Uitnodiging voor synode geloofsgesprek

Breda, 10 november 2021

 

Geachte parochiaan,

Bij deze willen we u van harte uitnodigen deel te nemen aan de geloofsgesprekken i.v.m. de bisschoppensynode. Paus Franciscus heeft ons allen daartoe opgeroepen. Aan de bisschoppen is gevraagd om in hun bisdom de gelovigen te betrekken in de discussie van de synodale kerk, de ‘kerk samen op weg’. In het bisdom Breda vraagt bisschop Liesen ons om ons aan te sluiten en mee te reageren.

 

Vanuit de parochie willen we daar graag op inspelen, ook al is het kort dag. We willen u van harte uitnodigen om deel te nemen aan zo’n gesprek. Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt dat half december aan de bisschop wordt overhandigd op een bijeenkomst van Groot Breda. De bisschop zal deze dan meenemen in zijn verdere weg van de synode.

 

Graag willen we uitnodigen op de bijeenkomsten van uw parochiekern. Mocht u dat tijdstip verhinderd zijn, dan bent u welkom op een van de andere momenten. In verband met de dan geldende corona maatregelen willen we u wel vragen om u van te voren even op te geven.

 

Bijgevoegd vind u een toelichting op de achtergrond en de inhoud van het gesprek.

We hopen van harte dat u mee wilt doen, zodat we vanuit onze parochie een breed geluid kunnen meegeven over wat het geloof in ons leven betekent.

 

Heel graag tot ziens op een van onderstaande bijeenkomsten!

Namens pater Richard Lobo, pater Rian Supardi en Hanneke Oomen,

Jel van Geffen

 

Overzicht bijeenkomsten:

datum Plaats-ruimte tijd wie Contactgegevens secretariaat
Do.18-11 Lucaskerk 19.30-21.30 u. Bethlehem-kern 076 – 541 01 94

bethlehem@augustinusparochiebreda.nl

Ma.22-11 Franciscuskerk 14.00-16.00 u. Franciscus-kern 076 – 571 15 67

franciscus@augustinusparochiebreda.nl

Do. 2-12 Michaelkerk 19.30-21.30 u. Michael-kern 076 – 521 90 87

michael@augustinusparochiebreda.nl

Di. 7-12 Michaelkerk 14.00-16.00 u. Bestuur, pastores, team
Za. 11-12 Willibrorduskerk 10.30-12.30 u. Willibror-duskern 076 – 571 32 03

willibrordus@augustinusparochiebreda.nl

Meer nieuws

Uit het pastoraal team 2021-49

De kracht van de verwachting Afgelopen weekend is de Adventstijd […]

Misintenties van 5 december 2021

Intenties Michaelkerk: jgt. Cor van der Voort, Jos Lambregts, Nellie […]

Gedachte 2021- 49

Vrijwilligers worden niet betaald Niet omdat ze waardeloos zijn Maar […]

Adventsactie 2021: Zorg voor moeder en kind wereldwijd

Adventsactie 2021: Een gezonde start voor moeder en kind Tijdens […]

Adventsbrief

Op weg naar de stal Met de Advent beginnen wij […]

Schilderen is voor mij als een levensader, een binding ….

Schilderen is voor mij als een levensader, een binding met […]

Advent

Het is Advent, een tijd van voorbereiding. Klick onderstaande link […]

Ontdek wie Jezus is bij Alpha

In Breda gaat binnenkort weer een Alpha van start. Tijdens […]

Gesprekshandleiding voor de bijeenkomst over de synodale Kerk

Paus Franciscus heeft een droom, namelijk de droom van een […]

“God zal erin voorzien” / Toekomstvisie van ons Bisdom

Een visie voor het bisdom Breda in de komende jaren […]

Project Charbel Hulp voor Libanon

We helpen Libanon na de verwoestende explosie en tijdens de coronapandemie […]

Eerste Communie 2022

In het voorjaar van 2022 willen we weer graag kinderen […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]