Uit het pastoraal team 2023-23

Sacramentsdag

 

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt. In een aantal katholieke landen wordt het gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. In Nederland vindt het feest tegenwoordig plaats op de twee zondag na Pinksteren.

Het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, ontstond in de Middeleeuwen

Werkelijke tegenwoordigheid
Sacramentsdag is eigenlijk het opnieuw vieren van Witte Donderdag. Het verschil is dat op Sacramentsdag de nadruk veel meer ligt op het katholieke dogma van de Werkelijke Tegenwoordigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens én na de viering van de Eucharistie. De theologische term voor deze leer is transsubstantiatie. In tegenstelling tot het protestantse geloof leert de RK-Kerk dat de hostie ook buiten de eucharistie aanbeden moet worden.

 

Geschiedenis

Sacramentsdag werd vanaf de late middeleeuwen een populaire feestdag, te beginnen in het bisdom Luik vanaf circa 1246, waar Juliana van Cornillon zich had beijverd voor de verering van het Heilig Sacrament. Vanaf 1252 blijkt het in diverse (West-) Duitse gebieden reeds een verplichte feestdag te zijn. In 1264, met de publicatie van de bul Transiturus de hoc mundo, bepaalde Paus Urbanus IV, ooit als aartsdiaken werkzaam in Luik, dat deze feestdag door de hele Latijnse Kerk gevierd moest worden. Clemens V bevestigde officieel de erkenning van dit feest door de publicatie van de bul In Domine (oktober 1311 - mei 1312), eveneens opgenomen in de Clementinae. Het feest won van toen af aan populariteit en zou in de vijftiende eeuw tot één van de populairste kerkelijke feesten uitgroeien. In 2014 wordt het 750-jarig bestaan van Sacramentsdag in Breda herdacht.

 

SacramentsprocessiesIn veel parochies worden op Sacramentsdag sacramentsprocessies gehouden: de Heilige Hostie wordt geplaatst in een monstrans en door een priester rondgedragen, vergezeld gaande van misdienaars, een fanfare en biddende gelovigen.

 

Wat betekent dit feest voor ons?

 

Je leven geven voor anderen, in liefde en dienstbaarheid, dat is toch de wezenlijke betekenis van Jezus' dood en van het teken dat hij ons toen gegeven heeft. Als er communie uitgereikt wordt, wordt er altijd gezegd: dit is het lichaam van Christus. Misschien zouden we moeten zeggen: wees nu lichaam van Christus, wees nu kerk van Jezus, beleef verbondenheid met Hem en met elkaar.

 

Pater Richard Lobo 

 

 

Meer nieuws

Geloven is beminnen

Graag attenderen wij u op de de lezing die mgr. […]

Gedachte 2023-22

Mensen zeggen vaak geld maakt gelukkig. Weet je wanneer een […]

Uitnodiging Vrouwenavond Parels

Vrijdagavond 16 juni komt Lydia Louisa spreken over Liefde doet! […]

Gezinsmiddag

Zondag 11 juni 2023 van 12.30 - 16.30 Start in […]

Misintenties Augustinusparochie 4 juni 2023

Intenties Michaelkerk: Jgt. Ad Horward, Adriana van Moorsel, Betsy Vos-van […]

Uit het pastoraal team 2023-22

Het feest van Drie-eenheid          Dit weekend vieren wij het […]

Bisdombedevaart

Het bisdom Breda gaat weer op bedevaart! Deze keer in […]

Lezing

Sta op mijn liefste, kom toch mijn schoonste! Kerk als […]

Uit het Pastoraal team - 21

Pinksteren Zondag is het Pinksteren en ik weet dat ik […]

Bedevaart Lourdes

Na een succesvolle bedevaart in september 2022, willen we ook […]

Lucaskerk wordt expositieruimte

Kunstliefhebbers opgelet! Op 9 en 10 juni is er weer […]

Theatervoorstellingen in jouw buurt

Geniet van een gratis theatervoorstelling. Deze middagen en avonden staan […]

Cursussen Kerkgeschiedenis en Geloof in Kunst

Graag brengen wij twee cursussen onder de aandacht die het […]

Onder de Pannen...

“Onder de Pannen” is een mooi project vanuit een christelijke […]

Bedevaart Kevelaer

8 en 9 augustus 2023 Het programma Dinsdag 8 augustus […]

Inschrijven Nieuwsbrief

Als u 2 wekelijks de Nieuwsbrief van de parochie wilt […]