Uitnodiging aan ouders, grootouders en verzorgers

Beste ouders, grootouders, verzorgers, 

Deze uitnodiging is voor u ! Bent u bij onze parochie betrokken ? Bv in vieringen, bij activiteiten  of  is uw kind bij een van de vier Bredase parochies aangemeld voor de voorbereiding op een van de sacramenten?

Kom dan op met ons samen op dinsdagavond 22 juni om 19.30 uur  in de ontmoetingsruimte van de Sint Franciscuskerk, Belgiëplein 6, 4826 KT Breda.

Waarom bent u welkom?  De vier parochies van Breda – de parochie Breda Centrum, de parochie H. Familie, de Augustinusparochie en de Maria Magdalenaparochie – werken samen om een “missionaire kerk” te zijn. We willen een kerk, een geloofsgemeenschap zijn die in deze tijd staat, zich richt op mensen en gezinnen die gelovig zijn of daarin begeleid en gevormd willen worden. We willen een uitnodigende kerk zijn, waar iedereen zich welkom weet en voelt. Als ouder, grootouder, opvoeder en zeker ook voor uw kind- eren en kleinkind- eren!

Een van de plannen die wordt ontwikkeld, is gericht op de kinderen en de ouders: een geloofstraject voor het hele gezin. We willen de huidige voorbereiding op een sacrament inpassen in een langer lopend traject van geloofsvorming. Wat dat geloofstraject voor gezinnen inhoudt? Elkaar regelmatiger en structureel ontmoeten, met een aanbod voor zowel ouders als kinderen, met het werken in leeftijdsgroepen, nieuwe catechesemethodes, samen vieren en vooral de vreugde van het geloof gaan delen. We willen dit graag aan u toelichten en als u belangstelling heeft, u betrekken bij de invulling van dit langerlopende geloofstraject.

DUS: bent u benieuwd naar dit vernieuwende traject voor uw hele gezin? Bent u betrokken bij de parochie en wilt u in bovenstaand traject mee helpen? Heeft u een kind dat aangemeld is voor een sacramenten voorbereiding (bijv. h. communie of vormsel)? U bent allemaal welkom! Wij vragen u zich aan te melden door een email te sturen naar: rwirken@bisdombreda.nl Vermeld u hierbij uw naam (namen als u met meer personen komt), telefoonnummer en ook de parochie waar u eventueel bent aangesloten.

 

Namens de pastoors van de 4 parochies, Pastoor Steven de Koning, Parochie Breda Centrum Rosalina Boer-Wirken, projectmedewerker onderwijs en catechese bisdom Breda

Meer nieuws

Misintenties 20 juni 2021- Franciscuskerk

intenties; Tiny Loomans,  Gerarda Vollebregt – Wissenburg,  Rinus de Koning (ter gelegenheid […]

Uit het pastoraal team 2021-25

Zomervakantie  De zomervakantie is aangebroken. Menigeen is al vertrokken naar […]

Misintenties 20 juni 2121 Willibrorduskerk

Intenties: Mien Aartsen e.v. Piet van Beek en zoon Adri; […]

Gedachte 2021- 25

Vaderdag Je bent gestorven, maar niet dood en verloren. Want […]

Misintenties van 20 juni 2021 Michaelkerk

Parochie intenties van 20 juni 2021 voor de overledenen: Tiny […]

Uit het pastoraal team 2021 – 24

Ruimte en ontmoeting Langzaam heel langzaam komt er weer ruimte, […]

Versoepeling coronabeperkingen per 5 juni

De bisschoppen hebben de coronarichtlijnen aangepast per 5 juni a.s. […]

Wijkactiviteit Haagse Beemden

Op zaterdag 19 juni worden in het kader van de […]

Uit het pastoraal team 2021-23

Verlof: Kom tot jezelf   Ik schrijf dit stukje vanuit […]

Kees Luijkx 60 jaar priester – trouw, betrokken en wijs

De kerk versierd met slingers en feestelijke foto’s. Met Pinksteren […]

Verlof Pater Richard Lobo

Verlof   Ik ben van 10 juni tot en met […]

‘Over de Heg’ start op 21 mei – Maria Dymphnakapel

Het weer wordt aangenamer, we kijken er naar uit om […]

Gebed voor India en familie pater Richard

Wij zijn sinds afgelopen jaar zwaar getroffen met een gemeen […]

Pater Igo naar nieuwe SVD communiteit in Roosendaal

Nederlandse missionarissen van de SVD werden in de negentiende en […]

Project Charbel Hulp voor Libanon

We helpen Libanon na de verwoestende explosie en tijdens de coronapandemie […]

Naar een missionaire parochie

Op 3 februari ontvingen de vier parochies van Groot Breda […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]