Houd Hoop en Hard Werken

In onze nieuwsbrief van 25 januari jl. hebben wij u geïnformeerd over de Vastenactie 2024 en het thema dat daaraan is verbonden.

Aan de hand van het verhaal van Thandekile Ncube nemen wij u mee door de problematiek van de klimaatverandering met name in Zimbabwe. En aan het eind van dit artikel geven wij u weer een korte update van het programma voor de komende vastentijd.

                 

 

Thandekile en haar twee kinderen voeren een dagelijkse strijd om in hun levensonderhoud te voorzien. Klimaatverandering en de Covid-pandemie maakten de situatie de afgelopen jaren nog veel moeilijker voor dit jonge gezin. Net als duizenden andere families in het Matobo-district in Zimbabwe, had ook Thandekile grote moeite om de verschillende uitdagingen het hoofd te bieden die ontstonden door de Coronapandemie, de klimaatveranderingen en de ingestorte economie van het land. Door de klimaatveranderingen mislukten de oogsten en was er nauwelijks voldoende te eten. Haar man Donovan vertrok naar Zuid-Afrika om geld te verdienen voor zijn gezin maar overleed daar ten gevolge van Corona. De grootste angst van Thandekile is dat zij zal komen te overlijden door de honger en dat er dan niemand meer is die voor haar kinderen zorgt. Thandekile zegt: “Ik leef voor mijn kinderen en mijn grootste wens is dat ik ze kan geven wat ze nodig hebben”

Haar motto is:

HOUD HOOP EN WERK HARD

Thandekile wil de mensen in Nederland danken voor hun ondersteuning en betrokkenheid tijdens de vastenperiode in een periode die voor haar gezin, haar gemeenschap en de mensen in Zimbabwe zo moeilijk is. “Het grootste cadeau dat mensen elkaar kunnen geven zijn voedsel en geld, omdat we dat nodig hebben om te overleven”, zegt ze. Het geeft haar hoop dat ze nog steeds in leven is ondanks alles wat ze als gezin hebben meegemaakt. Welke problemen je ook tegenkomt in het leven, het is belangrijk om jezelf bij elkaar te pakken en verder te gaan. “Houd hoop en werk hard”.

Om ook vanuit onze parochie een kleine bijdrage te leveren volgt hieronder nog eens het programma voor de komende vastentijd. We doen nogmaals een beroep op u in deze tijd van bezinning en solidariteit en danken u nogmaals voor uw bijdragen.

In alle vier de parochiekernen:

18 februari 2024 Terugblik actie 2023 en vooruitzien actie 2024

3 maart 2024 Tweede presentatie over de actie 2024

17 maart 2024 Derde presentatie over de actie 2024

Dit weekend wordt er in alle kernen gecollecteerd.

Activiteiten tijdens de vastentijd:

Michaelkerk en Lucaskerk:

22 februari 2024 Solidariteitsmaaltijd in de Michaelkerk. Hiervoor kunt u zich aanmelden.

7 maart 2024 Solidariteitsmaaltijd in de Lucaskerk. Ook hiervoor kunt u zich aanmelden.

De kosten van de maaltijd bedragen € 7,50. Aanmelden kan bij het secretariaat of via vastenactie@augustinusparochiebreda.nl

Franciscuskerk en Willibrorduskerk:

25 februari en 10 mrt 2024 Aansluitend aan de vieringen worden hapjes geserveerd in de ontmoetingsruimte.

Een vrijwillige bijdrage, die uiteraard ten goede komt van het project, wordt zeer op prijs gesteld.

Vanaf 18 februari is er tevens gelegenheid om een bijdrage te geven voor de vastenactie. Dit kan met behulp van de QR-code achterin de kerken of contant in de daarvoor bestemde collectedoosjes.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL 48 RABO 0150 9915 25 t.n.v. Caritas Augustinusparochie Breda, o.v.v. Vastenactie 2024.

 

 

Meer nieuws

Vier.nu Pasen

Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u […]

Huispaaskaarsen

Met Pasen vieren wij de opstanding van onze Heer Jezus […]

Misintenties Augustinusparochie 18 februari 2024

Intenties Willibrorduskerk: Sander Langen; Joke van den Berg – Vervoort. […]

Gedachte 2024- 7

Het leven is te kort om je zorgen te maken. […]

Oecumenische Vespers

In de veertigdagentijd Dit jaar zijn er in de veertigdagentijd […]

Stille Omgang 2024

Ook voor jongeren! De Stille Omgang is een jaarlijkse pro­ces­sie […]

Enkele wijzigingen...

Vanaf donderdag 8 februari zal er nog eenmaal in de […]

Bedevaart naar Lourdes

Heeft u misschien de documentaire van Francis in Lourdes gezien? […]

Uit het pastoraal team 2024 -6

Carnaval Er zijn veel verhalen over: waar komt carnaval vandaan. […]

Missionaire Parochie

Dit jaar vind de conferentie Missionaire Parochie plaats op zaterdag […]

Uit het pastoraal team 2024- 5

God als Alpha en Omega van ons leven   Begin […]

Leerhuisavond

Geloof en Poëzie Woensdagavond 21 februari 2024 in de Lucaskerk, […]

Inschrijven Nieuwsbrief

Als u 2 wekelijks de Nieuwsbrief van de parochie wilt […]

Wel: Familiezondagen

Wel: Familiezondagen Geen: aparte voorbereiding op 1e H. Communie en […]