Toespraak parochiebestuur bij de start van het nieuwe werkjaar

We hebben als parochie een moeilijke tijd doorgemaakt. Het coronavirus heeft ons ook in het afgelopen jaar in de greep gehad. Zowel in ons privéleven  als in de samenleving.

Ook ons kerkelijk leven was in veel opzichten moeizaam en eenzaam. Het gezamenlijke parochieleven was op veel momenten ver weg, ondanks de inspanningen van onze pastores om onlinevieringen te houden,  de ondersteuning van parochianen daarbij en meerdere initiatieven om aandacht te houden voor elkaar.

Dat alles lijkt nu achter ons te liggen en ons parochieleven krijgt weer langzaam zijn vertrouwde vormen terug. Gelukkig is de inzet van veel parochianen nog onverminderd aanwezig. Allerlei activiteiten zijn, binnen de beperkingen die nog gelden, weer opgestart. De Eerste communie, vormsel, bijeenkomsten van de werkgroepen, koren, …….

Met elkaar gaan we verder waar het vorig jaar zo abrupt eindigde door corona.

Financieel gaat het goed

Financieel is de situatie van onze parochie positief, dankzij veel parochianen die hun bijdragen hebben gehandhaafd of zelfs hebben verhoogd. Dat veel parochianen de kerk een warm hart toedragen, blijkt ook uit het feit dat de collecte-inkomsten zijn gestegen.

Dat geeft hoop voor de toekomst en het parochiebestuur dankt de parochianen voor hun loyaliteit en hun gulle gaven.

Het toekomstig onderhoud van de Willibrorduskerk is voor de komende jaren veilig gesteld dankzij de toekenning van de Rijkssubsidie voor monumenten.

Persoonlijk geloof

We beseffen allemaal dat de toekomst van onze parochiegemeenschap wordt bepaald door het persoonlijk geloof in de boodschap van Jezus Christus.

Met diverse activiteiten wil de parochie bijdragen aan geloofsverdieping. Samen met de andere Bredase parochies is een gezinsprogramma ontwikkeld voor een betere voorbereiding op de sacramenten.

De alpha cursussen waarmee de parochie 2 jaar geleden is gestart, worden in Bredaas verband voortgezet. Dit alles gebeurt onder de bezielende steun en leiding van onze SVD paters.

Plannen voor 2021-22

Er zijn dus voldoende omstandigheden om vertrouwen te hebben in de toekomst. En daarom heeft de Bisschop toestemming gegeven voor het ontwikkelen van plannen voor nieuwbouw van een kleinere  Franciscuskerk aan het Belgieplein met een nieuwe huisvesting voor de paters en een nieuw wijkcentrum.

Het parochiebestuur zal het komende jaar met dezelfde energie en enthousiasme verder werken.

Het bestuur zal het komende jaar haar aandacht richten op een efficiëntere samenwerking tussen de parochiesecretariaten op de 4 locaties en op het vereenvoudigen van de financiële en administratieve zaken.

Bijzondere aandacht zal er zijn voor het uitbreiden en in stand houden van  de inloophuizen op alle 4 de parochiekernen.

 

Wij hopen en vertrouwen dat we een vruchtbaar kerkelijk jaar tegemoet gaan. Ik wil u vragen om vooral te bidden voor onze paters die hun leven wijden aan de dienst aan Jezus Christus en aan alle mensen van goede wil.

 

Kees Veelenturf, vice-voorzitter

 

 

Meer nieuws

Misintenties 26 september Franciscuskerk

Intenties; Joep Moonen, Rob Hilders, Irma Smeets- Waeijen,  Jeanne Bastiaansen  

Oktober Missiemaand

Al vele jaren is oktober missiemaand en is het de […]

Misintenties van 26 september 2021 Michaelkerk

Parochie intenties van 26 september 2021 Voor de overledenen: Overleden […]

Nieuwe maatregelen

  De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter […]

Gedachte 2021 -39

Zoek elke dag naar iets positiefs, ook al moet je […]

Eerste Communie 2022

In het voorjaar van 2022 willen we weer graag kinderen […]

Oktober Rozenkransmaand

Al eeuwenlang staat in de katholieke kerk in de maand […]

Vespers

Vespers Kapel Maria Mater Dei voortaan om 17.00 uur De […]

Taizévieringing de Michaelkerk

Op zaterdag 2 oktober, 19.00 uur is er in de […]

Uit het pastoraal team 2021- 39

Aan de slag Het is fijn weer in de Nederland […]

Een nieuw initiatief voor alle gezinnen in en rondom Breda is begonnen !

Echt heel fijn om zo voor het eerst samen te […]

Misintenties 26 september Willibrorduskerk

Intenties: Adri van Beek; Bea Husson e.v. Rob van Herwaarde; […]

Vredesweek zaterdag van start

Mondiaal Centrum Breda start- en eindpunt   BREDA – Vanaf […]

Uit het pastoraal team 2021-38

September-nazomer De zomer is voorbij, de scholen zijn weer begonnen […]

Bijeenkomsten vrijwilligers met pater Richard en pater Rian

Een zestigtal vrijwilligers van onze Augustinusparochie zijn op de uitnodiging […]

Uitnodiging familiezondagen

Geachte lezer(es), Herkent u dit: een verlangen naar meer saamhorigheid […]

Project Charbel Hulp voor Libanon

We helpen Libanon na de verwoestende explosie en tijdens de coronapandemie […]

Naar een missionaire parochie

Op 3 februari ontvingen de vier parochies van Groot Breda […]

Aanmelden Nieuwsbrief

Beste parochianen, Door een aantal omstandigheden (AVG wetgeving, privacybeleid en […]