voordeel heb ik ervan? Hoe kom ik er beter op te staan bij de mensen, bij de buurt, bij familie, bij mijn parochiegemeenschap of bij vrienden? Deze grondhouding kan ook doordringen in de dingen die wij voor God doen, in vasten, aalmoezen geven, bidden. Of we zoeken troost in het gebed, of goede gedachten. Echte bekering bestaat er dus in de dingen doen voor God en uit ware naastenliefde, maar niet uit eigenbelang. Daardoor worden wij een nieuwe mens.

Moge deze vastentijd zo vruchtbaar zijn en een goede voorbereiding op het Paasfeest, waarin wij Jezus Christus ontmoeten als de levende Heer. Ik wens u allen een gezegende Veertigdagentijd.

Namens het pastorale team, Rian Supardi svd

 ----------------------------------------------------------------

Vastenproject 2023: We slaan de handen ineen voor Keka-Flores

In 2020 hebben we de opbrengst van de Vastenactie gedoneerd aan de inwoners van Keka-Flores in Indonesië, het geboortedorp van pater Rian. Van de opbrengst is de pastorie afgebouwd en het geld dat over was, is gebruikt om te beginnen met de bouw van de nieuwe pré-school. De kinderen zitten nu namelijk in een heel oud gebouwtje, waar totaal geen voorzieningen zijn. De dorpsbewoners willen heel graag een goed schoolgebouw, maar het is voor hen erg moeilijk om voldoende geld bij elkaar te krijgen om de school af te kunnen maken. De afgelopen 2 jaar konden ze vanwege de coronapandemie niet verder bouwen: het geld van de gemeente moest naar de dorpsbewoners, zodat die konden overleven. Dat werd duidelijk toen pater Rian dit jaar op vakantie was bij zijn familie. Hij heeft de situatie in zijn dorp bekeken en een aantal mensen gesproken. Het geraamte van de pré-school staat er al en er liggen 1300 stenen klaar voor de muren. In totaal zijn er 3000 stenen nodig. De werkgroep Vastenactie heeft daarom besloten om dit jaar de kinderen in Keka-Flores te helpen. In de vieringen van 25/26 februari en 11/12 maart vertellen we u graag meer over dit project.

Collectes, hapjes en donaties

Op 3 manieren kunt u financieel bijdragen aan dit vastenproject: Tijdens de collecte in de vieringen van 11 en 12 maart. Bij de hapjesverkoop in enkele kerken na de vieringen van zondag 26 maart. Door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van Caritas: NL 48 RABO 0150 9915 25 t.n.v. Caritas Augustinusparochie Breda, o.v.v. Keka-Flores 2023

Mede namens de inwoners van Flores: hartelijk dank voor uw bijdrage.

 ----------------------------------------------------------------------------

Solidariteitsmaaltijd

Er zijn dit jaar 2 solidariteitsmaaltijden: op donderdag 23 maart om 18.00 uur in de Michaëlkerk en op donderdag 30 maart om 18.00 uur in de Lucaskerk. Bij de maaltijden zijn parochianen uit alle vier de kernen van harte welkom. Graag één week van tevoren aanmelden bij het secretariaat van de betreffende kern.


-----------------------------------------------------------------------------

VIERINGEN

Kruisweg ieder vrijdag
Franciscuskerk                                                                         19.00 uur

Boeteviering
Willibrorduskerk                           donderdag 30 maart    09.00 uur
Annakapel                                               vrijdag 31 maart     09.00 uur
Franciscuskerk                                      woensdag 5 april     09.30 uur

Zondag 2 april                            Palmzondag
Lucaskerk                                                      09.00 uur                Eucharistieviering
Willibrorduskerk                                          09.30 uur                Eucharistieviering
Franciscuskerk                                              10.30 uur                Eucharistieviering
Michaelkerk                                                    11.00 uur               Eucharistieviering
Michaelkerk                                                   13.00 uur                Engelstalige viering

Woensdag 5 april                      Chrismaviering
Willibrorduskerk in St. Willibrord            19.00 uur               Eucharistieviering

Donderdag 6 april                     Witte Donderdag
Michaelkerk                                                    19.00 uur               Eucharistieviering

Vrijdag 7 april                              Goede Vrijdag
Annakapel                                                       15.00 uur               Kruisweg
Lucaskerk                                                        15.00 uur               Kruisweg
19.30 uur               Oecumenische viering
Willibrorduskerk                                           15.00 uur               Kruisweg
Franciscuskerk                                               15.00 uur               Kruisweg
Michaelkerk                                                    19.00 uur               Gebedsviering

Zaterdag 8 april                           Paaswake
Willibrorduskerk                                           21.00 uur               Eucharistieviering
Michaelkerk                                                    21.00 uur               Eucharistieviering

Zondag 9 april                              Eerste Paasdag
Lucaskerk                                                       09.00 uur               Eucharistieviering
Willibrorduskerk                                           09.30 uur               Eucharistieviering
Franciscuskerk                                               10.30 uur               Eucharistieviering
Michaelkerk                                                     11.00 uur               Eucharistieviering
Michaelkerk                                                    13.00 uur               Eucharistieviering
Franciscuskerk                                               15.00 uur               Eucharistieviering

Maandag 10 april                         Tweede Paasdag
Franciscuskerk                                               10.30 uur               Eucharistieviering

 

Meer nieuws

Wijziging in het versturen van de nieuwsbrief

De nieuwsbrief die nu wekelijks op donderdagochtend 11.30 uur verstuurd […]

Oecumenisch Leerhuis Avond

Woensdag 5 april Diaconale maaltijd met spreker dhr. Thijs Verhees […]

Taizéviering

Op zaterdag 1 april is er weer een Taizéviering in […]

Gedachte 2023-12

Accepteer zoals het is..... Laat los hoe het was..... En […]

Misintenties Augustinusparochie 26 maart 2023

Intenties Michaelkerk: Adrianus van der Velden, Lucy van Gurp- Verdaasdonk, Sef […]

Con Anima is een gemengd koor

In maart 2020 waren we er klaar voor, ons tweejaarlijkse […]

Uit het pastoraal team 2023-12

Missionaris zijn in de tijden van afbouw en opbouw.   […]

Week Nederlandse Missionaris

Pinksteractie Voor missionair werker Jacinta van Luik (Kenia) en missionaris Sander Kesseler (Uganda) […]

Overlijden van pater Herman Wijtten svd

Pater Herman Wijtten svd, is drie weken geleden in de Michaelkerk […]

Geloofsfeest voor kinderen

Geloofsfeest voor kinderen op 15 april: Jezus leeft! Alle kinderen […]

Vastenactieproject 2023

We slaan de handen ineen voor Keka-Flores, het dorp van […]

Fototentoonstelling 50 jaar arbeidsmigratie in Nederland

In de bibliotheek Nieuwe Veste in Breda is tussen 31 […]

Uit het pastoraal team 2023-11

Ontmoetingen In mijn vorige stukje schreef ik dat we aan […]

Gezinsdag - De allerbeste Moeder van de wereld

Gezinsdag 26 maart 2022 - De allerbeste Moeder van de […]

Inschrijven Nieuwsbrief

Als je wekelijks de Nieuwsbrief van de parochie wilt ontvangen […]

Informatie avond Bisdom Bedevaart

Laat je dagelijkse beslommeringen los en ga mee op reis! […]

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd Maaltijden spelen in de Bijbel […]