Uit het pastoraal team 2024 -6

Carnaval

Er zijn veel verhalen over: waar komt carnaval vandaan. Komt het van carni vale wat zou betekenen: vlees vaarwel en zou een verwijzing kunnen zijn naar de ophanden zijnde vastentijd. Of komt het uit het Grieks en was het een driedaags feest eind februari ter ere van Dionysos.

Of en dat is voor ons het meest voor de hand liggende zou de kerk in de Middeleeuwen dit feest hebben ingesteld als overgangsritueel naar de vasten:

Ik citeer: “De vastentijd wordt voorafgegaan door een soort anti-schepping om daarmee de afkeuring van een leven met een aards karakter op te wekken. De gewone mens kon enkele dagen ervaren wat het betekent als de duivel en de mens zelf regeren in plaats van God. Het feest had daarmee een opvoedkundige functie voor de gelovigen” Einde citaat.

Feit blijft dat de Carnaval het komende weekend overal weer losbarst en dat heel veel mensen daar ontzettend veel plezier aan beleven. We hopen met hen dat het weer meewerkt, dat iedereen veel plezier heeft en dat er geen vervelende dingen gebeuren. Enkele dagen van ongekend plezier voorafgaand aan de 40 dagen tijd, want dat hoort onlosmakelijk bij elkaar.

Ook al is dat voor de meeste carnavalsvierders misschien niet zo, voor gelovige mensen begint de vasten op woensdag na de carnaval met Aswoensdag en daarna de 40 dagen tijd.

Er is in de loop der jaren veel veranderd aan het vasten. Wij hadden als kind een vastentrommeltje. Dat was best moeilijk. Alles in het trommeltje en niet snoepen in de vasten. Misschien zijn er ook veel andere dingen die je kunt doen, om voor jezelf de vastentijd meer zin te geven.

Het hoeft niet altijd in eten en drinken te zitten. Wat dacht u van het Vastenactie project? Iets extra’s voor al die mensen die het zoveel minder hebben dan wij!

Ook kunnen we proberen om “om te zien naar elkaar” en zo de vastentijd zinvol door te komen. Stuur eens een kaartje, breng regelmatig een bezoekje aan iemand. Pak de telefoon en  bel iemand die daar heel blij van wordt.

We kunnen er van alles bij bedenken.

En…misschien bevalt dat zo goed dat we daar na Pasen gewoon mee door kunnen gaan! Zou dat geen mooie voorbereiding zijn op het Paasfeest?

Trudy Gerritsen van Lin

Meer nieuws

Vier.nu Pasen

Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u […]

Huispaaskaarsen

Met Pasen vieren wij de opstanding van onze Heer Jezus […]

Misintenties Augustinusparochie 18 februari 2024

Intenties Willibrorduskerk: Sander Langen; Joke van den Berg – Vervoort. […]

Gedachte 2024- 7

Het leven is te kort om je zorgen te maken. […]

Oecumenische Vespers

In de veertigdagentijd Dit jaar zijn er in de veertigdagentijd […]

Stille Omgang 2024

Ook voor jongeren! De Stille Omgang is een jaarlijkse pro­ces­sie […]

Houd Hoop en Hard Werken

In onze nieuwsbrief van 25 januari jl. hebben wij u […]

Enkele wijzigingen...

Vanaf donderdag 8 februari zal er nog eenmaal in de […]

Bedevaart naar Lourdes

Heeft u misschien de documentaire van Francis in Lourdes gezien? […]

Missionaire Parochie

Dit jaar vind de conferentie Missionaire Parochie plaats op zaterdag […]

Uit het pastoraal team 2024- 5

God als Alpha en Omega van ons leven   Begin […]

Leerhuisavond

Geloof en Poëzie Woensdagavond 21 februari 2024 in de Lucaskerk, […]

Inschrijven Nieuwsbrief

Als u 2 wekelijks de Nieuwsbrief van de parochie wilt […]

Wel: Familiezondagen

Wel: Familiezondagen Geen: aparte voorbereiding op 1e H. Communie en […]